sourze.se

Etik, utvisning och de papperslösa

Det märks en ny och annorlunda attityd till verkställande av fattade utvisningsbeslut hos media och politiker numera. En mer pragmatisk och byråkratisk respekt.

Kommentarer

Pragmatisk liberalism, del 1

Om amerikansk tvekan inför att göra liberalismen till grundval för politiska och filosofiska beslut.

Kommentarer