sourze.se
Artikelbild

Okunskap om autism ger allvarliga konsekvenser

Frågan om barn med till exempel Asperger, autism eller ADHD som missförstås i skolan och slutar som kriminella, uppmärksammade Sourze i mars i år. Nu aktualiseras den igen.

För nio månader sedan, i mars 2010, uppmärksammade Sourze indikationer om att det finns en överrepresentation i Svenska fängelser av personer med neuropsykiatriska problem såsom till exempel ADHD och autism. Namnkunniga experter och företrädare inom juridik och psykiatri uttalade sig entydigt i Sourze om att "problembarn" som missförstås, bland annat på grund av bristande kompetens inom skolan, riskerar att hamna i kriminella sammanhang.

Beteendevetaren och psykoterapeuten Ulla Sarja skrev i artikeln Okunnighet om autism och Asperger förödande:

"Minst 60 procent av dem som sitter i fängelse har ett neuropsykiatrisk funktionshinder. Redan som små blev de klassade som värstingar som ingen orkade med. Hade någon känt igen problemen och satt in åtgärder hade mycket varit vunnet."


Förbundsordföranden för Riksförbundet Attention, Anki Sandberg, skrev i artikeln Jan Björklund blundar för barn med särskilda behov:

"Trots allt tal om en skola för alla, så far många barn illa när de går i skolan. De får vare sig rätt undervisning eller hjälp med att leva upp till de sociala kraven, vilket resulterar i ideliga misslyckanden. I värsta fall grundläggs ett livslångt utanförskap och dålig självtillit. Barn med ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom neuropsykiatriska funktionshinder, red anm, utgör en stor andel av dessa barn. Många elever med denna problematik lämnar skolan med raserat självförtroende och stora kunskapsluckor. Därmed är de dåligt rustade för en framtid i kunskapssamhället."


Ylva Ginsberg, överläkare, specialist i psykiatri och projektledare för ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten skrev i artikeln Kriminella med ADHD önskar de hade fått hjälp som barn:

"Jag har mött hundratals vuxna med neuropsykiatriska svårigheter, som ADHD, autism eller Aspergers, och jag har mött deras anhöriga, som i många år har kämpat för att få förståelse och hjälp från samhället. Kampen har oftast varit förgäves."


Johan Franck, verksamhetschef, Centrum för psykiatriforskning, Stockholm skrev i artikeln Svenska fängelser fulla av bokstavsbarn:

"Det finns ett behov av större undersökningar, och Kriminalvården i Sverige och även andra länders motsvarande myndigheter arbetar aktivt för att få bättre underlag. Tills dess får vi utgå från de data som finns. Mycket talar i dessa studier för en överrepresentation av ADHD och andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder autismspektrumstörningar, Apergers syndrom m fl bland fängelsedömda."


Anna Skarhed, justitiekansler, skrev i samma artikel:

"Jag har arbetat i domstol över 30 år innan jag blev JK och under den tiden kan man - förenklat - säga att förklaringsmodellerna när det gäller personer som begår brott gått från att handla om social bakgrund till medicinska/neurologiska förklaringar."


Igår, 29 december, rapporterade Sveriges Radios Ekot om samma sak under rubriken "Lärare saknar kunskap om barn med autism". Förbundsordföranden för Autism- och aspergerförbundet, Eva Nordin-Olsson uttalade sig och sade "Generellt kan man säga att kunskapen om autism och asperger ute i skolorna är katastrofalt dålig".

Överläkare Ylva Ginsberg kommenterar aktualiserandet av frågan och säger till Sourze:

"Det jag skrev i mars stämmer precis lika bra nu, ingenting har ändrats sedan dess. Snarare har det understrukits av min alldeles nyligen publicerade artikel i BMC Psychiatry om förekomsten av ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd och en beskrivning av deras funktionshinder bland långtidsdömda män på Norrtäljeanstalten. Nästan alla undersökta hade behövt extra stöd i skolan, men nästan ingen var utredd för ADHD eller autismspektrumtillstånd. Gruppen har m.a.o. vuxit upp utan den behandling och det riktade stöd som de skulle ha behövt."


Sourze sökte i mars både justitieministern och utbildningsministern för en kommentar, men utan respons och har så gjort nu, fortfarande utan reaktion från landets högst ansvariga i frågan.


Om författaren

Författare:
Redaktionen Sourze

Om artikeln

Publicerad: 30 dec 2010 15:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: