sourze.se

Klimatbluffarna fast med byxorna nere igen

Förra årets Climategate avslöjade hur CRU trixade med data och att chefen Phil Jones uttryckte sin glädje över att klimatskeptikern John Daly dött. Nu kommer nästa pinsamma avslöjande.

Förra årets Climategate avslöjade hur CRU trixade med data och att chefen Phil Jones uttryckte sin glädje över att klimatskeptikern John Daly dött. Nu kommer nästa pinsamma avslöjande.

CRU är den viktigaste forskningsinstansen bakom den globala uppvärmningsteorin. Det är dem som FN:s klimatpanel, IPCC bygger sina rapporter på. I slutet på förra året läckte drygt tusen mejl ut ifrån CRU. Vissa av mejlen är vid det här laget ökända, till exempel Phil Jones till kollegorna Michael Mann, Raymond Bradley och Malcolm Hughes:

"Jag har just fullföljt Mikes natur-trick, att lägga till de verkliga temperaturerna i varje serie för de senaste 20 åren d.v.s. från 1981 och framåt och från 1961 i Keiths fall, för att dölja nedgången."


När så kritiker till uppvärmningsteorin fick sina studier publicerade i olika vetenskapliga tidningar skickade Jones följande mejl till kollegan Michael Mann:

"Jag kan inte se någon av de artiklarna ingå i nästa IPCC-rapport. Kevin och jag håller dem utanför på något sätt, om vi så ska omdefiniera vad peer-review-litteratur är!"


I mejlen framgår också att ansvariga klimatforskare försöker skapa intrycket av att temperaturen och koldioxidutsläppen varit stabila de senaste 1 000 åren och först de senaste decennierna ökat kraftigt som följd av ökade utsläpp av koldioxid i atmosfären på grund av människan. Dessa påståenden motsägs av det faktum att vi hade den varma vikingatiden cirka 1000-1200, och den så kallade ”Lilla istiden” cirka 1450-1850, samt en av mätinstituten konstaterad avstannad uppvärmning de senaste decennierna med avkylning sedan 2007.

Jones, Mann och deras kollegor på CRU vägrade dessutom att lämna ut uppgifter till andra forskare och förklarade i ett annat mejl att de hellre förstörde data än lämnade ut dem, vilket är ett brott enligt brittisk lag.

Redan under ett förhör inför Senatens Kommitté för Miljö och Offentligt arbete angående klimatförändringar och medierna år 2006 gjorde professor David Deming ett sensationellt avslöjande; En av de ledande forskarna inom klimatförändringar hade sagt till honom att "Vi måste göra oss av med uppvärmningen under medeltiden", med hänvisning till att den inte passade in i den officiella teorin om en jämn temperatur som sedan förändrats av människan de senaste decennierna.

Forskaren som skickade det här uppseendeväckande brevet var ingen mindre än Dr Jonathan Overpeck, en av de ledande förespråkarna för teorin om att människan är ansvarig för den globala uppvärmningen. Och detta är alltså de "seriösa" och "kompetenta" forskare som vi ska förlita oss på när det gäller den globala uppvärmningens orsaker.

De första uppgifterna angående mejlen från CRU gjorde gällande att det var en hacker från Ryssland som gjort intrånget, men omfånget och urvalet av data tyder på att det var en person inifrån institutet som medvetet läckte dem. Robert Graham, chef för Errata Security förklarade att när en sån här incident inträffar är det i 80 procent av fallen frågan om en person från insidan. När mejlen avslöjades avgick CRU-chefen Phil Jones "temporärt" och förklarade löjligt nog att det inte hade något med mejlen att göra.

Häromdagen kom så nästa avslöjande och än en gång var det en person inifrån som stod för scoopet. Geografen Graham Cogley på IPPC började söka efter källan till påståendet att större delen av Himalayas glaciärer skulle smälta ner om drygt 30 år. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport för år 2007 tecknade upp ett mardrömslikt scenario; år 2035 skulle bara en femtedel av Himalayas glaciärer existera och miljarder människors vattenförsörjning i bland annat Indien och Kina hotas.

Den källa som IPCC använt visade sig bygga på en rapport från en tidning 1996 där en glaciärforskare gjort en mycket grov beräkning av Himalayaisens framtid. Han gissade att runt fyra femtedelar skulle vara borta år 2350, inte 2035 som det stod i rapporten. En "felräkning" på 315 år av IPPC:s forskare alltså, som dessutom baserade sitt påstående på en vild gissning i en populärvetenskaplig tidning 11 år tidigare.

Även president Obama är nära knuten till klimatbluffarna. Flera år innan han blev president hjälpte han till att finansiera skapandet av börshandel med utsläppsrätter som sannolikt kommer att spela en viktig roll i den föreslagna programmet för att minska CO2-utsläpp. Obama satt i styrelsen för Joyce Foundation, en stiftelse som gav nästan 1,1 miljoner dollar i bidrag för att utveckla och lansera privatägda Chicago Climate Exchange, Nordamerikas enda cap and trade-system för alla sex växthusgaser, med globala dotterbolag och projekt världen över, enligt dem själva.

Chicago Climate Exchange har direkt anknytning till både Al Gore och Maurice Strong, vilka är intimt involverade med att använda teorin om den mänskliga påverkan av klimatet för att profitera och förändra världen globalt. Gores investmentbolag, Generation Investment Management, som säljer utsläppsrätter, är dessutom största aktieägaren i CCX och Strong "råkar" vara medlem av Bilderberggruppen, Council of Foreign Relations, Romklubben och Trilaterala kommissionen, världens mäktigaste organisationer.

Vid en konferens med Romklubben i Saltsjöbaden 1978 gällde Chatham House-regler, det vill säga inga anteckningar togs officiellt. En av medlemmarna, Romklubbens James Rennie Whitehead, gjorde dock anteckningar ändå och tack vare det så är detta citat från en av de ledande i Romklubben sparat för eftervärlden:

"Det finns två möjliga förhållningssätt: Det ena är att försöka bygga upp en etik som ersätter tillfredställelse för materiell belöning. Det andra är att skrämma folket så till den grad att de gör uppoffringar för att undvika en katastrof."


1993 så publicerade elitorganisationen Club of Rome boken "The First Global Revolution", där de avslöjade sin strategi för att lösa världens problem. På sida 75 skrev de följande, mycket talande text:

"I sökandet efter en ny fiende att förena oss kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa agendan."


Boken förklarade sedan att alla dessa faror är orsakade av människan och därmed är den verkliga fienden följaktligen mänskligheten.

Richard Haass, som är den nuvarande ordföranden för Council on Foreign Relations, förklarade i sin artikel "State sovereignty must be altered in globalized era" att en världsregering måste skapas och suveränitet undanröjas för att bekämpa den globala uppvärmningen och terrorismen:

"Vissa regeringar är beredda att ge upp delar av sin suveränitet för att ta itu med den globala klimatförändringen. Målet bör vara att omdefiniera suveränitet för en tid präglad av globalisering".


Haas förklarade vidare att vi har att välja mellan ett globalt system som innebär antingen en världsregering eller anarki.

Ni kan välja att tro på honom, IPPC och deras gelikar, eller så kan ni börja undersöka saken själva.


Källor:

Om den senaste skandalen
Om krafterna och finansiärerna bakom klimatbluffen.
Om Obamas kopplingar
Richard Haas artikel

Fler källor:

scienceandpublicpolicy.org
Briljant föreläsning av Lord Christopher Monckton


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 22 jan 2010 10:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: