sourze.se

Öka rättssäkerheten kring statliga register

"Digitaliseringen ställer nya krav på en mer rättssäker förvaltning av offentliga register och databaser. Alliansen ser därför ett behov av en genomgripande statlig registerrevision under mandatperioden 2010-2014."

Digitaliseringen av samhället ställer nya frågor om relationen mellan människor och myndigheter. När staten får tillgång till personuppgifter så måste den myndighetsmakten balanseras med motvikter till förmån för den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter - till exempel genom ökade möjligheter till skadestånd och med högre krav på en rättssäker förvaltning.

Hela våra liv samlar staten in uppgifter om oss. Vi föds, döps, går på dagis, besöker vårdcentraler och tandläkare, går i skolor, tar körkort, studielån, börjar jobba, skaffar försäkringar och så vidare. Många uppgifter är harmlösa. Samtidigt är vi i dag i genomsnitt bokförd i mellan 100 och 150 statliga register och databaser. Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten, vet inte heller det exakta antalet register. Det är förstås, med mild byråkratprosa uttryckt, otillfredsställande, att det inte går att få ett svar på omfattningen och mängden register som staten för över medborgarna.

Vi vet att digitaliseringen ökar riskerna för missbruk och läckage från statliga register. Känsliga personuppgifter kan mycket snabbt spridas till många. Vi vet också att riskerna för integritetskränkningar ökar när stora mängder information samlas på många olika håll. Om staten slarvar med personuppgifter - genom till exempel bristande insamlingsdisciplin, bristande gallring och bristande begränsningar av tillgången till informationen - hotas människors rättssäkerhet och integritet.

Digitaliseringen ställer nya krav på en mer rättssäker förvaltning av offentliga register och databaser. Alliansen ser därför ett behov av en genomgripande statlig registerrevision under mandatperioden 2010-2014. Det är angeläget att rensa i rabatten kring statliga register. Statens myndigheter och bolag måste bli bättre på att öppet redovisa vilka register de för över människor i Sverige. Med en sådan registerrevision som utgångspunkt blir det sedan möjligt att formulera en målsättning som minskar risken för missbruk och ökar rättssäkerheten. Det blir möjligt att formulera ett mål för hur mycket volymen med personuppgifter i statliga register ska minska.

Vår bedömning är att med skärpt insamlingsdisciplin och bättre gallringsrutiner kan vi göra stor skillnad. Samtidigt måste vi bli bättre på att också ställa den grundläggande frågan: varför ska staten överhuvudtaget samla in informationen? Vid en registerrevision kan säkert både ett och annat offentligt register ifrågasättas.

På samma sätt är det också angeläget att människor har möjlighet till integritetsupprättelse om myndigheter slarvar eller missbrukar sin makt. Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp föreslår också att grundlagen vässas som skydd för den enskildes integritet. Det är förslag som gör det möjligt att med vår grundlag som stöd driva krav på skadestånd och integritetsupprättelse om statens myndigheter genom slarv eller missbruk kränker människors integritet. Det är reformer som ökar rättssäkerheten i det allt mer digitaliserade samhället.


Om författaren

Författare:
Henrik Von Sydow

Om artikeln

Publicerad: 22 apr 2010 13:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: