sourze.se

Ditt namn säger mer än 1000 ord

Ett flertal artiklar där arbetarklassen har sammanlänkats med ett sexuellt förtryck. En intressant fråga men frågan om klass är naturligtvis mer komplex än så.

Debatten på www.sourze.se verkar ofta inriktad på rasism och sex. Ett flertal artiklar där arbetarklassen har sammanlänkats med ett sexuellt förtryck av det täcka könet. Det är väl i och för sig en intressant fråga men frågan är naturligtvis mer komplex än så. Författaren till nämnda artikel ger intryck av att det endast är personens EGNA sexualval som kan avspeglas i dess egen samhällsklass. I en nyligen publicerad kanadensisk undersökning redovisas sexvanor som en bland flera arbetarklassmarkörer. Bland uppenbara parametrar som ekonomi och utbildning märks även namnval som en till klasstillhörigheten nära knuten markör.

Medan medel- och överklasspar i en borgerlig namngivningsceremoni ger sina små namn som Arvid, Vilgot och Ebba, döper arbetarklassen sina barn i kyrkoceremoni till Kevin, Cazzandra och Canita. Ett klassförknippat namn kan cementera unga kvinnors underordnade strukturella position. Detta fenomen ser man också på landets fängelser och anstalter där det finns en överrepresentation av fångar med Y-namn; Conny, Sonny, Jimmy osv.

Krönikören Canita Ohlsson är högljudd, plump och lite väl enkelspårig men hon har fått korn på något intressant som faktiskt kan beläggas i vetenskapen. Tyvärr slår hennes egna teser tillbaka och hamnar i hennes eget frustrerade knä. Heter man Canita har man sannolikt föräldrar som är arbetarklass och allt som följer med det. Här borde Canita läsa på lite mer. Alla studier pekar på att hon faktiskt själv betalat priset av att hon heter Canita. Inte för att namnet i sig betyder något, men utan att namnet är av sådan karaktär att endast socialt utsatta föräldrar skulle välja det till sitt barn. Jag kan förstå att Canita inte omfamnar denna tes och att hon kanske till och med hellre hade hetat Anna eller Sara. Men hon heter Canita och det har förmodligen betydelse för hur hon formulerar sina problem. Hon har gjort en kortare klassresa men glömde bagaget på perrongen.

Man kan givetvis inte påverka sitt barns framtid nämnvärt genom att ge ett annat namn än det man först tänkt. Det är de sociala omständigheterna som ger effekterna av namnet och inte tvärtom. Detta inlägg i klassdebatten är följaktligen inte ämnat att ändra några namnval. Jag vill bara påvisa sannolikheten att den agiterade författaren av ett flertal krönikor i ämnet klass och kön har ett förflutet som kastar en skugga över omdömet. Sedan har krönikören Canita Ohlsson helt rätt i sin slutsats - det är hög tid för svenska kvinnor att vägra acceptera könsmaktsordningens ok så att mänskligheten därigenom slutligen kan träda in i den verkliga sexuella revolutionens tidsålder.


Om författaren

Författare:
Ulla Forselles

Om artikeln

Publicerad: 25 feb 2007 22:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: