sourze.se
Foto: Sureash Kumar

Foto: Sureash Kumar 

Skriv! Din artikel kan förändra världen

Jag insåg att Civilingenjörsförbundets statliga medlemmar aldrig skulle omfattas av några Saco-beslut om lönehöjningar. Samtidigt hade staten svårt att få behålla och rekrytera civilingenjörer till de statliga affärsverken Tekniska högskolorna och de tekniska verken. Ställningen var prekär både för mig som ansvarig förhandlare och för våra medlemmar.

Det var i början på 1980-talet. Jag hade varit förhandlingschef för Civilingenjörsförbundets statliga medlemmar i några år. CF företrädde, ensamma inom Saco, åsikten att lönen skulle bestämmas individuellt och differentierat efter kompetens, insatser och resultat, och drev detta framgångsrikt inom industrin och näringslivet. Saco däremot hade ännu inte gripits av denna insikt utan framhärdade att lönen skulle bestämmas efter akademisk utbildning och tjänsternas karaktär.

De största statliga förbunden, Lärarnas riksförbund, LR, och Jusek dominerade Saco-S och genmdrev regelmässigt generella yrkanden för sina medlemmar. Jag insåg att CF:s statliga medlemmar aldrig skulle omfattas av några Saco-beslut om lönehöjningar. Samtidigt hade staten svårt att få behålla och rekrytera civilingenjörer till de statliga affärsverken och tekniska verken. Ställningen var prekär både för mig och för våra medlemmar.

Facken, dominerade av LO, hade i åratal genomdrivit följsamhetsgarantier. Fick en sektor en lönehöjning så skulle alla andra parter ha motsvarande höjningar. Statens avtalsverks lönepolitik styrdes av Palmeregeringen genom hemliga direktiv om låglöneinsatser. Statens anställda fick också följsamhetsgarantier men lönesummorna styrdes till LO:s och TCO:s låglönegrupper.

Jag skrev då artikeln ”Bryt statens följsamhet”, som till min glädje publicerades i Dagens Nyheter dagen efter. Jag hävdade att fölsamhetsgarantierna hämmade produktivitet och utveckling. Lönen skulle baseras på kompetens och mätbara resultat. DN skrev på första sidan att jag därmed också hade gått emot Saco-s yrkanden om följsamhetsgarantier i den pågående lönerörelsen.

Dagen började bra. CF:s förbundsdirektör ringde på morgonen och berömde mig och artikeln. CF:s ordförande som var chef i ett tekniskt verk var förtjust. Vid förhandlingar på Televerket möttes jag av glada miner från arbetsgivarna. Då ringde Saco-S förhandlingschef, Lars D, och kalade mig till extrastyrelsemöte. LR:s och Juseks företrädare ville få mig att dementera artikeln. Hur man nu gör det. Ett par timmars utskällnihg vidtog. Jag hade gått emot organisationen yrkanden. Jag bad dem läsa artikeln en gång till. Jag hade nämligen inflikat att följsamhällsgarantierna på s i k t skulle avskaffas. Det ändrade inte deras fördömanden.

Innan dagen var slut ringde Jan Wifstrand, Svenska Dagbladet och frågade varför jag inte skrev i SvD. Nu ville han intervua mig.
- Jag trodde man måste vara kommendörkapten för att komma på Brännpunkt!

Så var det då. Nu har DN samma roll.

Det blev en lång intervju som märkbart ökade mitt självförtroende. Utskällningarna från LR och Juseks företrädare fortsatte. Jag satt med dem och Lars D på Saco när telefonen ringde. Det var Jan Wifstrand som frågade om Saco- s inställnig. Nu fann sig Lars.
- På sikt har vi samma inställningsom Sten O Andersson, sade han.
LR och Juseks företrädare log ett snett leende.

I Svenska Dagbladets artikel över 4 sidor inrwevjuades samtliga fackliga förhandlingschefer. Bara Lo:s företrädare protesterade (Statsanställdas förbund).
- Det är klart att produktiviteten i kriminalvården skulle höjas om vi rationaliserade bort hälften av vårdarna och utrustade den andra hälften med kulsprutor. Men det är kanske inte dit vi vill komma.

Följsamhetsgarantierna försvann året efter. Jag hade funnit medlet att förbättra villkoren för mina medlemmar. Artilar om civilingenjörernas löner vid de tekniska högskolorna, Patentverket och affärsverken och kritik mot det statliga löne- och tjänstesystemet med flera skapade kampanjer som ibland ledde till regeringsingripande. Antalet akademiker ökade i staten och numera är Saco den främsta förespråkaren för individuell lönesättningefter kompens och resultat.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 09 sep 2013 09:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: