sourze.se

2012 blir ett avgörande år för sanningen

Statsstyrda brott mot demokratin SCAD - State Crimes against Democracy är en dokumenterad verklighet som ägnas djupgående sociologiska och psykologiska analyser i USA nuförtiden. 9/11 var bara ett i raden av dessa brott.

Förvånande är att det knappast finns något land i väst där offentliga personer inte har uttryckt skepsis beträffande den officiella konspirationsteorin, på högsta möjliga nivå, utom Sverige. Den ende som försökte Egon Frid blev utsatt för häxjakt av Kalla fakta och fick backa. Namn på höga befattningar i utlandet som ifrågasätter 9/11 bifogas längst ner i artikeln.

I Sverige väljer man att bejaka en bristfällig, obekräftad konspirationsteori presenterad av krigskriminella som Bush, Cheney och Blair, och som lett till mordiska, illegala krig mot halva världen.

I Sverige förtalar man de experter som betvivlar den officiella konspirationsteorin och beskriver dem som "farliga" och "onda", och med dem tusentals växande unga människor som lärt sig ifrågasätta oklarheter i skola och uttrycka sig sakligt.

I Sverige tror man fast på att 19 unga araber, varav 15 var saudier, utav vilka sju återfanns levande enligt en BBC-rapport, har varit kapabla att utföra dåd som bryter mot fysikens lagar, enligt de vetenskapsmän, piloter, militärer och brandmän som analyserat skeendet och kommit fram till helt motsatta slutsatser än de officiella. Men dessa vetenskapsmän, piloter och brandmän får inte presentera sin sak för allmänheten. De idiotförklaras av medierna och nekas all offentlighet, i en totalitär anda där konsensus påbjuds med risk för utfrysning och än värre öden kriminalisering?. Är detta demokrati?

Västerlandet som skrutit om sin empirism i 500 år faller pladask ner med dessa torn, som under normala omständigheter hade stått kvar idag oavsett flygplanskrascher och bränder. Miljoner liv hade kunnat besparas om det inte vore för djävulens verk. För vem som än står bakom är förvisso en djävul. Det kan vi inte ha några delade meningar om. Frågan är har vi fått tag i den rätta brottslingen? Såsom fallet har skötts av den amerikanska regeringen, med munkavlade medier, lögner, mörkläggningar och likvideringar av bevismaterial och nyckelvittnen, tyder det mesta på att vi står inför ett globalt justitiemord.

Men det är mer än så. Kriget mot terrorn lär ha kostat den amerikanska staten mellan fyra och sex triljoner dollar de sista tio åren. Det betyder i talspråk att någon fakturerade den amerikanska staten denna summa. Samtidigt sägs USA:s skulder ha ökat till 14 triljoner, en skuld som staten vill att folket ska betala medan staten "räddar" bankerna, också med folkets pengar. Hur länge till kommer det amerikanska folket att låta sig luras utan att säga ifrån? Alltfler undrar. På vems konto har krigets triljoner hamnat, när landet blir bara mer och mer skuldsatt? Vems intressen tjänar detta utlovade hundraåriga krig mot spöken?

Det är svårt att välja sanningen, när förtrycket är som värst. Kostnaden är för hög för de flesta. Sokrates, Jesus, Hallaj, Ghandi, förstod sig inte på realpolitik. Liksom alla världens spartakusar som reser sig och slås ner med järn och eld. Men mänskligheten närmar sig en brytpunkt. Något Teilhard de Chardin siat om på 30-talet i sin bok "Fenomenet människan", Noosfären håller på att växa och befästas: Myriader av tankar, ideal, drömmar och önskningar genom tusentals år försvinner inte utan att lämna spår. Men vårt djuriska arv sitter djupt rotat i oss, denna instinktiva rädsla som cementerar ett ego och avråder oss från att se sanningen, den magiska helheten som vi är del av.

Arabernas revolution har misstolkats av de flesta iakttagare, som fortsätter se på händelsernas utveckling i vår värld som en fortsättning på det gamla realpolitiska spelet. Denna revolution är ett resultat av en politisk, ekonomisk och social repression som förvärrades efter den 11 september. Lyckligtvis har omständigheterna gjort det svårt för ett land som Egypten eller Tunisien att förvandlas till ett nytt Chile eller ett pågående Syrien. Svårt, men inte omöjligt om folket inte ser sig för. Kontrarevolutionens uppgift är att se till att Tunisien och Egypten inte blir förebilder för de övriga folken i världen.

De arabiska revolutionerna har sin egen takt, som västerlandet inte riktigt lyckats lista ut än. För de är mer än regimbyten. Folken, som varit underkuvade i hela sin kända historia, äger en organisk kraft som det bortskämda, byråkratiserade och rationaliserade västerlandet glömt bort. Unga män klättrade utan rep uppför en 15 vånings hög byggnad i Kairo för att ta ner den israeliska flaggan från Kairos himmel. Det gjorde de två gånger och påminde om ett dussin spidermän som utmanar gravitationslagarna. Deras budskap var så kraftigt att för första gången i historien kunde vi se och höra en ödmjuk Netanyahu tala om kompromisser och inte om att bryta folks ben.

Israel hade problem med Iran. Nu har de problem med Iran, Turkiet och Egypten. Sorgligt nog lär blodsutgjutningen fortsätta framöver, men den arabiska gnistan kommer utan tvivel att påverka omvärlden i en oanad och oväntad riktning. Från Syrien till Grekland till Spanien till Israel. Än en gång fungerar det gamla Medelhavet som en katalysator för förändring, som kommer att lämna spår vida omkring. 2012 blir ett avgörande år. I själva verket har tekniken som förslavat oss också försett oss med en möjlighet till frälsning.Här några namn på höga befattningar i utlandet som ifrågasätter 9/11:

Norge: Berit Ås, professor och f.d. partiledare och författare till en klassiker om feminismen på 70-talet.
England: Michael Meacher, 3-faldigt minister över hälso-, kommers- och miljödepartementen under Blairs regering. Avgick i protest.
Tyskland: Andreas von Bülow, Teknologi- och forskningsminister under Schmidts regering i Västtyskland: advokat och riksdagsledamot för socialdemokraterna i 25 år.
Ryssland: Leonid Ivashov, f.d. överbefälhavare, numera professor.
Italien: Francesco Cossiga, f.d. president.
USA: legio är de bland politiker och f.d. CIA- och FBI-agenter och militärer. Se www.patriotsquestion911.com om du törs. Det räcker att minst fyra presidentkandidater i USA har krävt en riktig utredning. Dessa är Ron Paul, Cynthia Mckinney, Kucinich och Gen. Wesley Clark, för att inte tala om den legendariske Minnesota f.d. guvernören Jesse Ventura.


Om författaren

Författare:
Hesham Bahari

Om artikeln

Publicerad: 16 sep 2011 11:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: