sourze.se
Artikelbild

Unga måste få rätt till fast jobb

"Magnus Andersson Cuf vill lösa problemet med ungas arbetslöshet enligt principen att huvudvärk bäst botas med att hugga av sig huvudet – istället för att öka tryggheten för unga, vill han göra alla lika otrygga. Vår lösning är den motsatta."

"LAS måste bort", skriver Magnus Andersson i en artikel på Sourze den 10 maj. Han fortsätter med att upprepa centerns krav om lönerna för ungdomar ska sänkas, så att unga ska kunna "konkurrera med sina fördelar". Att vara billiga och lätta att göra sig av med, med andra ord.

Det är på tiden att begreppen reds ut.

Det finns inget samband mellan låga löner och låg arbetslöshet. I våra grannländer Lettland och Litauen till exempel, är lönerna långt lägre än här, men arbetslösheten är högre. Samtidigt som vi i Sverige hade höga löner och stor anställningstrygghet, hade vi också låg arbetslöshet. Arbetslösheten beror helt enkelt på andra saker än att lönerna är för höga. När det gäller ungdomars löner är de dessutom redan idag lägre än andras. I samtliga kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden är ingångslönerna lägre än lönerna för dem som har jobbat i några år. Inom handeln, där många unga jobbar, tjänar en 18-åring 30 procent mindre än en 30-åring. Ändå är arbetslösheten lägre bland unga.

Den svenska modellen bygger på att det är arbetsmarknadens parter som i kollektivavtal avgör löner och arbetsvillkor – inte politiker genom lagstiftning. Centerns idé om att staten ska gå in och sänka ungdomars löner innebär att man går ifrån den svenska modellen. Var det inte högern som brukade prata om att staten ska lägga sig i mindre? Bort med tassarna från lönesättningen, Magnus!

Ungdomsarbetslösheten beror heller inte på att vi har en lag om anställningsskydd. Vad LAS handlar om, är att det måste finnas en skälig grund för att säga upp eller avskeda en anställd. Turordningsreglerna i LAS, som Magnus Andersson framställer som stelbenta, är förhandlingsbara. Arbetsgivare och fack kan komma överens om undantag. I den stora vågen av varsel i samband med krisen, förhandlade man fram undantag i hälften av fallen.

Som Andersson dessutom vet, är det också så att unga idag sällan omfattas av LAS. Sverige har förändrats. Att få en fast anställning efter gymnasiet tillhör idag undantagen. Istället får unga gå mellan olika visstidsanställningar – anställningar där de LAS-regler Andersson pratar om inte ens gäller. Situationen har gått så långt att idag är det endast ett par procent av de unga som är arbetslösa, ens har kunnat omfattas av turordningsreglerna när de hade jobb. Det är alltså de otrygga anställningarna som är problemet för unga – man har för lite, inte för mycket trygghet och är därför ofta korttidsarbetslös. Att gå mellan olika visstidsanställningar istället för att få ett fast jobb, innebär att man inte kan planera sitt liv. Det blir svårt att flytta hemifrån, eftersom man inte vet om man kommer kunna betala hyran i slutet av månaden. På jobbet är det svårt att hävda sina rättigheter eller till exempel stå upp mot sexuella trakasserier. Med en otrygg anställning blir man tyst på arbetsplatsen. För man vet att den som bråkar får gå.

Andersson vill lösa problemet enligt principen att huvudvärk bäst botas med att hugga av sig huvudet – istället för att öka tryggheten för unga, vill han göra alla lika otrygga. Vår lösning är den motsatta: öka tryggheten för unga, så kommer man till rätta med den vanligaste formen av ungdomsarbetslöshet. Man måste rensa upp bland anställningsformerna och åter göra fast anställning till norm.

Vi har sett vad centerns och övriga högerregeringens politik har lett till – större ungdomsarbetslöshet och ökad otrygghet. Den skattesänkning de har gett företag med unga anställda är en av de dyraste och minst effektiva åtgärderna alliansregeringen har genomfört. Enligt deras egna uppskattningar ska den ge 10 000 fler unga jobb. Det innebär att varje jobb kostar staten närmare 1 miljon kronor – ändå gick sysselsättningen bland personer mellan 15 och 25 år ned med 4 procent förra året. Istället för att smeta ut skattesänkningar över alla företag med unga anställda, utan att ens ställa krav på nyanställningar, borde man rikta stödet till de som anställer en arbetslös ungdom. Det är träffsäkert och effektivt.

För att lösa arbetslösheten, måste politiken inriktas på full sysselsättning. Det krävs investeringar som får fart på ekonomin. Satsningar på järnväg, bostadsbyggande och jobb i välfärden är receptet för att skapa fler jobb. En rödgrön regering måste stärka ungas ställning genom att förbättra gymnasiets yrkesprogram. Den tidigare regeringen har haft ett för ensidigt fokus på högskolan. Man har velat underlätta klassresor, men missat dem som inte hänger med på resan. Yrkesutbildningarna måste stärkas, bland annat genom rätt till praktik och lärlingsplatser – lärlingsplatser vars lön och villkor avgörs av arbetsmarknadens parter, inte av Magnus Andersson.

Vår tids ungdomsgeneration har vuxit upp med nedskärningar, försämringar och otrygghet. Det är hög tid att riktningen ändras – samhället måste erbjuda unga ett nytt trygghetskontrakt, med rätt till ett fast jobb.

Följ ungdomspartiledarnas debatt på Sourze här


Om författaren

Författare:
Ida Gabrielsson

Om artikeln

Publicerad: 17 maj 2010 10:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: