sourze.se

Skandal att många svenskar inte kan Fader Vår

"Nyligen var jag i en kyrka i en liten ort i Mellansverige. Under Gudstjänsten när det blev dags för Herrens Bön d.v.s. Fader Vår sade prästen så här: Ni som inte kan texten kan hitta den i psalmboken på sida nr..."

Kommentarer

Herrens fruktan

... är vishetens begynnelse.

Kommentarer

Den nya religionen

Du skall bli en Herrens pilgrim, lovad vare Herren!

Kommentarer