sourze.se
Artikelbild

Faktakollen visar: Aktiv miljöpolitik ger bättre ekonomi

"I takt med att allt högre miljökrav ställts har nyskapande företag utvecklat den teknik som krävts för att nå dem. När politiken bjudit upp har de privata företagen följt med i dansen."

Det hävdas ibland i debatten att höga miljöambitioner och åtgärder för att snabbt göra Sverige hållbart skulle hota vår ekonomi och svenska arbetstillfällen. Såväl statsminister Fredrik Reinfeldt som finansminister Anders Borg har exempelvis ett antal gånger i valrörelsen hotat med att höjda koldioxidskatter och kilometerskatt skulle minska Sveriges tillväxt och antalet jobb. Vad de grundar detta påstående på är inte lätt att veta eftersom de aldrig krävs på något faktaunderlag. En faktakoll i backspegeln visar att statsministerns och finansministerns analys är felaktig och i värsta fall ett medvetet vilseförande av väljarna. Mellan 1990 och 2006 minskade Sveriges utsläpp av växthusgaser med närmare 10 . Detta berodde helt och hållet på en aktiv miljö- och klimatpolitik med en grön skatteväxling som höjde kostnaderna för utsläpp i Sverige.

Enligt Reinfeldts och Borgs analys borde detta ha inneburit ett dråpslag för svensk ekonomi. Men tittar man i statistiken ser man en helt annan bild. Istället för att krympa har svensk ekonomi under samma period tvärtom vuxit kraftigt. Under dessa 16 år visar sig Sveriges BNP ha vuxit med omkring 40 ! Uppenbarligen stämmer inte moderaternas analys av miljöpolitiken med verkligheten.

Det finns flera anledningar till att åtgärder för minskade utsläpp förbättrar ekonomin och ger fler arbetstillfällen. De investeringar för att minska utsläppen som har gjorts av företag och hushåll sedan 1990 har stimulerat ekonomin och skapat nya företagsmöjligheter. Ett tydligt exempel är utfasningen av villaolja som skett på grund av den höjda koldioxidskatten. Detta har lett till ett enormt uppsving för den svenska värmepumpsbranschen. Räknat per person är Sverige fullständigt överlägset alla andra länder i antalet installerade värmepumpar. Svenska företag är världsledande i värmepumpsteknik och exporterar den varje år för mångmiljardbelopp. Utan en aktiv och konsekvent genomförd miljöpolitik hade det aldrig kunnat ske. I takt med att oljan har fasats ut ur svenska fastigheter har en mycket stark hemmamarknad skapats för värmepumpar. Det är lätt att konstatera att utan en aktiv miljöpolitik skulle geoenergin inte kunnat få ett lika stort genomslag i Sverige.

Miljöpolitiken har också lett till att Sverige varit framgångsrikt på att utveckla grön teknik. Omsättningen i miljötekniksektorn har stadigt stigit, precis som antalet anställda. Under 2008 omsatte miljöteknikföretag i Sverige 135 miljarder kronor och över 40 000 personer arbetade i sektorn.

Utan en långsiktig och ambitiös miljöpolitik hade den svenska miljötekniksektorn aldrig kunnat få denna tillväxt. Under lång tid har vi i Sverige vågat gå före omvärlden och ställa hårda krav på minskade utsläpp, lägre föroreningsnivåer och högre resurseffektivitet. I takt med att allt högre miljökrav ställts har nyskapande företag utvecklat den teknik som krävts för att nå dem. När politiken bjudit upp har de privata företagen följt med i dansen.

Denna utveckling går igen på område efter område. Krav på minskad övergödning har gjort svenska företag världsbäst på kväve- och fosforrening. Krav på förbättrad inomhusmiljö har drivit företagen att utveckla världsledande ventilationsteknik. Exemplen kan göras många.

Med de erfarenheterna borde det vara okontroversiellt att fortsätta driva en ambitiös miljö- och klimatpolitik. De kostnader högre miljökrav medför betalar sig i det långa loppet i form av bättre miljö och hälsa men också genom en ny våg av miljöteknikföretag i världsfronten. Ändå finns tvekan alltid där.

I många av världens länder drar sig fortfarande regeringar och organisationer för att kräva tuffare åtgärder mot miljöförstöring. Rädslan för att förlora arbetstillfällen eller att ekonomin ska påverkas är för stor. Detta argument hörs även i Sverige där Reinfeldt och Borg fortfarande anser att det är fullt rimligt att vi i Sverige köper oss fria från att vidta förändringar genom att betala pengar för att någon annan ska göra det. Problemet är att detta resonemang inte håller. Vi skapar inte en stabil ekonomi genom att sänka miljökraven. Valet står mellan fortsatt höga miljöambitioner som stimulerar fram ny teknik så att vi ligger i framkant av utvecklingen eller att vi baserar vår ekonomi på gamla lösningar och i slutändan hamnar ohjälpligt efter.

Privata företag kommer inte att utveckla ny miljöteknik om inte politiska miljökrav skapar en marknad för den. Men politiska miljökrav kan aldrig uppnås om inte privata företag med kreativitet och anpassningsförmåga tar fram nya tekniska lösningar. En rödgrön regering kommer att fortsätta Sveriges succéresa mot minskade utsläpp i kombination med en växande ekonomi. Med Reinfeldt och Borg vid rodret riskerar vi att inte få någotdera.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren

Författare:
Per Bolund

Om artikeln

Publicerad: 17 sep 2010 09:58

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: