sourze.se

Klimathotet: Ersätt bensin och diesel nu!

Vid förändringar är det normalt att kritisera och vara skeptisk. Vad gäller etanol har debatten tyvärr slagit över till att bli så kritisk så att man slutar att se att det finns stora möjligheter.

Kommentarer

Jag har alltid bojkottat oljebolaget Shell

"En gång för 10 år sedan fick vi slut på bensin och enda mack i närheten var en Shell. Vi tankade två liter, miniminivån, och körde vidare till OK."

Kommentarer

Sänk skatten på bensin – NU!

Det är september månad 1988 och jag har just börjat sexan.

Kommentarer

Dricka bensin och pissa napalm

Sjukdomsinsikten infinner sig snabbare än man kan tro...

Kommentarer