sourze.se

”Hur många romer känner du?”

Guiden på utställningen ”Vi är romer” ställer frågan till besökarna. På Forum för levande historia i Stockholm ges nu en utställning om romernas kultur och historia som alla borde se. Det finns så många förutfattade meningar om romer som behöver vädras ut en gång för alla.

Kommentarer

Foto: Flickr/Kungliga Biblioteket (CC 2.0)

Ge August Strindberg formell kulturarvsstatus

Vi ska som kulturnation också tillåta oss att lyfta ett antal kulturpersonligheter ovan de generella regelverken och ge dem status som de skyddsvärda nationalklenoder de är. Vi har flera som inspirerar och utmanar i samhälls- och kulturdebatten i och utanför Sverige.

Kommentarer

Skolavslutning 2.0

Nu är det dags att uppdatera skollagen så att alla morgondagens boende och verkande personer i Sverige blir förtrogna med vårt kulturarv.

Kommentarer

Medierna förlöjligar vårt kulturarv

Medierna vill få det till att händelserna i knutby handlar om religion när det uppenbarligen är fråga om en mänsklig tragedi.

Kommentarer