sourze.se
Artikelbild

"Politiskt korrekt"

Användarna av begreppet "PK" vill ta ifrån vissa människor trovärdighet, och legitimera sina egna, ofta obehagliga, åsikter.

När begreppet "politiskt korrekt", förkortat "PK", används idag är det oftast i nedvärderande syfte. En trend för att visa sin ståndpunkt, att inte befinna sig i den populistiska massan av PK-Sverige. Jag har hört uttrycket i alla möjliga sammanhang den senaste tiden. PK har blivit ett uttryck för den som följer strömmen, följer media, följer det rådande politiska klimatet. Eftersom både journalister och politiker fungerar som en statsmakt som ofta förknippas med skenhelighet och misstroende, förknippas även PK med detta, samt att personer som är politiskt korrekta är dubbla i sina intentioner på något vis.

Första gången jag kom i kontakt med termen då den användes på det här sättet, var i början av året. En kompis hade en tråd på Facebook som handlade om asylsökande personer på orten där hon bor. En ganska neutral tråd. Då började en person med klart främlingsfientliga åsikter att uttrycka sig. De i tråden som motsatte sig personens påhopp, bland annat jag, fick höra att vi bara var PK. Åsikter som inte var av rasistisk eller kränkande karaktär var enbart ett "PK-tänk", som vi hade hjärntvättats med. Användarna av begreppet vill ta ifrån personer som ser människors lika värde deras trovärdighet. Det kan vara farligt. Användningen av begreppet gör det legitimt att uttrycka sig som man vill. Jag började då fundera över begreppet, och kände en viss irritation. Precis som personen gick till angrepp mot våra så kallade PK-åsikter, på samma vis svängde sig personen med PK-begreppet som en påverkad anhängare av ett trendigt begrepp. Och när jag googlar på politisk korrekthet så dyker det bland annat upp en grupp som heter "nätverkmotpk".

Vid en annan tidpunkt i våras diskuterade jag och en kompis "hen". Hon förstår inte alls idén, och menar att det enbart är ett påfund från det "politiskt korrekta Sverige". Även i genusfrågorna används uttrycket PK. Kanske för att stigmatisera en förekommande problematik. Idén om att använda ett könsneutralt begrepp, kan ju faktiskt vara sprungen ur en god tanke. Men hur kan politiskt korrekt vara något dåligt, undrar jag. Om det är politiskt korrekt att inte ha rasistiska åsikter, att inte vara stigmatiserande eller att vara feminist. Att försöka se till allas lika värde. Eller i alla fall ha en grunduppfattning om att alla människor har ett lika värde. Ja, då är jag gärna politiskt korrekt. När man söker på "Politisk korrekthet", så står det att det är "ett begrepp som används i alla avseenden att minska sociala konsekvenser på grund av exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning etcetera. Men att det nu är ett begrepp som används för att följa den dominerade trenden i samhällsdebatten."

Jag kan tänka mig att det är en term som även får vind i seglen i ett alltmer politiskt främlingsfientligt samhälle. Då blir åsikterna okej, eftersom personer som motsätter sig främlingsfientlighet enbart sägs handla utifrån det populistiska samhällsklimat som regerar. Användningen blir skev. Dels använder sig folk som inte anser att alla människor har ett lika värde begreppet. Och dels så använder sig folk av det, som helt enkelt är trötta på att allt är så "mainstream" i Sverige. Som en bekant till mig nyligen sa: "Jag hatar PK". "Jaha vad i det är det du hatar då? " frågade jag. "Jag hatar att alla måste vara så lika i Sverige. Varför ska alla tänka likadant?"

Och under en lektion tidigare i år när det diskuterades media, så beskrev en elev media som "PK-media" - vilket i sin tur innebär att även journalister är PK. Och hur ska dessa PK-journalister kunna skriva något utanför ramarna? Det kanske helt enkelt behövs en politisk korrekthet som bör följas, för att ha ett humant samhällsklimat? Det kanske inte är något negativt. Det negativa är ju snarare när termen som ska gynna något enligt mig positivt, används i en lika populistisk anda som det politiskt korrekta klimat som angriparna är emot anses vara.

Så vad vill jag då säga med allt detta prat om politisk korrekthet? Jo, att jag ser en fara i all form av populistiskt användande av slagord och begrepp. Speciellt av folk som anser sig vara egentänkande och utanför "mainstream"-ramen. Det blir en paradox. Men jag kan stolt säga att jag anser att det är okej att svänga sig med att vara politisk korrekt.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 15 okt 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: