sourze.se

Därför avfallssorterar jag MP

"Statsfeminismen är en politisk könssjukdom, och allvarliga sådana sätter sig som bekant på hjärnan så småningom. När det gäller MP så finns det ingen anledning, iaf inte för miljö- och könsmedvetna män, att mera stödja detta svikarparti."

MP: "Den heterosexuelle, västerländske mannen varken kan eller ska representera oss alla. Det är dags att ta de politiska konsekvenserna av detta och modernisera Sverige. Löner ska jämställas. Styrelser kvoteras. Och straffvärdet på sexköp ska höjas."

Så lyder den extremfeministiska nonsens-annons som MP i dagarna och tydligen tidigare har skickat ut, nu senast till bl.a. Metro.

Vad har "heterosexuell" med saken att göra? Sexism! Eller gäller detta bara om annan sexuell läggning? Klappjakten på heteromän är ju sanktionerad från samtliga rikspartier och riksmedia sedan 30 år, så där reagerar förstå få i det loja svenska folket! "Västerländska män", vad har det med med saken att göra? Finns det inte, förutom heterosexuella kvinnor, även "västerländska" sådana som "med bravur" styrt oss? Island, Irland, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland m.fl. - om vi bara håller oss högst upp på regeringsnivå? Västländer med kvinnliga regeringschefer som är/har varit lika delaktiga i och ansvariga för vår västerländska slösaktiga livsstil och världsdominans! Men kanske den insikten inte kommit till Miljöpartiet än? Heller? Liksom inte till de extremfeministiska systerpartierna "kvinnor är förtryckta och kan väl inta ha några fel!?" V och Fi? Och sossarna? För vad är skillnaden mellan dessa fyra i detta avseende?

Annonsen är alltså både fusk och diskriminering, ämnat som ett konfrontatoriskt socialt miljögift, ett medialt utsläpp av feministiska könshormoner! Något som nyfeministiska MP aldrig velat begripa, just de sociala miljöproblemen i ett upptrappat könskrig, varken när det gäller sakfrågan - kön framför allt - eller sexualitet och med pekfingret riktat uteslutande mot män.

Att skuldbelägga en grupp - "de andra", och i stället förhärliga den motsatta/"vi, den egna gruppen". Det är den klassiska formen av fascism. Eller som här - könsrasism! Med hjälp av manliga medlöpare som i MP. Annonsen är sexistisk, rasistisk, könsdiskriminerande och tendentiös, den förfuskar dessutom fakta och verklighet! Den förstorar mäns makt, en makt hos blott fåtalet män grundad på en helt naturlig och kanske trolig vem vet hur det blir? eftersläpning i könsrollsamhället. Den förminskar därmed kvinnors historiska inflytande och makt, vilken inte alls är så obetydlig som feminister på samtliga nivåer och av suspekta orsaker, gång på gång på gång försöker inbilla oss aningslösa en del av oss medborgare - av båda könen!

Hela den offentliga sektorn är t.ex. sedan rätt länge en kvinno- och feministstyrd maktdomän, något som är nertystat i debatten, där blott kvinnor har problem värda engagemang. Och "männen är problemet". Klart, slut, - "jämställdhet"!

Annonsen, liksom f.ö. MP:s köns- och familjepolitik biologiska föräldrar är inte så viktiga enligt dem har förstås ingenting med miljöpolitik att göra. Det är en "politiskt korrekt", dvs. populistisk fjäskig annons, för att queerfeministiskt och utan inbördes könsliga konflikter nödtorftigt kunna liera sig med de båda andra feministpartierna i oppositionen: som Socialdemokratin med en gammal länk till extremfeminister se "Könskriget" och toffelhjältepartiet V, med Fi:s Schyman som den ursprungliga inspiratören. För det var hon som lyckades släpa in denna enögda, enkönade politiska filosofi i riksdagen.

Sakfrågan "miljö", här bortglömd av MP! vad är det? Jo det är ur mänsklig könsneutral synvinkel kort uttryckt allt som vi tar ut från planeten, respektive det som vi släpper tillbaka. Naturresursers utnyttjade respektive utsläppen efter vår konsumtion, sopor, gifter och annat. I positiv mening hur vi utnyttjar oändliga resurser respektive berikar biosfären, dessvärre alltmera sällsynt båda delarna. Allt konstruktivt seriöst miljöarbete grundar sig därför på biologi, matematik och annan naturvetenskaplighet. Man kan också i allt högre grad räkna ut matematiskt med datorer hur mycket vi kan ta ut, respektive släppa ifrån oss.

Miljövetenskap har inte med populistisk dagsländepolitik, som feminism eller dess försök till akademisk legitimitet genom genusvetenskap, att göra. Inte heller med det tydliga och osakliga mansförakt som annonsen ovan ger uttryck för! Det är väl klart att miljö kan könscertifieras, och kanske bör? Men skall man då bara skuldbelägga det ena könet, och förhärliga det andra? Som feminismen och V:s påstådda miljöanalys ger uttryck för: Att blott män förstör miljön!? Är detta ens jämställt?

Det påstås t.ex. att kvinnor är bättre att sopsortera än män. Duktigt! Men det påstås ju också att det är kvinnor som släpar hem matkassarna. Offrigt! Men då är det kanske till viss del naturligt att dessa sopsorterar mer, efter hur pass mycket förpackningar de köpt på sig, i stället för naturliga råvaror? Miljötänkandet börjar i konsumentledet. Och i produktionen förstås. När könsopportunister som V rabblar upp endast manlig miljöpåverkan; bilar, elektronik, flygande osv., då medger de inte att en hel del av detta är för jobbet, eller än mer går till familjen, till hemmet! Alltså till all den status, bekvämlighet och fåfänga som inte minst kvinnor ofta kräver för sitt hem!

Man undanhåller också i debatten all kvinnlig miljöpåverkan. Mer charterflyg, weekend- och shoppingresor, den enorma klädkonsumtionen hos kvinnor, besprutad bomull och kemisk färgtillverkning med stora utsläpp i U-länder. Liksom all kvinnlig kosmetika. Var tar den vägen efter användandet, jo ner i duschavloppet! "Diamonds are a girls best friend", och inte bara det av smycken! heter det ju bl.a. Detta som ofta svarta män i Sydafrika producerar under usla levnadsförhållanden, och med risk för livet, för den vita västerländska kvinnans fåfänga!

Om allt detta tiger MP och vänsteroppositionen, liksom den likaledes i könsfrågor insmickrande alliansen. När Fi bildades skaldade MP:s Peter Eriksson - "en spark i röven på övriga partier"! Men Fi har inte visat något intresse alls för miljöfrågor, förutom att "klimatet är mäns fel". Ja vems annars, från det perspektivet? Till skillnad faktiskt från SD som har en rejäl genomgång av miljöproblematiken.

MP har förstås ändå en diger analys och lång lista med tänkta miljöåtgärder. En lista som kan vara kalkerad från vilket europeiskt Miljöparti som helst! Eller från någon miljöförening, instiftad av, just det - "västerländska heterosexuella män". Män med stor kunskap, dynamik, som engagerade sig för runt hundra år sedan då många av dessa miljö- eller naturorganisationer kom till, med krav på Nationalparker till en början.

När nu MP går fram inför valet, är det sådant de prioriterar, viktiga natur, resurs och miljöfrågor? Knappast, utan det är alltså i tidningsannonser budskapet: Löner ska jämställas. Styrelser kvoteras. Och straffvärdet på sexköp ska höjas.

Karusellen om löner fortsätter år efter år, med hjälp av Schymans lögner. Men skillnaden är bara någon procent, kvinnors löner är väl inte mäns fel, utan "kvinnor måste bli duktigare på att löneförhandla !" Annika Dahlström, hjärnforskare. Dessutom tjänar t.ex. kvinnliga psykologer bättre än manliga. Och de flesta låglöneyrken är typiskt manliga. Soptömmare, t.ex., ett miljöjobb där MP inte kräver kvinnlig kvotering av någon anledning. Det gör de däremot om styrelser. Att ett par tusen svenska kvinnor inte förmår ta sig in av egen kraft, till skillnad från i en del andra länder faktiskt. Är detta ett jätteproblem, rör det sig om en mänsklig rättighet att sitta i en styrelse? Med tanke på den stora uppmärksamhet denna "kvinnofråga" får titt som tätt?

Man kan jämföra med ett problem som MP m.fl. inte alls tar upp. Att tiotusentals män hindras i umgänget med sina barn. Med hjälp av socialtjänsten som ständigt stödjer mammorna vid skilsmässa. "Papporna har inte en chans i vårdnadsutredningar" enligt barnrättsjuristen Lena Celander-Jörgensen: "utredningarna har visat på en socialtjänst som är undermålig." Till men förstås även för barnen, som enligt bl.a. kanadensisk forskning råkar lättare i problem hos ensamstående mammor, där pappan är utmanövrerad. Gäller även när han själv "frivilligt" lämnat förstås. Att pappor skall ha rätt till sina barn, det är, eller borde vara åtminstone, en mänsklig rättighet. Men hur mycket uppmärksamhet, jämförelsevis med "kvinnobrist i styrelser", får denna fråga, i media? Nästan ingen alls, inte heller som här av MP!

Sexköpslagen är väl det sjukaste som statsfeministisk juridik lyckats införa, trots alla negativa remissinstanser och motstånd då i riksdagen. Där den nu ändå blivit en alltmer populär maktfaktor, och nyligen fått en helt förutsägbar utredning vilken av expertis helt gjordes ner för sin ovetenskaplighet! Men det hjälper inte. Inte heller att lagen är både rättsvidrig t.ex. mot lagen om anstiftan till brott och ojämställd. Unga tjejer skall visst få ta steget ut på gatan, och utan några moraliska eller juridiska pekpinnar, samt tjäna skattefritt på vissa mäns behov. Legala horor behövs så att man kan sätta fast alla dessa torskar!

MP är idag ett parti som har prostituerat miljöpolitiken, de har sålt ut all miljöidealism på den politiska könsarenan, där en liten grupp kvinnor trots sina ständigt upprepade fadäser fortfarande sätter agendan. Från Schyman över Winberg till Eva Lundgren m.fl. Den påstådda jämställdheten är inget annat än en biologisk krigföring mot män, men även en björntjänst mot kvinnor och således med offer på båda sidor, vilket även mycken statistik visar. Det har inte blivit bättre mellan könen. Sverige leder skilsmässostatistiken. Vad kostar inte detta ekonomiskt och främst för barnen, och inte minst för miljö och resurser? Om detta är det helt tyst! Hos MP liksom hos andra könspopulister.

Statsfeminismen är en politisk könssjukdom, och allvarliga sådana sätter sig som bekant på hjärnan så småningom. När det gäller MP så finns det ingen anledning, iaf inte för miljö- och könsmedvetna män, att mera stödja detta svikarparti. All framgångsrik miljöpedagogik borde utgå från båda könen i samverkan, men MP väljer nu att stöta bort ”heterosexuella västerländska män”. För oss finns det därmed bättre och ärligare och mer vetenskapliga vägar och där vi är välkomna, än MP- feminism, med all denna genusvetenskap, socialt kön, patriarkat med påstått underordade kvinnor och en del annat könsegocentriskt påhitt helt utanför all vetenskaplighet.

Jag kastar därför MP på det politiska intellektets sophög. För sortering och sanering av dess urspårade idéer men förhoppningsvis med möjligheter för framtida återvinning!


Om författaren

Författare:
Joakim Steneberg

Om artikeln

Publicerad: 17 sep 2010 16:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: