sourze.se
Artikelbild

Murras i Visby - vem tar hand om notan?

Nu spelar Region Gotland och staten "Svarte Petter" om kostnaderna för att underhålla Ringmuren.

I fredags, då jag var på väg till bio inne i Visby, hade en bit av ringmuren helt nära Österport rasat; en tio meter bred och sju meter hög del låg i en hög nere på Östergravar.

Räddningstjänsten fanns på plats och spärrade av området. Dessbättre skadades ingen. Raset antas bero på att man vid en restaurering på 50-talet använt cement till fogarna. Cement är inte lika poröst som det kalkbruk som ursprungligen användes till muren. Därför dräneras inte vatten ut ur muren, utan blir kvar och orsakar frostsprängning.

Nu har man börjat spela Svarte Petter om ansvaret för Ringmuren. Målet är i att laga den delen av muren som rasat - men vem som ska finansiera en återställning? Visby Ringmur ägs av Region Gotland i.e. Gotlans kommun och Landstinget Gotland, men förvaltas av staten - det vill säga av Riksantikvarieämbetet. Riksantkvarieämbetet har i sin tur ett avtal med Länsmuseet på Gotland, som ansvarar för tillsynen. Enligt Riksantikvarieämbetet är det därför Länsmuseet som har ansvar för att muren hålls i bra skick och att inga sådana här saker ska kunna hända.

I början av veckan ska Region Gotland, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseet träffas för att gå igenom vad som har hänt, och försöka fastställa orsaken till raset.

Företrädare för Länsmuseet hävdar att staten, i.e. Riksantikvarieämbetet, måste ge mer pengar till underhåll och reparation av Ringmuren, därför att Länsmuseet saknar medel att underhålla muren. Riksantikvarieämbetet menar däremot att ägarna till muren, Region Gotland, har en del i att finansiera underhållet.

Länsmuseet hävdar att det inte finns något avtal som anger att Länsmuseet tagit på sig skötselansvaret för Ringmuren, inte för mer än tre av tornen som hör till Ringmuren. Länsmuseet har länge efterlyst ett avtal om vem det är som ska ha ansvar för tillsynen av Ringmuren. Idag finns det inget sådant.

Kostnaden för reparationen av raset beräknas till mellan en kvarts miljon och en halv miljon kronor. Kostnaderna för ett framtida underhåll blir långt större. Vem som tar den notan vet vi först när vi ser vem som till sist blir sittande med Svarte Petter. Det spelet lär pågå ännu ett tag.Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 27 feb 2012 15:25

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: