sourze.se

Deng - en av världens stora ledare

"Deng föddes 1904 under den kejserliga tiden och dog efter väl förrättat värv 1997. Han var 74 när han fick makten över Kina och var 93 när han lämnade över den till en efterträdare."

SvD den hade en artikel 30 september 2011, skriven av Karl Steinick under rubriken "Överlevaren som blev Kinas reformbyggare".

Inledningen hade följande lydelse:

"Deng Xiaoping upplevde på nära håll Maos katastrofala förändringspolitik. Hans egna insatser för Kinas modernisering är anslående men han var även ytterst ansvarig för massakern på Himmelska fridens torg. En ny biografi tecknar porträttet av den ständige överlevaren."


Porträttet tecknas av Ezra Vogel och har titeln "Deng Xiaoping and the transformation of China". Deng föddes 1904 under den kejserliga tiden och dog efter väl förrättat värv 1997. Han var 74 när han fick makten över Kina och var 93 när han lämnade över den till en efterträdare. Sedan dess har maktöverlåtelserna fungerat smidigt och överlåtelsen till nästa generation är redan bestämd.

En orsak till att Deng lyckades så bra med att omforma Kina om man jämför med det övriga östblockets länder var att Deng hade stor livserfarenhet. Han hade studerat och arbetat i Frankrike på 1920- talet och lärt sig hur kapitalismen fungerade i Europa i jämförelse med hur den inte fungerade Kina. Som en jämförelse kan man ta Jeltsin i Ryssland som trodde att kapitalismen kunde införas med en trollstav. Han hade överväldigats av det stora överflödet av varor i affärerna i USA jämfört med köerna i Sovjet. Ett misstag som Jeltsin gjorde var att han lät inflationen stiga ohejdat och över en natt gjorde banktillgodohavandena värdelösa. Eftersom det fanns få varor att köpa i affärerna hade Sovjetmedborgarna sparat pengarna. I Kina steg inflationen som mest med 25 procent. Detta gör att kineserna har stora besparingar i bankerna.

Steinick skriver:

"Livets universitet hade onekligen hunnit ge Deng en betydande erfarenhetsbank som han förstod att nyttja när det sent omsider blev han som utsågs att leda landet. Det framgår av Vogels initierade skildring att Deng inte hade någon detaljerad plan för vad han ville åstadkomma, utan genomförde stegvisa reformer som krävde en mängd olika beslut i ett komplicerat maktspel."


Om man skall utkora världens stora ledare kvalificerar Deng utan tvekan en plats bland dem. Ingen har betytt mer för världens utveckling de senaste femtio åren.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 05 okt 2011 09:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: