sourze.se

Stockholms Katolska Stift: ”4400 präster som förgriper sig på barn är kanske inte så många”

Vid Stockholms Katolska Stift tror man att det är möjligt att lika många procent av lärare, läkare och idrottsledare, som katolska präster i USA mellan 1950-2002, kan visa sig vara aktiva pedofiler, nämligen över fyra procent.

Några läsare här på Sourze har noterat att jag är upprörd över den till synes ändlösa skandalen om sexuella övergrepp på barn av katolska präster. Upprörd är för övrigt ett alldeles för svagt uttryck för att beskriva vad jag känner för det här. Själv är jag överraskad och närmast chockad över att många inte verkar hålla med mig. Det är dock viktigt att komma ihåg att tio-tjugo kommentatorer på en text med över tusen unika läsare inte nödvändigtvis är representativa för alla läsare. Kanske är det tvärtom.

Själv tycker jag fortfarande att det är rimligt att ställa kravet att upplösa katolicismen om över fyra procent av den ansvariga personalen, vart och ett av femtiotvå år, vid en oberoende undersökning i ett jättestort land visade sig ha begått sexuella övergrepp på i genomsnitt 2,5 barn var. Varhelst det görs oberoende undersökningar som kommer fram till något liknande, tycker jag samma sak. Men det måste så klart finnas någon sammanhängande länk mellan förövarna, och självklart inte bara att de är människor på jorden eller bor på en viss geografisk plats, för att man ska kunna kräva att de skingras. Man kan ju inte upplösa ett lands eller en stads befolkning, som vissa av mina kritiker raljerande har föreslagit, men det går att upplösa en organisation som driver barnhem eller en religiös verksamhet.

Självfallet tror jag inte att det är möjligt att upplösa katolicismen, men det hindrar inte att jag kan tycka att man borde göra det. Alltså, egentligen tycker jag om en hel del saker som har att göra med religion, så helst skulle jag ha föredragit att rensa ut det dåliga, snarare än att upplösa hela rörelsen. Det är bara det att omfattningen av den här härvan är så stor att jag anser att man har passerat alternativet rensa ut. All logik talar för att den oberoende undersökningen i USA är representativ för hela katolska kyrkan globalt. All logik talat för att många, många ytterligare ansvariga än de utpekade prästerna är skyldiga till att ha skyddat förövarna av övergreppen och därmed är medskyldiga. All logik talar för att det kan finnas många, många fler som likt Biskopens i Norge offer, inte vill berätta om de övergrepp han eller hon utsatts för. Om varken offer eller förövare berättar för någon kommer det ju inte ut, och till sådana här brott finns det ju per definition oftast inga vittnen.

Inför påvens påsktal i Vatikanen förra helgen förväntade sig många att han skulle ta upp ämnet och eventuellt be om förlåtelse, men vad gjorde han, jo han lät en kardinal tala och uppmana katolikerna i världen att "inte låta sig skrämmas av småsint skvaller". Det uttalandet står i bjär kontrast till vad biskopen i Stockholms Katolska Stift, Anders Arborelius, skrev på dess hemsida den 20 mars i år, där han visade på en extremt mycket ödmjukare inställning till ämnet, så vi på sourzeredaktionen mailade till biskopen via hans pressansvariga, Maria Hasselgren, för att få en kommentar. Så här utspelade sig den mailkonversation som följde:

Från: Info infosourze.se
Skickat: den 7 april 2010 11:42
Till: maria.hasselgrenkatolskakyrkan.se
Ämne: Replik Anders Arborelius

Hej,

Vi undrar om Anders Arborelius skulle vilja kommentera kardinal Angelo Sodanos uttalande i Vatikanen under påskhögtidligheterna där, som svar på anklagelserna om övergrepp inom den Katolska kyrkan, om att katoliker i världen "inte ska låta sig skrämmas av småsint skvaller". Vi undrar hur det uttalandet passar ihop med Biskop Arborelius eget uttalande från 20 mars där han skrev att "det är med chock och förtvivlan som vi katoliker under så många år fått ta emot den ena rapporten efter den andra om hur personer i kyrkans tjänst missbrukat sin position och kränkt barn och ungdomar genom att utnyttja dem sexuellt. Vi är också medvetna om den kränkning de har utsatts för genom att de som borde ha talat, valt att tiga, de som borde ingripit, valt att inte se".

För er information har Sourze, som reaktion på den upprullande globala övergreppsskandalen inom den katolska kyrkan, publicerat en artikel i Sourze, av Sourzes chefredaktör, med rubriken "Upplös katolicismen"

Länk till den artikeln:
Länk: sourze.se

/Med vänlig hälsning Sourze redaktion

*********

Från: Maria Hasselgren mailto:maria.hasselgrenkatolskakyrkan.se
Skickat: den 7 april 2010 12:12
Till: Info
Ämne: SV: Replik Anders Arborelius

Hej,

Undrar om ni då också tycker att Sverige ska upplösas eftersom 62 procent av de barn som placeras på svenska barnhem och fosterhem utsatts för sexuella övergrepp?

Mvh
Maria Hasselgren

************

Från: Carl Olof Schlyter schlytersourze.se
Skickat: den 7 april 2010 13:08
Till: Maria Hasselgren maria.hasselgrenkatolskakyrkan.se
Ämne: SV: Replik Anders Arborelius

Hej,

antar att vi ska uppfatta nedan som en replik från biskopen i Stockholms Katolska stift. Nej, jag tycker inte att Sverige ska upplösas, men väl barnhem som institution, om 62 procent av barnen som vistats där blivit utsatta för övergrepp, och den upplösningen är väl redan genomförd i Sverige. Men det finns alltså enligt biskop Arborelius ingen anledning att ha större förväntningar om goda avsikter och oantastlig etik på Katolska kyrkan än på barnhem? Det är för mig en överraskande ståndpunkt. Hur hårda krav man än ställer på etiken på ett barnhem är det ju ändå vanliga människor som tar anställning där medan en präst i kyrkan vigs till att representera gud. Det känns märkligt att behöva argumentera om det här med en biskop.

Med vänlig hälsning /Carl Olof Schlyter, Sourze

************
Från: Maria Hasselgren mailto:maria.hasselgrenkatolskakyrkan.se
Skickat: den 7 april 2010 13:18
Till: Carl Olof Schlyter
Ämne: SV: Replik Anders Arborelius

Hej,

Det där var min kommentar. Biskopen har inte och kommer inte ge någon kommentar utöver tt-intervjun igår.

Vi är inte vana vid att företrädare för media hör av sig med en sådan aggressiv ton. Det är knappast förtroendeingivande och inbjuder inte till ett svar.

Maria Hasselgren

***********

Från: Carl Olof Schlyter schlytersourze.se
Skickat: den 7 april 2010 13:50
Till: Maria Hasselgren maria.hasselgrenkatolskakyrkan.se
Ämne: SV: Replik Anders Arborelius

Hej igen,

jag tror att du blandar ihop vår förfrågan om kommentar från biskopen med min artikel som vi även hänvisade till i vårt första mail. Förfrågan gällde ju vad biskopen hade för kommentar till att man i Vatikanen använder sig av uttrycket "småsint skvaller" när det bevisligen och enligt Anders Arborelius själv, har förekommit övergrepp på barn av personer i kyrkans tjänst i många år.

Jag kan förstå att du uppfattar rubriken på min artikel som aggressiv, men den sammanfattar innehållet i artikeln och jag står för den. Och kanske hade fler aggressiva toner från media mot katolska kyrkan genom åren förhindrat några tusen övergrepp på barn.

Själv är jag verkligen förvånad över tonen i ett svar från katolska kyrkan, där man försvarar massiva globala övergrepp på barn, genom att hänvisa till att det ju också har skett i en annan institution och jag tycker verkligen att den kommentaren kräver en förklaring från biskopen.

/Med vänlig hälsning Carl Olof Schlyter, Sourze

**********

Från: Maria Hasselgren mailto:maria.hasselgrenkatolskakyrkan.se
Skickat: den 7 april 2010 14:42
Till: Carl Olof Schlyter
Ämne: SV: Replik Anders Arborelius

Som jag skrev var det mitt svar, min reaktion på ett mail som jag uppfattade som mer ett angrepp än en seriös fråga.

Det är väl heller inte orimligt att fråga om uppgifter om Sverige? Om du har koll vet du att både biskopen och jag varit mkt tydliga med att kyrkan måste ta ansvar för sitt. Det hindrar inte att de flesta övergrepp begås i familjen, av män som inte är katolska präster. Fyra procent av prästerna i USA begick övergrepp visade en oberoende undersökning. Det är fyra procent för mycket, men långt ifrån så många som oseriös journalistik fått allmänheten att tro.

Det finns ingen motsvarande siffra för läkare, lärare, idrottsledare etc, därför vet vi inte om den är oproportionerligt hög eller ej.

Det fråntar inte kyrkan ansvar, men man bör också kunna få peka på att detta inte är något unikt för katolska kyrkan. Det sker även i vårt - protestantiska - land. En representant för svenska offer kontaktade mig nyligen och pekade på att svensk media inte är alls lika intresserade av att gräva i svenska barnhemsbarns erfarenhet som av katolska kyrkan. Han fann det vara mycket märkligt.

Mvh
Maria Hasselgren

***********
Från: Carl Olof Schlyter schlytersourze.se
Skickat: den 7 april 2010 13:51
Till: Maria Hasselgren maria.hasselgrenkatolskakyrkan.se
Ämne: SV: Replik Anders Arborelius

Jo, jag har just uppfattat att biskopen den 20 mars skrev att "Det är med chock och förtvivlan som vi katoliker under så många år fått ta emot den ena rapporten efter den andra om hur personer i kyrkans tjänst missbrukat sin position och kränkt barn och ungdomar genom att utnyttja dem sexuellt. Vi är också medvetna om den kränkning de har utsatts för genom att de som borde ha talat, valt att tiga, de som borde ingripit, valt att inte se." Det var därför jag var intresserad av att höra vad biskopen tyckte om Vatikanens ståndpunkt att sammanfatta anklagelserna med "småsint skvaller".

Jag tycker, som du märker tvärt emot dig, att det är hårresande att resultatet av en oberoende undersökning i USA visade att över fyra procent av de katolska prästerna i USA, inte ett år utan femtiotvå, hade begått övergrepp på i genomsnitt 2,5 barn var. Det är möjligt att nolltolerans inte är möjlig i något sammanhang där människor är inblandade, men är det någonstans och avseende någonting som det borde vara rimligt att förvänta det, så är det vad gäller övergrepp på barn av präster.

Men jag kan försäkra dig att jag inte hyser, eller någon annan på Sourze, något särskilt agg mot katolska kyrkan. Tipsa gärna den person som kontaktade dig som ”pekade på att svensk media inte är alls lika intresserade av att gräva i svenska barnhemsbarns erfarenhet som av katolska kyrkan”, red anm, om att kontakta mig. Förresten, i min kontakt som chefredaktör för ett massmedium med dig som pressansvarig hos biskopen i Stockholms stift, förväntar jag mig att du representerar kyrkan och inte dig själv, det trodde jag var självklart. För din information överväger jag att publicera den här konversationen för jag tycker att den har allmänintresse.

/Med vänlig hälsning Carl Olof Schlyter, Sourze

**********

Jag har avvaktat ett par dagar nu, efter mitt senaste mail ovan, dels för att överväga om det är rätt att publicera konversationen, dels för att ge Maria Hasselgren och Stockholms Katolska Stift en chans att inse hur konstigt det låter att t ex säga ”fyra procent av prästerna i USA begick övergrepp visade en oberoende undersökning. Det är fyra procent för mycket, men långt ifrån så många som oseriös journalistik fått allmänheten att tro.” Jag har ännu inte hört eller sett något från varken biskop Anders Arborelius eller Maria Hasselgren, trots att jag i förrgår skrev till Hasselgren att jag övervägde att publicera konversationen. Jag är på allvar orolig för att Hasselgren kommer förlora sitt jobb om jag publicerar den här artikeln, men samtidigt kan jag omöjligt medverka till att ytterligare skydda kyrkan från den i konversationen ovan avslöjande inställningen till övergreppen.

Jag syftar på inställningen att så länge man inte ännu har gjort en noggrann undersökning av hur många lärare, läkare och idrottsledare som är aktiva pedofiler, har man inte anledning att döma katolska kyrkan för att dess ledare till över fyra procent under 52 år i USA bestått av sådana.

Jag syftar på inställningen att trots att man självpåtaget säger sig representera en övermänsklig gudomlighet inte anser att den rollen förpliktigar till nolltolerans bland dess egna ledare vad gäller ett av samhällets värsta brott.

Läs även Upplös katolicismen!


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 09 apr 2010 22:20

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: