sourze.se

Kärlek - vår sanna natur

Kärlek är egentligen inte en exklusiv relation med en annan person, utan kärlek är en kvalitet hos vårt inre varande. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inom oss, som är vår sanna natur.

Kärlek är grundläggande inte en exklusiv relation med en annan person, utan det är en kvalitet som uppstår när vi är i kontakt med vårt inre varande, med vårt autentiska själv, med den meditativa kvaliteten inom oss själva, med vår inre tomhet. Denna inre tomhet upplevs och uttrycks på utsidan som kärlek. Detta är inte en kärlek adresserad till en viss person utan den är en närvaro och en kvalitet, som finns som en doft runt en person och som upplevs av andra som kärlek.

Healing är till sin essens ren kärlek och det mänskliga hjärtat är en healer, som helar både oss själva och andra människor. Intuition är också grundläggande en funktion hos vårt hjärta. Intuition är vår inre sanna röst, vår ständigt närvarande inre källa av kärlek, sanning och visdom, Existensens stilla röst inom oss själva. Genom intuitionen, så är vi i kontakt med Helheten. Vårt hjärta är dörren till hur mycket vi kan tillåta livet och Existensen att vägleda oss - i stället för att vara styrd av våra egna idéer, attityder och föreställningar om hur saker ska vara.

Det öppna hjärtat är som en fontän, som inte längre gör en distinktion mellan "jag tycker om dig - jag tycker inte om dig". Det öppna hjärtat gör inte längre någon skillnad mellan vänner och fiender. Det öppna hjärtat är öppet både för oss själva och för andra människor. Det öppna hjärtat är villkorslös kärlek och accepterande. När vårt hjärta är stängt så kan detta skapa en ensam och isolerad känsla tillsammans med en attityd av: "Ingen älskar mig" eller "Ingen bryr sig om mig", vilket också kan göra det svårt för andra människor att älska oss.

Den fjärde medvetandenivån är placerat i mitten av bröstet. Den fjärde medvetandenivån är det mänskliga hjärtat. Hjärtat relaterar till villkorslös kärlek och accepterande både för oss själva och för andra. Det relaterar till kvaliteter som empati, glädje, accepterande, tillit, intuition, förståelse, medkänsla, lekfullhet, healing, vänskap, uppriktighet och en känsla av enhet i kärlek.

Det mänskliga hjärtat har både en aktiv och utåtgående kvalitet och en receptiv och inåtgående kvalitet. Den utåtgående kvaliteten är aktiv kärlek och den inåtgående kvaliteten är att tillåta både oss själva och andra att älska oss.

En hjärtats stilla revolution sker när vi börjar att bry oss om en annan person och det är en glädje att sätta den andra personens behov framför våra egna behov. Det är på hjärtats medvetandenivå, som vi börjar att utveckla den sensitivitet och medvetenhet, som gör att vi börjar att bry oss om en annan person. Hjärtat opererar utifrån premisserna: "Jag är ansvarig" och "Bara kärlek fungerar."

När vårt hjärta är stängt, så skapar detta en isolerad och ensam känsla tillsammans med en attityd av att: "Ingen älskar mig", "Ingen bryr sig om mig" och "livet är en kamp." Detta gör att vi inte ser den kärlek, som hela tiden finns runt omkring oss. De verkligt fattiga är de som tror att pengar är livets mening. Det är när vi börjar öppna vårt hjärta, som vi upptäcker en känsla av enhet i kärlek med andra människor, med naturen, med träden, med havet och med himlen.

Jag kommer ihåg när jag hade en smärtsam relation med en kvinna, som jag inte visste vad jag skulle göra med. Jag slöt då ögonen, gick in i mig själv och ställde frågan vad jag skulle göra med denna relation till min egen intuition, till min egen inre källa till kärlek och sanning, till Existensen inom mig själv. Det svar som kom inifrån som en stilla viskning var: "Fokusera på kärleken, inte på en specifik person."

Det är på hjärtats medvetandenivå som vi börjar förstå att vi inte är separerade från livet, att vi inte små separata öar i ett stort hav, utan att livet är ett och att vi är alla delar av samma helhet. Det är på hjärtats medvetandenivå, som vi börjar förstå vad som är viktigt och meningsfullt i livet. Vi börjar förstå att livet handlar om att dela, snarare än att roffa åt sig, att livet handlar mer om att ge än att ta.

Ovanför hjärtats medvetandenivå, så behöver vi en lärare och en guide. Det är "någon som vet" och som har gått längre på vägen än oss själva och som kan vägleda, uppmuntra och inspirera oss. Det finns ett indiskt talesätt som heter: "När eleven är redo, så uppenbarar sig läraren".

Vårt hjärta är dörren till en villkorslös kärlek och accepterande både för oss själva och för andra. Vårt hjärta är egentligen alltid öppet, men det är våra dömanden om oss själva och andra som håller det stängt. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vårt hjärta att öppnas igen. Vägen till healing är att lära oss att älska och acceptera oss själva reservationslöst som vi är. Det är att med kärlek omfamna både våra positiva och negativa sidor. Det handlar om att älska allt som vi finner inuti oss själva. Healing sker när vi bringar allt som vi finner inom oss själva ut i ljuset.

Tillit är en förutsättning för kärlek. Utan tillit är kärleken utan djup. Den är som en artificiell plastros, i stället för en levande, fräsch och doftande ros. Även om en del människor kommer att svika vår tillit och göra oss besvikna, så är det ingen anledning att låta detta underminera vår grundläggande tillit till livet. Det är bättre att låta några människor svika vår tillit än att inte låta vår grundläggande tillit till livet att utvecklas. Många människor är också så sovande och omedvetna att de egentligen inte vet vad de gör. Även om vi känner oss sårade, desillusionerade och besvikna på människor, så försök ge dem kärlek. Ett kriterium på andlig mognad är att vi börjar att ge kärlek, i stället för att behöva kärlek.

Kärlek är att äta pizza med år älskade trots att vi avskyr pizza.

Vi har blivit lärda att vi ska älska andra, men att inte älska oss själva. Men hur kan man älska andra, utan att först älska sig själv? Kärlekens ABC är att vi först behöver lära oss att älska oss själva innan vi kan älska någon annan.

Precis som den fysiska kroppens rytm av in- och utandning, så har kärleken också två poler: att ge kärlek och att tillåta oss att bli älskade. Vissa människor har lättare för att ge kärlek, medan andra människor har lättare för att bli älskade. Men för att vår kärlek ska bli hel, så behöver vi lära oss att både ge kärlek och tillåta oss att bli älskade.

Kärlek och rädsla är två sidor av samma mynt. I avsaknad av kärlek, så uppstår rädsla. I kärlekens ljus, så försvinner rädslan. Rädsla är en sammandragning av vår livsenergi tillsammans med en känsla av ensamhet och isolering. Kärlek skapar en expansion av vår livsenergi och en känsla kärlek, glädje och samhörighet.

Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting. Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, eftersom kärlek gör människor hela.

Kärlek accepterar en människa som hon är. Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv. Kärlek skapar en avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt eget autentiska själv, och upptäcka sin sanna individualitet. Kärlek gör att vi kan acceptera och uppskatta det vackra varande vi redan är.

Kärlek är egentligen inte en exklusiv relation med en annan person, utan kärlek är en kvalitet hos vårt inre varande. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inom oss, som är vår sanna natur. I djupet av vårt hjärta, så vet redan att vi är perfekta som vi är. I djupet av vårt inre varande, så vet vi redan att livet är perfekt som det är.

Kärlek är den värdefullaste gåva vi kan ge en annan person. Vad vi behöver göra är att öppna vårt hjärta och släppa ut vår kärlek till världen, till människorna, till naturen, till djur, till träden och stjärnorna - och denna kärlek kommer att returneras tusenfalt till oss.

Kärlek innebär att inse att vi är ett med livet. Verklig kärlek innebär att inse att vi är ett med den andra personen, att vi är ett med stenarna, med träden, med jorden och med den blå himlen. Det är att inse att hela livet är Gud.


Om författaren

Författare:
Swami Dhyan Giten

Om artikeln

Publicerad: 11 dec 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: