sourze.se
Artikelbild

Så ska vi skapa hundratusen klimatsmarta jobb

"Genom en kombination av höga klimatmål, effektiva styrmedel och stora offentliga investeringar i grön teknik och gröna tjänster kommer tiotusentals gröna jobb att skapas i Sverige. Vi kallar det för en Green New Deal."

Sverige är just nu i en tredubbel krissituation. Vi lever fortfarande med sviterna efter den internationella finanskrisen, som slagit hårt på världens ekonomier under de gångna två åren. Vi har dessutom en arbetslöshetskris där antalet arbetslösa når rekordsiffror och särskilt ungdomar drabbas mycket hårt. Samtidigt är vi på väg in i en klimatkris som kommer att påverka oss negativt både vad gäller miljön, våra levnadsvillkor och vår ekonomi. En bra politik måste hitta lösningar som minskar alla dessa kriser samtidigt. Miljöpartiets politik går ut på att göra kampen för att bekämpa klimatförändringarna och andra miljöhot till en satsning som alla vinner på. Genom en kombination av höga klimatmål, effektiva styrmedel och stora offentliga investeringar i grön teknik och gröna tjänster kommer tiotusentals gröna jobb att skapas i Sverige. Vi kallar det för en Green New Deal.

Jobbeffekterna vid järnvägsinvesteringar är stora. Nästan en fjärdedel av byggkostnaderna är arbetskraftskostnader och dessutom medför varje bygg- och anläggningsjobb ytterligare minst tre andra jobb i det övriga samhället. Under de närmaste 10-20 åren krävs det stora investeringar i nya snabbtågsjärnvägar liksom i det vanliga järnvägsnätet. Dessutom behövs investeringar i kollektivtrafiken, inte minst spårbunden kollektivtrafik i landets större städer. De satsningar vi vill göra skulle ge minst 50 000 jobb per år under de närmaste 20 åren.

Även på bostadssidan finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan och samtidigt skapa nya jobb. Vi vill utveckla och bygga ut det nuvarande ROT-avdraget så att det blir mer klimatsmart, rättvist och ger fler jobb. Det skulle ge förbättrade boendemiljöer och göra att fler kan renovera, bygga om och effektivisera sina hus. Det finns också stora renoveringsbehov i flerfamiljshusen, inte minst i miljonprogrammen. Med ett smart klimatstöd skulle mellan 40 000 och 50 000 lägenheter i flerfamiljshus, främst miljonprogram, kunna totalrenoveras per år och få rejält minskad energianvändning. Enligt beräkningar från bland andra Boverket och Hyresgästföreningen behövs renoveringar i fastigheter med sammanlagt 800 000 lägenheter under de kommande åren. Med en renoveringstakt på cirka 40 000 lägenheter per år handlar det om 50 000 nya jobb årligen.

Förnybar energi, effektivisering och andra gröna energilösningar är en av de snabbast växande sektorerna redan idag. År 2008 passerades en milstolpe då det i Europa och USA byggdes ut mer förnybar energiproduktion än för olja, kol, gas och kärnkraft tillsammans. År 2006 uppskattades att sektorn globalt stod för 2,4 miljoner jobb.

Även i Sverige kan många nya jobb skapas. Organisationen förnybart.nu, med bland annat LRF och Naturskyddsföreningen, beräknar att över 60 000 nya jobb kan skapas genom att bygga ut förnybar elproduktion kraftigt i Sverige.

Sammantaget kan alltså mer än 100 000 nya jobb årligen skapas i Sverige samtidigt som vi minskar våra utsläpp och skär ner energikostnaden. Det som krävs är politiska visioner och en vilja till förändring. Därför behövs en ny regering som vågar ta klimatkrisen och jobbkrisen på det allvar de förtjänar.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren

Författare:
Per Bolund

Om artikeln

Publicerad: 22 apr 2010 14:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: