sourze.se

Hukou-systemet avskaffas inte än på ett tag

I en artikel i Financial Times skriver David Pilling om ett missförhållande i Kina. Det är det så kallade Hukou-systemet som innebär att landsbygdsbefolkningen inte kan mantalsskriva sig i städerna.

Kommentarer

Avskaffa länspåvarna!

Landshövdingarna kom till på 1600-talet. Nu är det dags att de avskaffas.

Kommentarer

Alliansens ödesfråga

Från och med l januari 2008 ska fastighetsskatten avskaffas och ersättas med en låg kommunal avgift.

Kommentarer

Slopa värnplikten!

Värnplikten fyller hundra år. Kanske är det väl utmanande att samtidigt föreslå att den avskaffas.

Kommentarer