sourze.se

I väntan på våren i April

En dags reflektion i flexibilitetens och optimismens spår.

Kommentarer

Den permeabla kokongen

En reflektion kring livet runt omkring och kring hur viktig språngbrädan är.

Kommentarer

Livets viktigaste tid

Värna alltid det lilla barnet, för dens skuld finns inte. Det är bara en reflektion av de vuxnas oförmåga.

Kommentarer

Vad har man när man förlorat tron?

Detta är ingen partisk krönika. Jag tar ingen som helst ställning för eller emot någonting. Bara en reflektion över en förlorad tro på människan.

Kommentarer

Autistiska Thea saknar skydd från samhället

Handläggare utan egen inre moralisk och empatisk kompass, som vägleds av yttranden och direktiv utan reflektion över det egna agerandet. Vad kan det få för konsekvenser för enskilda människor?

Kommentarer

It aint over til The Fat Lady Sings

En lite småilsken reflektion... Minst sagt...

Kommentarer

Hos terapeuten

Reflektion efter samtalsterapi

Kommentarer