sourze.se

Klimathotet: Ersätt bensin och diesel nu!

Vid förändringar är det normalt att kritisera och vara skeptisk. Vad gäller etanol har debatten tyvärr slagit över till att bli så kritisk så att man slutar att se att det finns stora möjligheter.

Etanol, biodiesel och biogas är det som finns kommersiellt idag och det måste vi utnyttja redan idag. Frågan är om vi har tid att vänta och se vad som händer med utvecklingen tills det absolut bästa alternativet är kommersiellt gångbart.

Visst finns det viss befogenhet att kritisera etanol, den etanol som använder sig av fossil energi i processen ska vi hålla oss ifrån eftersom det ger dåliga miljöresultat. Det du glömmer är att det finns bra etanol som produceras i världen. Etanolen minskar utsläpp av växthusgaser kraftigt i system där biprodukter tas tillvara. Sockerrörsetanol minskar växthusgaserna med upp till 90 procent. För svenskproducerad etanol ligger siffran på ca 80 procent. Detta gäller per energienhet, alltså en liter bensin jämförs med 1,3 liter etanol. Visst är det väl bra resultat?

Om produktionen leder till skövling av regnskog blir det förstås starkt negativa resultat. Därför känns det tryggt att EU sätter ner foten i sitt Energi- och klimatpaket och inte godkänner att spannmål, majs, sockerrör eller någon annan framtida råvara odlas på mark som har hög biologisk mångfald, såsom regnskogsmark.

Vad gäller användningen av bränslet är det inte rättvisande att jämföra en av marknadens största bilar med en av de minsta. Det är inte etanolens fel att många enormt stora bilar går på etanol. Visst blir resultatet bättre med etanol, men det bästa är förstås att köpa bränslesnåla bilar.

Sedan måste det tilläggas att diesel- och bensinmotorer fått utvecklats under lång tid. Med lite mer utveckling kommer en motor som är framtagen för etanoldrift inte att dra mer etanol än en dieselbil. Hybridbilar och plug-in-hybridbilar kommer snart att finnas på marknaden. Det gör att det för samma transportarbete behövs mindre bensin och diesel. Är det då inte viktigt att den minskade andelen bränsle som behövs kan ersättas med ett förnybart alternativ? Om det är etanol eller något annat förnybart bränsle spelar ingen roll, det viktiga är att bensin och diesel ersätts!


Om författaren

Författare:
Johanna Larsson

Om artikeln

Publicerad: 04 mar 2008 16:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: