sourze.se

Konspirationsteorier – bara löjliga?

Konspirationsteorier är bara löjliga, tycker många. Det finns dock ett problem: flera "paranoida konspirationsteorier" har under årens lopp visat sig ha ett mycket större sanningshalt än de officiella versionerna!

Låt mig börja med en litet historisk tillbakablick. I november 1986 introducerade en libanesisk tidning en "löjlig konspirationsteori". Tidningen påstod att medlemmar av USA:s regering Ronald Reagan var delaktiga i en hemlig vapenexport till Iran, till ett värde av ungefär 40 miljoner dollar. Intäkten från vapenförsäljningen finansierade en fortsatt amerikastyrd terrorism i Nicaragua. Libaneserna påstod att USA fortsatte att stödja de paramilitära "contras" i Nicaragua med vapen och flygunderstöd. Förövrigt i strid med ett kongressbeslut i USA från 1984 som förbjöd fortsatt stöd till "Contras".

Självklart kom en officiell dementi till detta från Förenta Staternas regering. Kort tid efter bekräftade den amerikanska justitieministern Edwin Meese att miljoner dollar från denna vapenaffär hade gått till understöd av "Contras". Hela affären blev 1987 undersökt av ett kongressutskott. En militärrådgivare vid USA:s säkerhetsråd Oliver North blev utnämnd till huvudansvarig och blev på tillbörligt vis placerad i skamvrån.

Under julen 1964 terrorbombade amerikanskt flyg Nordvietnams huvudstad Hanoi. USA motiverade en upptrappning av Vietnamkriget med ett påstått oprovocerat nordvietnamesiskt angrepp på ett amerikanskt krigsfartyg i Tonkinbukten. Sanningshalten i denna händelse blev omedelbart ifrågasatt av amerikanska "konspirationsteoretiker". Några år senare kom det fram att hela saken var en bluff. Episoden i Tonkinbukten blev bara ännu ett exempel på tillämpad historieskrivning.

Operation Northwood
Jag har lagt ner mycket tid och arbete på att spåra källan källorna till upplysningarna om "Operation Northwood". Så vitt jag kan se är det följande verifierad fakta: Efter 40 års tystnad frisläppte ett amerikanskt regeringsarkiv nyligen upplysningar om en hemlig plan från 1962. Under kodnamnet "Operation Northwood" framlade armégeneral Lyman L. Lemnitzer på försvarstapen 1962 denna plan för försvarsminister Robert McNamara i Kennedys regering. Planen var förträfflig och syftade till att göra såväl den amerikanska befolkningen som världsopinionen införstådda med USA:s invasion av skurkstaten Cuba. Här bara några få exempel från dokumentet "Operation Northwood".

Planens förutsättningar:

* Sänkningar av cubanska flyktingbåtar till havs och avrättningar av samtliga ombord.
* Kapning och sprängning av ett amerikanskt passagerarflyg.
* Sänkning av ett amerikanskt fartyg i Guantanamobukten.
* Terrorism i amerikanska städer.
* Provocera en nedskjutning av ett amerikanskt jaktflyg över Cuba.

Och några av plansmeden Lemnizers strötankar:
1. Man kunde kreera ett krig mellan Cuba och ett annat land i Latinamerika och därmed ge Förenta staterna anledning att intervenera.
2.Man kunde sabotera en rymdraket och döda astronauten John Clenn i det första amerikanska rymdförsöket.

Planen förutsatte kulturligtvis att man på ett övertygande sätt kunde hålla Cuba ansvarigt för alla dessa missgärningar. President Kennedy avvisade av någon anledning denna hemliga plan. Lemnizer placerades på en annan plats i administrationen. I 40 år visste varken cubaner eller amerikaner någonting om "Operation Northwood". Detta betydde att det under de åren inte fanns utrymme för annat än auktoriserade paranoida konspirationsteorier!

Slutligen en liten historisk kuriositet från 2:a världskriget:
Tyska straffångar i polska arméuniformer angrep 1939 en tysk gränsvakt på gränsen mellan Polen och Tyskland. Inga "polacker" överlevde detta anfall. Tyskland svarade på denna "provokation" med att invadera Polen. Denna tyska invasion satte igång 2:a världskriget. En "paranoid tokskalle" i Schweiz ifrågasatte redan 1939 sanningsinnehållet i den tyska versionen av händelsen vid den polska gränsen.

