sourze.se
Foto: Sureash Kumar

Skriv! Din artikel kan förändra världen

Jag insåg att Civilingenjörsförbundets statliga medlemmar aldrig skulle omfattas av några Saco-beslut om lönehöjningar. Samtidigt hade staten svårt att få behålla och rekrytera civilingenjörer till de statliga affärsverken Tekniska högskolorna och de tekniska verken. Ställningen var prekär både för mig som ansvarig förhandlare och för våra medlemmar.

Kommentarer

Pigdebatten har kört fast i ideologier

"Debatten har fastnat på den ideologiska nivån trots att liknande förslag tagit upp under årens lopp, faktiskt av flera socialdemokrater. Sture Nord, Björn Rosengren Mona Sahlin med flera. Men LO:s ideologer har sparkat bakut på ett tidigt stadium."

Kommentarer

Wanjas och andras vandel

Egentligen har LO-chefen inte gjort något annat än vad sådär minst en 95 procent av LO: s medlemmar själva skulle ha gjort om tillfälle funnits.

Kommentarer

LO kör sin kompis i botten

Beslutet i elfenbenstornet får konsekvenser för S - liksom för MP och V.

Kommentarer

LO "glömde" pensionärerna

Statistiken visar att pensionärerna diskriminerats ekonomiskt av regering efter regering.

Kommentarer

LO:s Vanja har noll koll

Från att vara ordförande med skyhög lön medlemspengar bluddrar Vanja på utan att ha en susning om vad hon egentligen pladdrar om!

Kommentarer