sourze.se

Mångfald inget nytt för Sverige #2

"Vi är tusenden, men vi är unika, mångfalden är det som ger oss kreativitet och styrka. Enfalden leder till undergång."

Under 1800-talet byggs den svenska industrin upp. Kapital saknas i stort sett så det är med i huvudsak utländskt kapital det sker. I England skriker man efter trävaror, engelskt kapital bekostar järnbanor som ger förutsättning för en massiv industriell expansion. Engelska ingenjörer bidrar med kunskap som snart överförs till svenskar.
Under 1800 talet växer befolkningen starkt, man kommer i kontakt med idéer från Tyskland och England: liberalism, socialism, frikyrkor, arbetarrörelse och kooperation ställs mot konservatism och monarki. Frikyrkor växer fram, till en början under stort motstånd. Flera av Karl XII soldater har i Tyskland kommit i kontakt med religiösa rörelser som Herrenhutare och Pietister. Kraven på trosfrihet blir allt starkare och till slut avskaffas förbudet mot gudstjänster utanför statskyrkan. Vid sidan av och inom frikyrkorna växer folkrörelserna fram.

I breda folklager växer kraven på mer demokratiska styrelsesätt fram, de frihetliga socialisterna och liberalerna förordar reformer, de revolutionära socialisterna revolution. Bristen på demokrati och återkommande hungerår leder till att nästan en million svenskar lämmar landet, de är de unga och starka, de företagsamma som lämnar. Sverige riskerar att bli ett land av gamlingar. Som lök på laxen löses unionen med Norge upp 1905, högborgligheten vill krig, men hindras av riksdagen, folket har inget intresse av ett krig motiverat av nationens ära, de bryr sig föga, de vill ha mat och demokrati.

Det konservativa svenska ledarskapet är stukat, Sverige riskerar att bli ett land utan invånare och fjärran de fornstora dagar, inte ens ett krig mot lilla Norge fick man. I industrialismens tillväxt ser man en framväxande internationalism, arbetarna solidariserar sig hellre med varandra över gränserna än med sin egen överklass. Det är i den kontexten idéerna om nationalstaten, "Blut und Boden", växer fram. Man vill få folk att sammlas kring nationella symboler. Tankarna leder fram till nationalromantiken. Man uppfinner bygdedräkter som aldrig fanns, man bygger hus i en hittepåstil som skall föreställa en typisk svensk stil, timmerhus med draktak osv.

Begreppet "svenskhet" blir plötsligt viktigt. Från att det tidigare flaggats i stort sett endast från båtar och kungliga bostäder blir flaggstången något som finns på var mans gård. Landsbygd och tradition ställs i motsats till industri stad och rotlöshet. Det blir viktigt att hävda idén om -Ett folk, -Ett land och -En kultur, som motvikt till de internationella strömningarna bland socialister och liberaler.

Eftersom demokratin växer sig allt starkare blir det uppenbart att, det inte som förr under ett kungligt envälde, går att beordra ut män i krig, man måste hitta nya motivatorer. Därför måste de andra, de som inte är svenskar, utmålas som ett hot, -"Ryska horder, barbarer utan kultur hotar oss, papisterna hotar den rena evangeliska läran osv." Fram till första världskrigets slut har dessa idéer om "Blut und Boden" marginell spridning, de är de liberala och socialistiska idéerna människor tyr sig till, idéer som i grund är internationalistiska.

I efterdyningarna av första världskriget råder kris i Tyskland, först drabbas landet av en hyperinflation på grund av det krigsskadestånd de tvangs betala, så lyckas man lösa den krisen, så kommer nästa i och med depressionen. Den dåvarande demokratiska Weimarrepubliken är försvagad, ett parti som bygger sin retorik på en dolkstöts legend och en judisk sammansvärjning vinner anhängare. Partiets retorik bygger på att: -Det måste finns en folkgemenskap som endast kan finnas mellan ett homogent folk, ett folk som delar samma värderingar, kultur och språk. För att stärka denna folkgemenskap är man till och med beredda till att avlägsna "oönskade element" genom folkmord.

Partiet med idéerna om en folkgemenskap vinner till slut makten i fria val, de fria valen försvinner snart och så småningom kommer i stället krig, gaskamrar och elände. 1945 ligger så Europa i ruiner, idéerna om folkgemenskap har kostat millioner judar, tyskar, ryssar osv. livet.

Det tar många år att bygga upp Europa, Sverige som har sin industri intakt går för högtryck, Europa skriker efter våra produkter, Marschalhjälpen betalar. Från att varit ett utvandrarland blir Sverige ett invandrarland, finnar, jugoslaver, turkar, från alla håll kommer de för att hjälpa till att bygga Sverige. Spagetti och Pizza blir på något årtionde svensk husmanskost.

I Europa samlas ledare från tidigare fiender för att se till att det fasansfulla som på kort tid drabbat Europa aldrig mer skall få ske, Kol och Stålunionen bildas, från och med nu skall Tyskland och Frankrike aldrig mer hamna i krig. Man verkar för att en identitet som över nationsgränserna skall växa sig starkare. Att människorna i Europa skall fokusera på det gemensamma i stället för det som skiljer, att mångfalden är den identitet som bäst gagnar oss.

Vi är tusenden, men vi är unika, mångfalden är det som ger oss kreativitet och styrka. Enfalden leder till undergång.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 12 okt 2010 09:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: