sourze.se
Artikelbild

Än en gång några små ord på vägen

I dagens samhälle känner många att de alltid måste vara tillgängliga. Få reflekterar över det faktum att en av de saker som definierar en slav, är just att de alltid är tillgängliga.

Bedrägeri:

"När vanligt folk fifflar kallas det bedrägeri, när makteliten gör det kallas det fri marknadsekonomi."


Religiösa:

"Om det låg i människans natur att vara religiös så skulle det inte finnas några ateister."


Ateister:

"Om det låg i människans natur att vara ateist så skulle det inte finnas några religösa."


Ångestdämpare:

"Det vanligaste sättet som människor försöker dämpa sin ångest på är stoppa något i magen och bädda in den i mat."


Orientering:

"En grupp orienterare som länge känt varandra lär nyligen ha bildat ett kompassgäng."


Läskig elev:

"Det sägs att Boris Karloff var en riktig monsterelev när han gick i skolan."


Rykten:

"Det är med rykten som med fisar, de sprids snabbt men har föga innehåll."


Bristande övertygelse:

"Det säkraste tecknet på att någon är svag i sin så kallade övertygelse, är om de blir rasande på de som opponerar sig mot den. Den som är trygg i sin övertygelse blir inte galen för att någon ifrågasätter den och de som blir det försöker ytterst tysta sin egen inre osäkra röst genom yttre gapande."


Utsikter för insikter:

"Ju sämre insikt någon har om något desto sämre är även deras utsikt att förstå tillräckligt för att kunna förmedla en adekvat åsikt och med tanke på den desinformation och stress som råder är det föga överraskande att ju fler åsikter någon har desto färre brukar också deras insikter vara."


Moderna slavar:

"I dagens Internet och iPhone-samhälle känner många att de jämt måste vara tillgängliga. Få reflekterar över det faktum att en av de saker om definierar en slav är just att de alltid är tillgängliga."


Lika värde:

"Det är onekligen intressant att samma människor som kan hävda allas lika värde, även kan ställas sig upp och hylla monarkin, som representeras av någon som enligt lagen inte kan straffas."


Democrazy:

"Det vi kallar demokrati är i själva verket ofta democrazy, det vill säga ett system där folk styrs på ett galet sätt utan att vara medvetna om det och via bröd och skådespel samt en illusion om medbestämmade distraheras bort från vad som egentligen pågår."


Sandslott:

"Medan den enfaldige bygger sandslott av fåfänga skapar den vise ett sant slott av trygghet inom sig själv."


Intuition kontra indoktrinering:

"En av de mest uppenbara saker makteliten lyckats med för att hålla kvar mänskligheten i ovetskap och rädsla är att de lyckats få dem att inte lita på sin intuition och istället omhulda religiösa sagor och politisk teater."


Frågan:

"Var dag har nog av sin egen fråga, om man vågar ställa den."


Hedra din moder:

"Bibeln säget att du skall hedra din fader och din moder, men det gäller tydligen inte moder jord om man tittar på den miljöförstöring som tillåts."


Fetischism:

"Jag vet en fotfetischist som fick foten från en fotofirma och numera bara är en fotnot i dess historia."


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 23 apr 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: