sourze.se
Artikelbild

Slopa värnplikten!

Värnplikten fyller hundra år. Kanske är det väl utmanande att samtidigt föreslå att den avskaffas.

Men det är sannolikt nödvändigt för att få tillräcklig kvalitet och inte minst av ekonomiska skäl.

En vanlig uppfattning, inte bara inom försvaret, är att den "allmänna" värnplikten är det billigaste sättet att bemanna den militära insatsorganisationen. Samtidigt skulle principen innebära ett folkligt förankrat försvar med insyn.

I en forskningsrapport från Försvarshögskolan förra året ACTA D5 - The Swedish Military in International Perspective hävdas i en uppsats av dr. Jürgen Kuhlmann att värnplikten har betydande och med tiden allt allvarligare negativa sidor. Efter att ha kritiskt begrundat hans värdering av värnplikten, välkänd i bland annat Tyskland och Frankrike, vill jag påstå att:
- Om alla kostnader räknas är värnplikten dyrare än ett yrkesförsvar med rimlig personalomsättningstakt främst beroende på den mycket omfattande och kostnadsdrivande utbildningsverksamheten.

- Eftersom en stor del av personalen är under utbildning är vare sig förmågan eller beredskapen sammantaget tillräckligt hög för att svara mot nationella eller internationella FN, EU etc. krav.

- Samhällets berättigade behov av insyn i ett yrkesförsvar med frivilligt rekryterad personal kan tillgodoses på liknande sätt som hos polisen och utan att demokratiska värden åsidosätts.

Som ung officer för 35 år sedan hade jag uppfattningen att den då allmänna värnplikten för män var ett måste. Med tanke på morgondagens krav måste jag idag inse att det är hög tid att omvärdera min uppfattning.

Claes Sundin
Konsult ledning och ledarskap
Överste i Försvarsmaktens reserv
Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien


Om författaren

Författare:
Claes Sundin

Om artikeln

Publicerad: 07 jun 2001 15:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: