sourze.se
Artikelbild

Sverige skyldiga övriga Europa ett EU-medlemskap

"EU stod upp för fred, frihandel, marknadsekonomi, frihet och demokrati i en tid då dessa grundprinciper inte var självklara. Att stå utanför EU är enligt mig att spotta på alla de män och kvinnor som offrat livet i kampen för dessa värderingar."

Tänk er att någon skulle föreslå att Sörmland skulle bryta sig ur Sverige. Personen i fråga skulle kanske hävda att vi i Sörmland inte tjänade på vårt medlemskap i Sverige och att vi inte hade något medbestämmande i Sverige utan att alla beslut ändå tas i Stockholm. Vi skulle få höra plattityder av typen I Sörmland ska sörmlänningar styra! och Ingen beskattning utan representation! Att Sörmland har nio riksdagsledamöter som ska företräda oss sörmlänningar bortser personen i fråga ifrån, i hans värld finns bara de onda makthavarna i Stockholm. Denna person tror på fullaste allvar att Sörmland kommer att kunna klara sig på egen hand och att Sörmland inte behöver Sverige och den svenska staten.

Detta låter helt befängt, men i EU-frågor är sådana resonemang sorgligt nog rätt vanliga. Det finns separatister som på fullaste allvar anser att Sverige skulle klara sig utanför den europeiska unionen och därför vill gå ur den. Det är helt fel, både av etiska och rent praktiska skäl. Om Sverige ämnar driva en demokratisk och mänsklig utrikes- och biståndspolitik måste vi göra det tillsammans med EU. Sverige är ett litet land och om vi går ur EU kommer omvärlden att betrakta oss som ett förvuxet Island. Vi skulle tappa vårt internationella inflytande och vår trovärdighet om vi plötsligt skulle lämna den Europeiska Unionen.

De flesta motargument som man som EU-vänlig möter i vardagen är minst sagt puerila attacker på Belgien som nation, som många gånger är ganska humoristiska. Men det flesta mer seriösa inläggen är av en mer tragikomisk karaktär. Många av de attacker mot EU jag möter är enligt mig uttryck för en sorts undertryckt nationalism som i de har lägena har blivit politiskt korrekta. Ett av motargumenten bygger på att Sverige är nettogivare i EU, vilket har fått euroskeptikerna att dra slutsatsen att Sverige därför förlorar ekonomiskt på sitt medlemskap i den Europeiska Unionen. Detta är en tämligen onyanserad slutsats av de ekonomiska följderna av den svenska delaktigheten i EU. Ett av de tyngsta argumenten för svenskt EU-medlemskap var att tullarna skulle försvinna och därigenom öka den svenska utrikeshandeln, något som även har skett. Vår handel med övriga Europa är så pass stor att kronans djupdyk var en av de positiva följderna av den förra finanskrisen eftersom att vår export gynnades av den dyrare euron. Så stor är alltså Sveriges export till övriga Europa

EU tidigare EG, EEC, Kol- och stålunionen och så vidare har alltid stått, står idag och kommer alltid att stå upp för de universella värden och den traditionella europeiska etik som än idag utgör grunden för hela den västerländska civilisationen. EU stod upp för fred, frihandel, marknadsekonomi, frihet och demokrati i en tid då dessa grundprinciper inte var självklara. Att stå utanför EU är enligt mig att spotta på alla de män och kvinnor som offrat livet i kampen för dessa värderingar. Vi svenskar ställde oss länge utanför EU med motivering en att vi var neutrala. Vi ställde oss neutrala i kampen mellan frihet och kommunism, mellan demokrati och diktatur och mellan väst och öst. Att separatister har mage att kräva utträde ur den europeiska unionen är ett oerhört övertramp och det borde diskvalificera dem från en maktposition. Sverige måste visa att vi vill vara en del av framtidens Europa och att vi går att lita på.


Om författaren

Författare:
David Tinglöv

Om artikeln

Publicerad: 15 aug 2011 11:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: