sourze.se

I väntan på våren i April

En dags reflektion i flexibilitetens och optimismens spår.

Kommentarer

Den permeabla kokongen

En reflektion kring livet runt omkring och kring hur viktig språngbrädan är.

Kommentarer

Genetiskt virrvarr

En reflektion över texten som handlar om surrogatmammor

Kommentarer

Livets viktigaste tid

Värna alltid det lilla barnet, för dens skuld finns inte. Det är bara en reflektion av de vuxnas oförmåga.

Kommentarer

En jämn ström av kärlek

Reflektion efter att ha läst "Kärlek" av Dalai Lama

Kommentarer

Autistiska Thea saknar skydd från samhället

Handläggare utan egen inre moralisk och empatisk kompass, som vägleds av yttranden och direktiv utan reflektion över det egna agerandet. Vad kan det få för konsekvenser för enskilda människor?

Kommentarer

It aint over til The Fat Lady Sings

En lite småilsken reflektion... Minst sagt...

Kommentarer