11 september
Och så till terrordådet på det amerikanska hemmaplanen 11 september, 2001 och konspirationsteorierna omkring detta. Enlig min bedömning är en del av konspirationsteorierna inte löjliga, men de upplevs helt enkelt för löjliga. Detta är antagligen också ändamålet med dem! Även i detta spel måste vi nog kalkylera med propagandatekniska implantationer! En mindre del av teorierna utmärker sig med att ställa några synnerligen obehagliga och relevanta frågor.

Enligt de upplysningar som nu är offentliga var CIA och FBI ovanligt gott underrättade om terrorhoten mot New York. Kom inte någon av denna information fram till Bush-administrationen? Kan ett sådant misslyckande enbart förklaras med en hänvisning till inbyggd inkompetens och byråkrati i organisationerna FBI och CIA? Vad visste Bush om de planerade terrorhoten mot USA? Hade ingen på ett pedagogiskt lämpligt sätt försökt göra terrorhotet förståeligt för presidenten? Presidenter tycks ofta vara den totala summan av sina rådgivare och talskrivare. Kanske blev även George W Bush på sätt och vis ett offer för händelserna 11 september? Vilka är de reella makthavarna i Förenta Staterna? Det finns ingen anledning att helgonförklara de betydande hökarna i Bush-administrationen. Vad visste dessa inflytelserika personer om det föreliggande terrorhotet mot USA?

CIA hade fått information om ett förestående terrordåd som planerades mot CIA:s huvudkontor i Virginia. Enligt informationen var det sannolikt att dådet skulle ske med hjälp av självmordspiloter i små privatflyg. Ansåg hökarna att denna information var trovärdig? Hade de tillräckligt med makt, inflytande och motiv för att bara låta denna "relativt lilla” terrorhandling begås? Terrordådet mot USA kostade 3 000 människoliv för mycket. Fick desinformerade makthavares underlåtenhet betydelse för denna katastrof? Var 3 000 bortkastade människoliv i någon mån slutresultatet av amerikanska makthavares "bristande värderingar och felaktiga kostnadsberäkningar"?

Svaret på "konspirationsteoriernas" obehagliga frågor måste vi ställa oss själva! Svaret är för min del, tills vidare, ett klart och entydigt ”nja”.

Enligt brottstatistiken är framsteg ett av våra vanligaste brott! Varje dag gör vi nya och lovande framsteg i informations- och propagandateknik. En vacker dag blir det kanske tekniskt möjligt att bygga den universella superdatoranläggningen som rätt programmerad kan ge hela befolkningen önskvärd information och en ändamålsenlig och datorstyrd världsbild. En ny och tidstrogen Machiavelli? Varför inte?

En objektiv bild finns inte. Få av oss är vetande om detta. Med ett bildbehandlingsprogram kan vi inte bara trolla bort människor från en bild, utan vi kan också låta dem återuppstå i en annan bild. Är vi duktiga nog kan vi göra nästan vad som helst med en bild. Med ny digital manipuleringsteknik är det nu möjligt att göra nästan vad som helst med film och video. Inte ens orört skenbart objektivt videomaterial är skyddat mot en digital manipulation. Om nu någon är intresserad av någonting sådant, är det fullt tekniskt möjligt att i en intervju låta George W. Bush berätta att före detta utrikesminister Madeleine Albright var hans älskarinna på 90-talet. I en annan intervju skulle Madeleine Albright kunna berätta att inte ens i sängen var Bush någonting att ropa hurra för.

Något mer allvarligt skulle det vara om vi iscensatte en intervju med president Putin. Han skulle där kunna berätta att flera av de terrordåd som i september 1999 tillskrevs tjetjenska terrorister i realiteten blev utförda av regeringens egna underhuggare. 290 dödade ryssar gjorde befolkningen införstådd med ett nytt rysk terrorkrig mot Tjetjenien.

Finns det lögnaktiga sanningar? Kanske är det klokt om vi i en eventuell framtid kalkylerar inte bara med relativa sanningar, utan också med sannolika och osannolika sanningar.


Om författaren

Författare:
Tage Nörgaard

Om artikeln

Publicerad: 02 feb 2010 11:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: