sourze.se
Artikelbild

Skolavslutning 2.0

Nu är det dags att uppdatera skollagen så att alla morgondagens boende och verkande personer i Sverige blir förtrogna med vårt kulturarv.

Nu är det dags att uppdatera skollagen så att alla morgondagens boende och verkande personer i Sverige blir förtrogna med vårt kulturarv. Det är bra att två ministrar åtminstone börjat fundera.

Skolminister Jan Björklund säger att han vill ändra på skollagen för att undvika hårklyverierna om vad som är tradition, kulturarv och religionsutövning i vår gamla plägsed med julsånger och julpsalmer, liksom vanan att skolans vår- och höstterminsavslutningar oftast sker i kyrkor. Men att bara vilja räcker inte långt. Här är tre förslag att ta ställning till:

För det första ska skollagen säkerställa en sekulärt orienterande religionsundervisning som ger övergripande kunskap om olika religioners ursprung, agendor och traditioner. Sådan sekulär kunskap är till gagn för alla - barn, vuxna och äldre - oavsett ideologisk eller religiösa hemvist.

För det andra ska skollagen säkerställa att en sekulärt orienterande religionsundervisning på historiska, etnologiska och samhällsvetenskapliga grunder belyser den kristna traditionen - som kulturarv och bärare av kristna normer - i utvecklingen fram till dagens sekulära rättsstat.

För det tredje ska skollagen säkerställa att eleverna bibringas kunskap om varför vi i det sekulariserade Sverige har 11 helgdagar med religiös förankring och 2 med politisk. Dessa 13 helgdagar ska uppmärksammas i inom skolans samhällsorienterande ram.

De tre punkterna ovan kan regleras genom en utvidgning av det ändringsförslag av skollagens §6 som socialminister Göran Hägglund föreslagit: "Skolverket har slagit fast att det är möjligt att ha skolavslutning i kyrkan och att en präst kan medverka. Kravet är att det inte får förekomma konfessionella inslag --- bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse."

Redan idag stipulerar den juridiska vägledningen "Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan" hur studiebesök i religiösa miljöer ska förberedas och följas upp av berörda lärare. Det är uppenbart att skollagens nuvarande formulering inte duger för att Skolverkets praktiska vägledning ska ge utrymme för de religion- och traditionsuttryck som lagstiftaren tänkt sig.

Två partiledare - Björklund och Hägglund - har reagerat. Men vad säger de de sex andra partiledarna i och utanför alliansen?


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 17 dec 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: