sourze.se

USA:s Ekonomi på väg mot härdsmälta?

Ska de överfulla fängelserna i USA bli det som slutligen knäcker ekonomin för delstaterna? I det läget riskeras inte en finanskris utan en ekonomisk härdsmälta.

Stora underskott plågar nu många av USA:s delstater av olika orsaker. För flera av dessa är kostnaderna för att hålla människor inspärrade en mycket tung post i budgeten.

Californien som exempel har 170000 intagna i ett fängelsesystem byggt för 85000. Förhållandena i anstalterna är sådana att vissa uppgifter gör gällande att en fånge dör var sjätte dag till följd av bristande läkarvård. Det har gått så långt att federala domare beordrat staten att släppa fångar och här finner vi även en starkt bidragande orsak till varför Annika Östberg plötsligt tilläts återvända till Sverige.

I Californien kostar en fånge ca. 47000 dollar/år vilket motsvarar ca. 360000:- per år, alltså knappt hälften av vad en svensk fånge kostar. Totalt innebär detta för Californiens del närmast svindlande 7,9 miljarder dollar eller nästan 59 miljarder kronor.

Dessa pengar måste naturligtvis tas någonstans ifrån och självfallet så innebär det att annan social service blir klart försämrad. Märk väl att med det rättssystem man idag tillämpar där något bagatellartat brott kan ge många års fängelsestraff är fortsatt i full gång och fyller för varje dag på med fler och fler intagna.

Det finns exempel på hur ett snatteri givit livstids fängelse eftersom den som snattade var dömd flera gånger förut. Märkligast av allt i mina ögon är det faktum att man fortsätter på den inslagna vägen med hårdare tag och längre straff trots att man nu vet att nyttan av detta får sägas vara mycket, mycket begränsad. Se t.ex vad jag skrev i detta inlägg

Det måste vara de beslutande politikernas sak att förklara varför det är viktigare att ha NN inlåst i ett par år för att han hade 10g cannabis i fickan än att lägga pengarna på bättre utbildning t.ex.

I Sverige idag så har vi förespråkare för en politik som kanske inte går riktigt så långt som man gjort i USA men som ändå kommer att innebära väsentligt ökade kostnader. De främsta förespråkarna för en sådan politik är Folkpartiet med Johan Pehrson i spetsen och Sverigedemokraterna. SD skriver följande i sin skuggbudget:

"För att skydda samhället mot återfallsförbrytare och grova brottslingar vill Sverigedemokraterna
införa en kraftig straffskärpning, bland annat genom införandet av verkliga livstidsstraff utan
möjlighet till tidsbestämning eller benådning, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare
som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger
återfalls- och serieförbrytare mängdrabatter på brott."

Efter att ha tagit del av SD:s budget på området så gjorde jag en beräkning av kostnaderna för deras politik som visar att de räknat fel på ungefär 20 miljarder. I ett annat inlägg så gav jag olika alternativ till hårdare tag och längre straff.

Det är sannerligen dags att vi som moderna människor tar och tänker ut något som är bättre, effektivare och billigare än det uråldriga straffet att låsa in människor.


Om författaren

Författare:
Michael Gajditza

Om artikeln

Publicerad: 17 aug 2010 09:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: