sourze.se

Otrygga låtsasjobb kortsiktig lösning på arbetslösheten

"De 15 miljarder i ytterligare inkomstskattesänkningar den borgerliga alliansen utlovat nästa år, vill vi istället lägga på fler anställda och bättre kvalitet i välfärden. Viktiga och riktiga framtidsjobb som vi inte klarar oss utan."

Sveriges framtid avgörs av hur väl vi lyckas skapa förutsättningar för fler och bättre jobb. Fler jobb, därför att arbetslösheten idag är katastrofalt hög, i synnerhet bland ungdomar. Bättre jobb, därför att vi inte kan fortsätta en utveckling där allt fler stressas sönder och slits ut på jobbet, och därför att vi inte har råd att fortsätta låta människor gå arbetslösa samtidigt som livsviktiga arbetsuppgifter inte blir gjorda.

Klimathotet är en global ödesfråga som måste tas på största allvar. Vi måste ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att bromsa klimatförändringarna. Det kan inte ske genom att moralisera över enskilda individers bilåkande eller "felaktiga" konsumtionsval. Vi måste göra det möjligt för alla att resa, värma upp sin bostad och äta på ett miljömässigt hållbart sätt. Det kräver en omfattande omställning av samhället som samtidigt är en möjlighet att skapa många nya och hållbara jobb.

Vi behöver bygga ut järnvägen och utveckla och modernisera annan kollektivtrafik. Vi behöver utveckla och producera energi på ett hållbart sätt och utveckla ny miljöteknik. Vi har uppfinningsrika och yrkesskickliga människor i vårt land som med rätt stöd och stimulans har förmågan att utveckla en grön exportindustri. Den rödgröna regeringsalliansen vill genomföra stora satsningar på det här området om vi vinner valet. Det är investeringar som leder till fler och bättre jobb på både kort och lång sikt.

Bostadsbristen är akut i mer än hälften av landets kommuner. Hundratusentals människor köar till hyreslägenheter och studentbostäder. I många kommuner står dessutom stora bostadsområden från 60- och 70-talen och förfaller. Sedan den borgerliga regeringen slopade alla statliga stöd till bostadsbyggandet har nybyggnationen av hyres- och studentbostäder fullkomligt kollapsat. Vi rödgröna kommer att införa ett nytt stödsystem för att bygga hyresrätter. Mins 40 000 lägenheter per år ska byggas, minst hälften hyresrätter. Villkoren för att ta del av stödet ska vara garanterade hyrestak och att husen ska byggas med miljövänlig teknik.

Vi vill dessutom utvidga det så kallade ROT-avdraget så att det kan utnyttjas för att renovera de förfallna miljonprogramområdena – utan stora hyreshöjningar som följd. Renoveringen ska också innebära en energieffektivisering, så att elförbrukningen för att värma upp husen kan minska. Också detta är en investering i många nya, hållbara jobb under lång tid framöver.

Vi behöver dessutom bygga ut och förbättra den gemensamma välfärden som skurits ned dramatiskt under den borgerliga regeringen. 33 000 välfärdsjobb har försvunnit sedan 2007 enligt Konjunkturinstitutet. Det är på alla sätt klokt att bryta nedskärningstrenden och istället satsa på bättre kvalitet i välfärden. Det skapar ett bättre samhälle idag och i framtiden. Allt fler blir allt äldre och behöver hemtjänst och särskilda boenden. Förskolan och skolan behöver mer och bättre utbildad personal, så att alla barn ges en bra start i livet och får möjlighet att klara kunskapsmålen. Funktionshindrades rätt till stöd i vardagen behöver förbättras och kvaliteten i sjukvården öka. De 15 miljarder i ytterligare inkomstskattesänkningar den borgerliga alliansen utlovat nästa år, vill vi istället lägga på detta; fler anställda och bättre kvalitet i välfärden. Viktiga och riktiga framtidsjobb som vi inte klarar oss utan.

Tillfället att investera i långsiktigt hållbara jobb kunde inte vara bättre. Vi vet att klimathotet kommer att tvingas oss att ställa om samhället, och ju förr vi gör det desto bättre. Vi vet att bostadsbrist skapar sociala problem, men också ekonomisk stagnation och problem på arbetsmarknaden. Och vi vet att bra och allmänt tillgängliga välfärdstjänster är en förutsättning för ett fungerande och jämlikt samhälle där alla människor kommer till sin rätt.

Svaret på frågan om vi har råd med de här investeringarna är; Ja, det har vi. Om vi prioriterar det framför stora skattesänkningar och kortsiktiga satsningar på jobbcoachning och fler otrygga låtsasjobb. Det vi inte har råd med är arbetslöshet, ökade klyftor och hopplöshet.


Om författaren

Författare:
Josefin Brink

Om artikeln

Publicerad: 10 sep 2010 11:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: