sourze.se
Artikelbild

En vädermagikers löfte: en meter snö till jul!

I mitten på december 2009 påbörjade jag parapsykologiskt experiment för att se om det går att påverka vädret med tankens kraft. Nu är det dags igen.

Jag är intresserad av det paranormala, och bedriver på min fritid forskning inom parapsykologi.

Förra vintern, i mitten på december 2009, påbörjade jag ett parapsykologiskt experiment för att se om det går att påverka vädret med tankens kraft. Målet var att skapa så mycket snö och kyla som möjligt. Resultatet blev – som vi minns från förra vintern – mycket lovande. Jag beslutade att denna vintern upprepa experimentet, vilket påbörjades i mitten på november 2010. För att övertyga de som är skeptiska, går jag i år ut i förväg och lovar en meter snö till jul i Skåne. Jag lovar dessutom att vintern kommer vara hela december ut i Skåne.

Alla som vill är välkomna att delta i experimentet. Experimentera med olika tekniker och se vad som fungerar, bara fantasin sätter gränser... Du kan till exempel leta upp dagar med plusgrader
i långtidsprognoserna och sända tankeenergi till dessa datum för att sänka temperaturen under nollstrecket. Du kan meditera en stund varje dag, under vilken du fokuserar din tanke på hur det den 25 december ligger en meter snö som täcker allting i södra Sverige.

Tankeenergin påminner om elektricitet på så vis att den följer minsta motståndets lag. Jag brukar skilja mellan statistiskt motstånd, det vill säga att den statistiska sannolikheten att något ska inträffa är låg, och magiskt motstånd, det vill säga att en tankeenergi utsänd av någon motverkar att något sker. Magisk energi tenderar att "urladdas"/realiseras på den punkt i tidrummet där motståndet är lägst. För varje beslut du fattar, finns en alternativ dimension med ett alternativt jag som fattat ett annorlunda beslut. Alla möjligheter existerar samtidigt, även det förflutna och framtiden, fast de upplevs inte samtidigt. När vi färdas till en annan plats, färdas vi egentligen till en annan
dimension, i vilken vi befinner oss på en annan plats.

Jag vill poängtera att även om många vill ha en "vit jul", så blir julens traditioner blott ett tomt skal, utan den energi som är julens kärna. Det är en energi som präglas av att vi alla levande varelser, inklusive Jorden på varje plan och i varje ögonblick av livet följer våra hjärtan. Hur kan vi lyssna til vårt hjärta, när kroppen talar om för oss att tänka på överlevnad? Hur kan naturen följa sitt hjärta, när människan reglerar hennes floder och reglerar vad som växer på hennes yta?

Sen när experimentet är klart, kan vi hjälpas åt att höja Jordens vibration till en högre frekvens, och återskapa det paradis som Jorden en gång var. Jag vill uppmana alla som läser detta att på Julafton skänka en tanke som Julklapp åt moder Jord. Stäng av alla lampor och elektriska apparater och sitt ner tysta och fokusera er i tanken på den värld ni skulle vilja leva i. Föreställ er hur åkrar, asfalt och betong ersätts av jungfrulig natur, med blommor och blad som gnistrar likt kristaller, hur alla negativa energier lämnar Jorden och ersätts med kosmisk visdom och kärlek.

År 2012 slutar mayafolkets kalender och den nuvarande tidscykeln, präglad av begränsningar, nöd och oro, ersätts av en ny tidscykel präglad av fred, välstånd, visdom och insikt. De många tusen åren under den nuvarande cykeln har varit svåra, men har också givit upphov till många äventyr, bravader och legender, vilka omskrives i sagorna. Dessa sagor har filmatiserats flitigt av Disney, men tyvärr har man också i många av sina barnfilmer insmugit sublima sexuella budskap. Kalle Ankas Julafton har alltmer blivit en enda lång reklamfilm för Disney, trots att statstelevisionen ska vara fri från reklam. Jag vill därför uppmana alla föräldrar att i stället låna eller köpa sagoböcker och läsa sagor för sina barn på julafton.

Det finns många tecken i sagorna som tyder på att människor förr hade en mycket större kunskap om det vi kallar det paranormala, men också som tyder på att vi haft besök av avancerade utomjordiska civilisationer. I en saga från Moçambique, Afrika berättas om en flicka som besöker människor som bor inuti en fisk och där odlar olika grödor. Av människorna i fisken får hon som avskedspresent en magisk stav som kan hela allt den rör vid och utsänder ljus ur ena änden. I den samiska sagofloran berättas om Solsonen som färdas med magisk kraft, bortom Solens glödande ring, och bortom nordstjärnan, till jättarnas rike. Vid hemkomsten landar han med sitt skepp på ett berg.

Att utomjordiska varelser besökt Jorden är inte så konstigt, för om man ska tro Nobelpristagaren och DNA:ts upptäckare Francis Crick, så är vi släkt. Han skriver i "Life itself: Its Origins and Nature", att ett rymdskepp måste ha fört de första organismerna till Jorden. I denna mening är Jorden en "rymdblomma", precis som namnet på ett av Thomas Di Levas album. Liksom bin för pollen från blomma till blomma, finns det avancerade civilisationer som för mikroorganismer från planet till planet, för att befrukta de planeter som är redo att hysa högre liv.

Skapades då livet ur dessa mikroorganismer genom evolutionen, eller av Gud? Jag anser att varken evolutionen eller Gud har skapat livet. Livet har skapat sig självt, eller rättare sagt: den fysiska representationen av sig självt. Molekylärbiologen Bruce Lipton skriver i "Biology of Belief" att vi kan påverka våra gener med tankens kraft. Medvetandet styr inte bara den information som är lagrad i hjärnan, utan även den som är lagrad i vårt DNA.

Men tanken har makt inte bara över våra gener, utan även över våra upplevelser. Förr i tiden bortförklarade man ofta olyckor och elände som "Guds straff" eller "Guds prövning". Men i själva verket finns det bara en enda individ i hela världen som utsätter dig för prövning eller straffar dig – och det är du själv. Vi attraherar med tanken – medvetet eller undermedvetet – till oss upplevelser, ibland svåra, för att utmana oss själva och utvecklas på det själsliga planet.

Enligt Bibeln var Jesus Guds son och det var därför han kunde gå på vatten. Men i själva verket är vi alla Guds söner och döttrar vi skulle alla kunna gå på vatten om vi lyckades fokusera vårt medvetande tillräckligt, vilket i och för sig skulle kräva många års träning. Jesus var inte hjälplös på korset. Liksom alla andra människor så valde också han sina egna upplevelser. Han hade kunnat välja att inte uppleva korsfästelsen, men han gjorde det för att visa likt en spegel för eftervärlden, den brutalitet som bor hos människan.

All brutalitet föds ur negativa, kroppsliga känslor som rädsla, hat, avund, etcetera. Källan till den brutalitet och det elände vi upplever i världen står att finna i det som i Bibeln kallas "syndafallet". Det kallas just "fall" därför att det är ett fall i fokus från högre energier, kärleken och det andliga, till lägre energier och negativa kroppsliga känslor. Före syndafallet kunde människor kommunicera telepatiskt inte bara med varandra, utan även med växter och djur. En människa som enbart ser och känner det kroppsliga och fysiska, men är blind för det andliga, är oändligt mycket enklare att manipulera att begå destruktiva handlingar.

Kungar och myndighetspersoner har i alla tider framhävt magi som något ondskefullt, något som står i strid med kristendomen. Men inget kunde vara längre från sanningen. Magi är manipulerande av livsenergi, och all livsenergi kommer ursprungligen från Gud, liksom vattnet kommer ur källan och blodet ur hjärtat. Anledningen till förföljandet av häxor och shamaner är att den kunskap som dessa besuttit förskjutit makten från påvar och kungar till den enskilde individen. Mäktiga personer har i stället själva lagt beslag på den här kunskapen och använt den för att manipulera folket.

Att häxorna flög på kvastar är delvis sant. Det de gjorde var att de smörjde in kvasten med en salva, och rörde händerna upp och ned längs kvasten. Salvan gick då via huden in i blodomloppet, och påverkade kroppen så att själen frigjordes från den och kunde färdas fritt till andra platser.
I en del sagor kan man läsa om hur huvudkaraktären smörjer in kroppen med en salva, och därefter får vingar och kan färdas fritt omkring. Detta var givetvis inte uppskattat av kungar och högheter, att "vanligt folk" med dessa metoder kunde spionera på dem.

Kanske tänker ni som läser detta att jag, som har förmågan att påverka vädret med tankens kraft, måste leva ett ganska extraordinärt liv. Men, faktum är att mitt liv är ganska alldagligt. Jag har få vänner och inte mycket pengar, och nästan ingen utbildning. I dagens samhälle fokuseras så mycket på det materiella, man ska ha pengar, man ska ha utbildning, man ska ha kontakter. Men den enda egentliga begränsningen för vad vi kan åstadkomma ligger inte i våra fysiska tillgångar utan i vår föreställningsförmåga. Kan vi föreställa oss något, då kan vi också åstadkomma det. En sexåring skulle med tankens kraft kunna lösa de världsproblem över en natt, som politiker med kunskap och kontakter inte kunnat lösa på åratal.

Jag träffade en gång på en lekplats två flickor. Jag frågade dem vad de önskade, och de förklarade för mig att de önskade att deras föräldrar skulle köpa ett husdjur åt dem. Jag svarade då att om de fokuserade på det i tanken, så skulle det bli verklighet. De förklarade då för mig att de gjort det en gång. De hade tänt ett ljus och satt sig ner och fokuserat i tanken på att deras föräldrar skulle köpa ett husdjur – och så skedde också kort därefter.

Barn är fantastiska varelser, födda med stor visdom och kunskap om sin gudomliga potential. Det är så vi är födda att vara, men tyvärr förlorar många det genom sin uppväxt. Därför har jag beslutat att tillsammans med de som vill hjälpa mig skapa en meter snö till julafton i Skåne, för att påminna människor om den makt de själva har genom tanken, att förverkliga sina drömmar och att skapa en bättre värld att leva i på Jorden.


Om författaren

Författare:
Lennie Tofft

Om artikeln

Publicerad: 03 dec 2010 12:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: