sourze.se

11/9 ur ett geopolitiskt perspektiv

"Hur kan en så uppenbar lögn kan förbli oemotsagd av så många annars logiskt tänkande och hederliga människor? En stor psykologisk undersökning behövs för att kartlägga mänsklighetens tillstånd efter den 11 september."

I tio år har de som tvivlat på den officiella versionens äkthet beträffande händelserna den 11 september 2001 ältat fakta och empiriska iakttagelser fram och tillbaka. De har skrivit artiklar, organiserat sig i olika yrkesgrupper, publicerat böcker, satt ihop filmer och videoklipp på nätet och ordnat demonstrationer och möten för att avslöja och punktera de ologiska förklaringar som presenterats som fakta av världens makthavare för oss. Det har inte varit svårt att hitta kryphålen och motsägelserna i Bush-Cheneys OCT-version Official Conspiracy Theory. De är legio och många är de vetenskapsmän som har reagerat genom att engagera sig i kampen för sanningen om 9/11.

Det som ännu inte har blivit riktigt studerat och granskat är hur en så uppenbar lögn kan förbli oemotsagd av så många annars logiskt tänkande och hederliga människor. En stor psykologisk undersökning behövs för att kartlägga mänsklighetens tillstånd efter den 11 september. Allt tyder på att förövarna visste på förhand att få skulle reagera och att dessa skulle marginaliseras i chockens efterdyningar för att lämna plats för en enda officiell förklaring, som sedan skulle utbasuneras av uppköpta journalister. Men hur förklarar man att en intellektuell som Noam Chomsky, som kämpat mot imperialismen i hela sitt liv, väljer att se bort från fakta och hävda att de regeringar som han genom åren anklagat i sina många böcker för att bete sig som svin över hela världen, inte skulle våga göra något liknande i den här frågan?

Chomsky väljer att bortse från det faktum att emedan regeringars offentliga organ inte kan tänkas ligga bakom något så vidrigt, så finns det hemliga organ, som är beredda att gå till vilka överdrifter som helst för att få behålla makten och cementera korporationernas herravälde över planeten. Och det är samma Chomsky som annars avslöjade dessa hemliga organ i bok efter bok! Kan det vara så att det är misstanken om att en del av dessa organ kan ha sin upprinnelse i det land som Chomsky mest månar om, alltså Israel, som gör att han vägrar befatta sig med frågan?

Jag för min del tror inte att det är något "land" eller "religiös sekt" bakom slaget mot USA. Det handlar om korporationernas hemliga fingrar, och dessa bekänner sig bara till ett land: pengarnas. Många högt uppsatta politiker, som Italiens före detta president Cossiga eller Västtysklands före detta tekonologi- och forskningsminister von Bülow, eller Rysslands före detta överbefälhavare Ivashov alla pensionerade föredettor förstås! har redan pekat ut dessa förhållanden. Det har att göra med globaliseringens projekt och de rikas rädsla att behöva dela med sig av sin rikedom. Den mänskliga kulturen har drabbats hårdare än vi tror av denna utjämnande globalisering som kommer att sluta med att bara två sorters människor finns på jorden, de ytterst rika och de ytterst fattiga med robotiserade arméer som kan hålla de fattiga i styr.

De sista hundra åren har världen sett hur alltfler nationer börjar ansluta sig till västerlandets tekniska under. Först Japan, sedan Kina och för inte länge sedan den sista av Asiens stora kulturer, den indiska, har försökt hitta en balansgång som tillåter dem att moderniseras samtidigt som de fick behålla sina kulturella särdrag. Detta gjordes med olika grader av framgång. Det tekniska undret har den benägenheten att radera de specifika dragen hos de folk som ansluter sig till "framstegsprojektet". Det tillåter inte mångfald i och med att tekniken har sadlats om till att tjäna korporationerna och inte folken. Homogenisering blir resultatet, även om många tror att de får behålla sin egen kultur. Det islamiska bältet, som dessutom sitter på världens största oljereserver och är minst industrialiserat efter svarta Afrika, har varit det sista hindret för den tekniska kulturens slutgiltiga seger på planeten.

Och det är muslimernas så kallade "uppvaknande" som har skrämt framtidens potentiella makthavare mest. Skulle islam lyckas förena sin andlighet med vissa filosofiska grundprinciper kan den utgöra ett kännbart hot mot den tekno-merkantila kultur som lagt större delen av planeten under sina tentakler, och förvandlat oss från medkännande individer till kallsinniga och cyniska konsumenter. Ränta är ju som bekant förbjudet inom strikt islam. Därför var det tvunget att denna islamiska renässans skulle utsättas för ett förgörande nederlag. Slaget mot USA 2001 var i själva verket ett slag mot islams chanser att skapa en konkurrerande kultur till den teknikfrälsta, globalistiska och konsumistiska värld som håller på att skapas i hög fart. Detta förklarar också varför kinesiska, ryska och indiska regeringar, för att inte tala om de arabiska maffiastyrda staterna, väljer att gå på USA:s officiella linje när det gäller 11 september. Alla har de problem med denna motsträviga "islam" och gynnas av att den hålls under kontroll, om inte genom liberalisering och "reformer" så genom hemliga operationer och vapenmakt.

Nu vet korporationerna marknadstemplets försvarare att man kan lura mänskligheten, som visat sig inte vara mer seende än en skock kaniner i sina mörka underjordiska gångar. Tydligen har fem tusen år av skrift, konst, filosofi och andlighet inte kunnat rädda människan undan teknikens hjärtlösa hegemoni. Alla ideal, all etik, har visat sig vara ett tunt skal på mänsklighetens hud. "Glöm hjärtat, glöm förnuftet, dummer, det är magen som gäller", lyder budskapet från alla affischer och medier. "Och när vi talar om hjärtat och om förnuftet, så ta det inte för bokstavligt, det vill säga om du vill behålla jobbet."Vad kan man göra?

Inför tioårsminnet av händelserna den 11 september 2001 har en ny film lagts ut på www.ae911truth.org Architects & Engineers for 911 Truth:"Explosive Evidence - Experts Speak Out" och den har premiär nu i september. Vi, som har skrivit under A&E-petitionen som kräver en oberoende och opartisk undersökning av vad som hänt denna dag, hoppas att filmen kommer att visas i så många sammanhang som möjligt.

Därför ber vi alla intresserade att arrangera en visning av filmen. Det skulle kunna vara på ert arbete eller i er skola, med en grupp vänner, i en förening eller organisation till exempel. Det kan också vara i ett större sammanhang, i en stor samlingslokal i ett studieförbund, kyrka eller folkets hus eller bara med den egna familjen eller släkten. Huvudsaken är att informationen i filmen kommer ut till så många som möjligt.

Denna kampanj kommer att vara igång i många av världens länder under denna period och många kommer att se filmen och ta del av de fakta som läggs fram, och du kan vara med i detta viktiga arbete! Det kommer att finnas en bra FAQ-mall frequently asked questions på www.ae911truth.org som man kan referera till om det kommer frågor.

Viktigt är att hålla sig till fakta och referera till det material "Architects and Engineers for 911 Truth" tillhandahåller. Ingen vet med säkerhet vem eller varför byggnaderna revs, men det första och viktigaste steget till att få reda på det är en ny oberoende undersökning av händelserna den 11 september 2001.

Jag hoppas du har blivit sugen på att hålla en visning av denna viktiga film! Om så är fallet kan du läsa om hur man kan gå tillväga på www.ae911truth.org.

Seriös litteratur i ämnet finns det gott om på svenska.
Vi hoppas att du vill berätta för dina vänner och kollegor att böckerna finns.
Samtliga titlar finns att köpa till bra priser hos nätbokhandlarna.

Följande titlar har hittills utgivits på svenska:

David Ray Griffin
* WTC 7 och dess mystiska kollaps
* Motsägelser om 11 september
* Usama bin Ladin: Död eller levande?

Eric Laurent
* Gåtorna kring den 11 september
* Bushs okända värld

Andreas von Bülow
* CIA och 11 september


Om författaren

Författare:
Hesham Bahari

Om artikeln

Publicerad: 13 sep 2011 10:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: