sourze.se
Artikelbild

Rebecka Carlsson och Björn Lindgren: "Både politiker och media glömmer världens fattiga"

Regeringen vill inte se det ansvar vi har och vad vi faktiskt kan åstadkomma för att hjälpa länder som Haiti och Jamaica.

Orkanen Sandys framfart i USA var en av förra veckans stora nyheter i svensk media. Men medan de stora nyhetsprogrammen och tidningarna direktrapporterade från tomma butikshyllor och utslagna elnät i New York och Atlantic City kom betydligt färre rapporter från orkanens härjningar i Karibien. På Jamaica lämnade orkanen 70 procent av befolkningen utan el och på Haiti blev resultatet bland annat livsmedelsbrist och 200 000 hemlösa i huvudstaden Port-au-Prince. Att media tenderar att fokusera på de delar av världen som geografiskt, socialt och kulturellt ligger närmast oss själva är ingen nyhet. Men vad gör denna extremt skeva rapportering med vår världsbild? Och vad kan vi politiker göra för att se den del av världen som ofta befinner sig i medieskugga?

Många fattiga länder är på grund av sitt geografiska läge och sina bristande resurser hårt utsatta för naturkatastrofer. EUs miljöbyrå EEA, världsnaturfonden WWF och flera andra bedömare pekar på att det växande antalet naturkatastrofer är kopplat till klimatförändringar.

Varmare havsvatten är till exempel en viktig faktor för att tropiska orkaner ska kunna bildas. När politiker i Sverige negligerar att våra klimatutsläpp ökar glömmer man dem som drabbas hårdast av klimatförändringarna. När vi ensidigt prioriterar vår egen BNP-tillväxt glömmer vi bort att jordens resurser är ändliga.

Vårt bistånd till de länder som drabbas av naturkatastrofer är viktigt. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet bidrar till att bygga upp fungerande institutioner och infrastruktur i länderna medan det humanitära bistånder är en akut insats under själva krisen. Tyvärr har den moderatledda regeringen tagit pengar från biståndet för att betala flyktingmottagande, EU-integrering i Östeuropa samt klimatbistånd. Sverige har fått kritik för detta bokföringsfiffel som enligt många strider mot de regler OECD satt upp för bistånd. Oavsett vilka regler som gäller är det ett faktum att regeringen skurit ner på biståndet. Vi gröna står för biståndets kvantitet och kvalitet. Vi var med och förhandlade upp svenskt bistånd till 1 procent av BNI och vi vill att biståndsbudgeten ska bestå av enbart bistånd.

Media har en viktig roll att fylla för att uppmärksamma katastrofer på hela planeten, men det är vi politiker som måste ta ansvar för att det blir verklighet. Men om vi menar allvar när vi pratar om global solidaritet räcker inte humanitärt bistånd i katastrofögonblicket.

Regeringen vill inte se det ansvar vi har och vad vi faktiskt kan åstadkomma för att hjälpa länder som Haiti och Jamaica. Vi gröna vet att vi måste prata BNP-tillväxt, klimat och utvecklingssamarbete. Både politiker och media måste se hela världen, och se att den hänger ihop!


Rebecka Carlsson
Björn Lindgren

Språkrör Grön Ungdom


Om författaren

Författare:
Rebecka Carlsson

Om artikeln

Publicerad: 06 nov 2012 10:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: