sourze.se
Artikelbild

Osäkra anställningar gör unga sjuka

"Löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, inflytande- och utvecklingsmöjligheter är avgörande, inte bara för hur vi har det på jobbet, utan för våra livsvillkor i stort. Sambandet mellan ohälsa och dåliga arbetsvillkor är väl belagda."

Ungdomsarbetslösheten är idag så hög att den hotar att rasera framtidstron hos en hel generation. Det innebär också stora förlust för samhället när ungdomars resurser inte tas tillvara. Det går inte att, som högern tror, bekämpa arbetslöshet med sämre villkor för unga. Fler otrygga anställningar, lägre löner, mindre inflytande och otillfredsställande arbetsvillkor skapar inte fler jobb. Det gör inte heller regeringens passivitetsgarantier och jobbcoacher. Vad som krävs är långsiktiga investeringar, utbildningssatsningar och riktade insatser för dem som har svårast att få ett jobb.

Satsningar på miljövänliga transporter, bostadsbyggande, välfärd och framtidsbranscher som miljöteknik och turism är några av de förslag Vänsterpartiet presenterat tillsammans med våra samarbetspartier i oppositionen. Fler och bättre utbildningar som gör det möjligt för fler att hitta och byta jobb är andra viktiga inslag i vår arbetsmarknadspolitik. Vi har också förslag på hur det ska bli enklare och tryggare för den som vill starta ett företag ensam eller tillsammans med andra. Ska arbetslösheten kunna brytas måste helt enkelt fler arbetstillfällen skapas, och där ligger tyngdpunkten i vår jobbpolitik

Det räcker dock inte med att skapa fler arbeten. En lika viktig fråga är vilka villkor som ska gälla i arbetslivet. Löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, inflytande- och utvecklingsmöjligheter är avgörande, inte bara för hur vi har det på jobbet, utan för våra livsvillkor i stort. Sambandet mellan ohälsa och dåliga arbetsvillkor är väl belagda. Låg inkomst, osäkra anställningar, litet inflytande och hög arbetsbelastning orsakar både stress, värk och belastningsskador och ökar risken för olyckor och skador. Bristen på demokrati på våra arbetsplatser är en viktig orsak till ohälsa.

Det är därför särskilt oroande att allt fler unga hänvisas till en arbetsmarknad som präglas av de ingredienser som skapar ohälsa. Sverige har idag ett av de mest arbetsgivarvänliga regelverken inom OECD när det gäller möjligheten att visstidsanställa. Det är något som främst ungdomar får känna av. Över hälften av landets unga under 25 år har en otrygg visstidsanställning, i åldrarna 26 till 30 har var fjärde person en otrygg anställning. Till och med EU-kommissionen anser att regeringen har gått för långt och ställer krav på att Sverige ska vidta åtgärder för att förhindra missbruk av visstidsanställningar.

Sverige har idag dessutom betydligt färre arbetsmiljöinspektörer än exempelvis våra nordiska grannländer, sedan regeringen dragit ned resurserna till arbetsmiljöarbetet. Avgiften till arbetslöshetsförsäkringen och ett regelverk som gör det nästan omöjligt för den som jobbar deltid eller har tillfälliga anställningar att kvalificera sig till ersättning bidrar till ytterligare ekonomisk otrygghet för unga. Sammantaget finns ett stort och akut behov av att ta ett samlat grepp för att förbättra villkoren i arbetslivet – inte minst för unga som annars riskerar att bli en underklass med sämre villkor, sämre arbetsmiljö och ökad risk för stress och andra hälsoproblem relaterade till arbetslivet.

Färre otrygga anställningar, stärkt rätt till heltidsanställning, en upprustning av arbetsmiljöarbetet och lägre a-kasseavgift är några av de satsningar vi kommer att göra om vi får makten efter valet. Vi vill nämligen inte bara ha fler jobb, utan också bättre jobb där människor kan trivas och utvecklas.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren

Författare:
Josefin Brink

Om artikeln

Publicerad: 20 maj 2010 13:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: