sourze.se
Artikelbild

Kan anonyma nätdebatter rädda demokratin?

Skriftliga debatter som förs på nätet har många fördelar jämfört med muntliga debatter, men många av dem drivs trots det på sandlådenivå. Vad kan man göra för att höja kvalitén på nätdebatterna?

Internetdebatter och nätdiskussioner är ett relativt nytt fenomen i mänsklighetens historia. Fram till 10-15 år sedan, före Internets intåg i folkhemmen, så existerade skriftliga debatter bara i de traditionella papperstidningarna. Där drevs de i regel av auktoriteter av olika slag. Hade man tur kunde man som enkel medborgare få med en liten insändare någon enstaka gång.

Idag förs en stor mängd debatter på nätet i bloggar, forum och på sidor som till exempel Sourze. Det kan därför vara intressant att jämföra muntliga debatter med de skriftliga, som faktiskt skiljer sig ganska radikalt från varandra. Vid en muntlig diskussion så vet du i regel vem du talar till, du har en uppfattning om vem personen är och ungefär vad denne har för åsikter. Samtalet förs direkt utan längre väntetider än några få sekunder av eftertanke då och då, vilket innebär att man måste ha alla faktauppgifter om ämnet man diskuterar om, i huvudet, och vara väldigt väl påläst. Åhörarna till diskussionen kan naturligtvis inte heller kontrollera påståendens riktighet under tiden debatten sker, utan får göra det först i efterhand om de kommer ihåg vad som har sagts. Diskussionerna varar sällan mer än ett par timmar, men i regel mycket kortare än så. Dessutom påverkas den muntliga diskussionen av tonläge, kroppsspråk, ansiktsuttryck etc.

Det finns alltså ett antal begränsningar och uppenbara nackdelar med det muntliga debattformatet som inte återfinns i den skriftliga nätdebatten. I en nätdebatt kan du diskutera samma ämne i flera dagar, månader, ja till och med år. Varenda detalj kan vändas ut och in på och studeras från alla tänkbara vinklar. Vem som helst som tycker att de har något att tillföra kan delta i debatten, det finns ingen skarp gräns mellan åhörare och debattörer. Man kan dessutom i godan ro granska varenda påstående och faktauppgift i varje inlägg som görs, och man kan i sina egna inlägg hänvisa till källor och statistik och grundligt tänka igenom sitt svar innan man lägger fram det.

I många nätdebatter vet du sällan vem det är du debatterar mot, även om du över tid kan bilda dig en viss uppfattning om en person, förutsatt att denne använder en pseudonym eller sitt riktiga namn. På så sätt finns risken att man får samma förutfattade meningar om en person som i en muntlig debatt, och att man dömer ut en persons åsikter instinktivt baserat på vem som skrivit inlägget, snarare än på vad som skrivs. Personliga påhopp och glåpord förekommer ganska friskt, inte minst i kommentarsfälten på Sourze.

Detta problem går dock att motverka i skriftliga debatter genom att man inte använder något användarnamn alls, utan istället låter debatten ske helt anonymt utan något användarnamn eller namn överhuvudtaget. Debattdeltagarna tvingas då att helt fokusera på sakinnehållet i ett inlägg och inte på vem det är som skrivit det, vilket i princip är omöjligt i muntliga debatter.

Om vi bortser från glåporden och de personliga påhoppen så kan skriftliga debatter bli betydligt mer djupgående och därmed mycket mer informativ och uttömmande än vad en muntlig debatt någonsin kan bli. En nackdel med detta är givetvis att diskussionerna kan bli alltför långa och svåröverskådeliga. Risken finns också att det sker många upprepningar och att man glider ifrån kärnämnet och halkar in på långa sidospår som till sist handlar om helt andra ämnen som inte har något med diskussionsämnet att göra.

Dessa problem går dock att lösa, och det finns en mycket intressant lösning idag. Det finns en ny sida som heter just "Saklig Debatt" nej, det är inte jag som jag ligger bakom den. Diskussionerna där börjar genom en fråga och ett kort förtydligande. Till skillnad från evighetslånga diskussionstrådar där samma argument ofta återkommer så utgår hela debatten utifrån de argument som finns för och emot ett ämne. De olika sakargumenten hamnar alltså helt i fokus och det blir inga långa diskussioner där man glömmer bort vad som sagts. Man får en tydlig och klar bild av vilka olika sakargument som finns i en viss fråga. Något utrymme för personliga påhopp och försök att idiotförklara folk finns i princip inte.

Detta sätt att debattera skulle kunna innebära ett revolutionerande sätt att föra debatter, för såväl vanligt folk som politiker, forskare och andra yrkesgrupper. Ett av de största hoten mot vår demokrati är trots allt när osakliga påståenden vinner stora landvinningar, utan att bli ifrågasatta på ett vettigt sätt. Även om de ifrågasätts så försvinner argumenten i muntliga debatter bort i mediebruset och glöms snart bort, och i skriftliga debatter hamnar kanske ett väldigt vettigt och viktigt argument på sidan 273 i en evighetslång debatt-tråd.

Kära läsare. Istället för att låta er kommentera och komma med personpåhopp, som så vanligtvis görs både här och på många andra ställen så har jag inaktiverat kommentarsfältet och ställer istället frågan: Kan sakliga anonyma nätdebatter vara demokratins räddning?

Gå in här och titta runt och svara med sakliga argument på denna frågeställning.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 20 nov 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: