sourze.se
Sara Skyttedal, förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Foto: Felicia Lundqvist

Sara Skyttedal, förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Foto: Felicia Lundqvist 

Det finns inga genvägar - satsa på polisen!

"En satsning på fler poliser är en förutsättning både för det trygghetsskapande arbetet och för att fler brott ska kunna klaras upp. Detta är statens mest grundläggande uppgift."

En fungerande rättsstat är en förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle. För att detta ska vara möjligt krävs naturligtvis en väl fungerande polis, som garanterar människors trygghet och säkerhet. Därför var det mycket välkommet när Alliansen inför valet 2006 lovade att öka antalet poliser från ungefär 17 000 till 20 000. Sedan dessa har resurser avsatts och antalet poliser har också ökat. Så långt allt gott.

Tyvärr har inte satsningen givit det utfall som man kunnat förvänta sig. I en nyligen släppt rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ges en dyster bild av situationen. Verkligheten är inte sådan som den kan te sig vid en första anblick. Mellan åren 2006 och 2011 ökade antalet poliser med hela 17 procent, vilket kan tyckas vara en stor framgång. Mäter man däremot antalet årsarbetskrafter är ökningen bara elva procent på grund av att en del anställda studerar, är föräldralediga eller liknande. I vissa län är siffran så låg som tre procent. Tar man dessutom hänsyn till befolkningsutvecklingen i Sverige under samma tid blir ökningen av antalet anställda inom polisen bara 7 procent per capita. Det är alltså långtifrån någon 17-procentig ökning i praktiken. Parallellt med ökningen av antalet poliser har dessutom antalet polisanmälningar ökat, vilket gjort att varje polis idag har en högre arbetsbelastning än innan den så kallade satsningen.

Det är dock inte bara i avseendet antal poliser som utvecklingen är problematisk. Minst lika stora brister finns i hur resurserna används. Andelen brott som klaras upp har inte förändrats nämnvärt sedan 2006, vilket naturligtvis är ett underbetyg. Inte heller har andelen poliser som arbetar i yttre tjänst, och syns ute i samhället, ökat. Detta får också negativa konsekvenser för andelen uppklarade brott. Andelen poliser inom det yttre händelsestyrda arbetet är viktigt för att man ska kunna göra grundliga brottsplatsutredningar. Detta är många gånger en förutsättning för att vissa brott ska kunna klaras upp.

Vi unga kristdemokrater vill se en fortsatt massiv satsning på fler poliser. Trots de satsningar som gjorts är Sverige bland de europeiska länder som har allra lägst antal poliser per invånare (2,1 per 1000 invånare att jämföra med EU-snittet på 3,4). Detta är långt ifrån ändamålsenligt. Polisen måste ges resurser och förutsättningar att få bukt med den brottslighet som drabbar människor i vardagen. Det är inte orimligt att kräva att polisen ska komma när man ringer och alla brott ska utredas. Det går att uppnå med en rejäl ökning av antalet poliser. Att Sverige ska ligga på samma nivå som övriga EU är därför en rimlig målsättning.

En satsning på fler poliser är en förutsättning både för det trygghetsskapande arbetet och för att fler brott ska kunna klaras upp. Detta är statens mest grundläggande uppgift. Det är inte värdigt ett land som Sverige att det offentliga inte uppnår till denna miniminivå. Nya krafttag måste därför till. Det finns inga genvägar till att skapa trygghet och skipa rättvisa.
 


Om författaren

Författare:
Sara Skyttedal

Om artikeln

Publicerad: 27 dec 2013 13:10

Fakta

Sara Skyttedal är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: