sourze.se
Artikelbild

Med tv-reklam ska vi nå de unga väljarna

I april kommer SSU att sända sin första tv-reklam. I veckan skrev vi kontrakt med TV4. Vi blir därmed det första politiska ungdomsförbundet som använder tv-reklam för att nå ut med vår politik.

SSU blir också först ut av de politiska aktörer som kommer att sända reklam inför de allmänna valen 2010. Det känns bra att tycker vi att det är ett politiskt ungdomsförbund som är först ut med att använda tv som mediekanal inför valrörelsen i år. Det är vår förhoppning att vi ska nå fler unga genom tv-reklamen än vad vi skulle lyckas med genom de traditionella mediekanaler vi tidigare har använt.

Efter att de första politiska tv-reklamfilmerna hade sänts i Sverige, i samband med Europaparlamentsvalet, utförde Novus Opinion en undersökning. Den visade att unga var särskilt positiva till politisk reklam. Tre av tio unga under 30 år ansåg sig få reda på ny information om partierna och deras politik genom tv-reklamen. Av de unga som hade sett politisk tv-reklam uppgav 36 procent av de unga att de också hade diskuterat reklamen. 37 procent av de unga ansåg dessutom att tv-reklam kan göra det lättare att välja parti i riksdagsvalet.

Det är viktigt att den unga generationen får information och blir medveten om valet i september. Vikten av att förstagångsväljarna röstar kan inte överskattas. Vår demokratis framtid är beroende av varje generations vilja att ta ansvar för densamma.

Dessutom blir detta ett val som på många sätt är extra viktigt för första- och andragångsväljarna. En av fyra unga är arbetslösa. År 2012 kommer 120 000 unga vuxna att sakna gymnasieexamen på grund av skolans misslyckanden, om politiken inte förändras. Dessa är extra utsatta i den ekonomiska krisens tid. Bostadsbristen drabbar hårdast i de största städerna, men allt fler städer i hela landet saknar bostäder för unga. I Stockholms län är det bostadsbrist i 22 av 26 kommuner. I våra parlament är medelåldern hög och politiken formas därefter.

Vi vill att första- och andragångsväljarna ska ta plats i politiken. Påverka dagordningen, ta makten i parlamenten och föra en politik som ger nytt hopp om framtiden. Vi behöver en kaxigare och yngre ton i politiken. Det skulle ge Sverige en modern politisk agenda.

Med vår tv-reklam vill SSU nå ut till de unga i Sverige. Vårt budskap är att unga har rätt att ställa krav och att arbetslösheten måste brytas. Med det bevisade genomslag som tv har tillsammans med ungas positiva inställning till politisk tv-reklam utgör den mediekanalen ett viktigt forum för oss. Vi vill att vår reklam ska uppfattas som varm och hoppfull.


Vad säger de andra ungdomspartiledarna?
Klicka här!


Om författaren

Författare:
Jytte Guteland

Om artikeln

Publicerad: 15 mar 2010 10:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: