sourze.se

Sexköpslagen hindrar kvinnor från att bejaka sin sexualitet

"Man borde se över lagen så att kvinnor får bejaka sin sexualitet utefter sina sexuella behov. Kvinnor som väljer att sälja sex för att det ger dem njutning, just för att det är deras sexuella läggning, ska inte skuldbeläggas."

Jag har skrivit detta utifrån en artikel i Dagens Juridik där det redovisas hur kvinnor och män tycker olika om sexköpslagen. Detta gjorde mig upprörd, när det visar sig vara endast jurister som deltagit i undersökningen. Denna undersökning är inte på något sätt verklighetsförankrad.

Idag har homosexuella laglig rätt att bejaka sin sexualitet och det är straffbart att diskriminera den rätten. Så varför får inte kvinnor bejaka sin sexualitet, även om de tycker det är sexuellt tillfredsställande att ha olika män? Man borde se över lagen så att kvinnor får bejaka sin sexualitet utefter sina sexuella behov. Kvinnor som väljer att sälja sex för att det ger dem njutning, just för att det är deras sexuella läggning, ska inte skuldbeläggas. Eller är det menat att vår sexuella läggning skall passa in i ett fack? Prostitution handlar vuxna människors frivilliga val och ska inte förväxlas med trafficking.


Inledande bestämmelser diskrimineringslagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.


Genom att neka kvinnor rätten att bejaka sin sexualitet strider man mot lagen mot att diskriminera på grund av sexuell läggning. Man diskriminerar systematiskt en hel grupp vuxna kvinnor och spär på den skuldkänsla vi kvinnor förväntas ha just för att vi är födda till kvinnor. Att inte få lov att bejaka sin sexualitet är förlegat.

Jag har, långt innan sexköpslagen infördes, gjort en grundlig research om ämnet. I några års tid intervjuade jag kvinnor som arbetade med sex. Deras svar till mig var helt annorlunda än vad de gav socialarbetare och feminister av den anledningen att de kände att de inte blev tagna på allvar. Jag planerar även att göra en ny undersökning även om det är svårare nu när kvinnorna alltid lever med misstänksamhet och ifrågasätter om det egentligen spelar någon roll eftersom de undersökningar som görs ändå inte leder någon vart. Det skall sägas att många fler än jag gjort research om kvinnor som väljer att sälja sex. Petra Östergren är en av dessa personer, dock vida mer känd än jag.

Jag känner stor respekt och ödmjukhet inför Linnéa som gick ut i TV med sin sexuella läggning med risk för att bli vräkt. Enbart för sin sexuella läggning – hennes hobby är att sälja sex. Ska hon och andra kvinnor behöva leva under denna press bara för att de bejakar sin sexualitet?

Jag förvånas över att vi år 2010 har ren och skär missunnsamhet mot de som väljer att leva sitt liv som de vill. Jag kan inte annat än hålla med min väninna som påstår att det beror på avundssjuka för att dessa kvinnor vågar ta för sig. Jag tror inte dagens unga kvinnor ens i sin vildaste fantasi kan förstå vidden av detta inskränkta tankesätt.

Min förhoppning är att vi ska kunna respektera alla människor, även oss kvinnor, och låta oss bejaka vår sexualitet på det sätt vi föredrar. Ingen kan tvinga oss att ha sex på ett speciellt sätt för att över huvud taget tillåtas ha sex. Man glömmer bort att vi kvinnor har en sexdrift, likväl som männen.


Om författaren

Författare:
Nettan Tjernkvist

Om artikeln

Publicerad: 04 maj 2010 10:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: