sourze.se

Så ska vi skapa hundratusen klimatsmarta jobb

"Genom en kombination av höga klimatmål, effektiva styrmedel och stora offentliga investeringar i grön teknik och gröna tjänster kommer tiotusentals gröna jobb att skapas i Sverige. Vi kallar det för en Green New Deal."

Kommentarer

Feminister måste arbeta tillsammans

Det mest effektiva sättet att överlåta samhället åt de patriarkala strukturerna är att vi feminister bekämpar varandra.

Kommentarer