sourze.se
Artikelbild

Vargjakten en skam för Sverige

"Andreas Carlgren har antingen medvetet försökt vilseleda allmänheten eller så har han själv blivit lurad. Jakten riktades inte in på individer med särskilda inavelsproblem eller särskilt aggressivt beteende, utan var urskillningslös."

Det har inte varit en rolig höst för Centerpartiet. Maud Olofsson har fått kritik både för hur hon skött Saab-affären och för turerna kring Vattenfall. Jordbruksministern Eskil Erlandsson har tagit strid mot ett hållbart fiske i Kattegatt, som Greenpeace försökt värna, och försökt försvara grisfarmerna i Sverige, trots Djurrättsalliansens avslöjanden om missförhållandena runt om i landet. Miljöminister Andreas Carlgren har under fjolåret bidragit till Centerpartiets alltmer försvagade miljöprofil. Mer kärnkraft, fler motorvägar, och nu senast, licensjakt på den akut hotade vargen.

Alliansregeringen började valåret 2010 med att för första gången på över femtio år genomföra en licensjakt på den akut hotade vargen i Sverige. 12 000 jägare licenserades för att skjuta ihjäl 27 vargar. Anledningen till licensjakten har enligt miljöminister Andreas Carlgren varit att skjuta individer av den svenska vargstammen, som lider av inavelsproblem, för att kunna få acceptans för att föra in friska vargar från andra delar av Europa. Motiven har sågats från alla håll. Det är tydligt att jakten helt saknat vetenskaplig grund och endast varit till glädje för vargjaktslobbyn.

Sveriges vargstam är hotad och svag. Efter många års tjuvjakt och regeringens licensjakt finns nu endast 209 vargar kvar. Trots det är motståndet mot denna hotade art stor och vargjaktslobbyn stark. Myter och irrationella rädslor tillåts styra de politiska besluten kring våra vargar.

Vargen är inte farlig. Det är vanligare att jägare själva råkar skjuta sina jakthundar, än att de dödas av vargar. Trafiken är den största orsaken till hundars död, men inte hörs det krav på bilförbud i de stora rovdjurslänen för det. Inte sedan 1821 har en människa dödats av en varg i Sverige. Det är ett skyggt och hotat djur som är viktigt för den biologiska mångfalden.

Forskarna är eniga kring att vargstammens inavelsproblem inte kan lösas genom avskjutning, utan att detta istället är kontraproduktivt. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Svenska Rovdjursföreningen har anmält Sverige till EU-kommissionens miljödirektorat, eftersom den svenska regeringen brutit mot EUs art- och habitatdirektiv. Licensjakt får nämligen endast tillåtas om arten uppnått "gynnsam bevarandestatus".

Andreas Carlgren har antingen medvetet försökt vilseleda allmänheten eller så har han själv blivit lurad. Jakten riktades inte in på individer med särskilda inavelsproblem eller särskilt aggressivt beteende, utan var urskillningslös. Flera av de vargar som sköts föreföll ha varit friska, och därmed oerhört viktiga för vargstammen i Sverige.

Alliansregeringen, med Centerpartiet i spetsen, genomförde licensjakten med pengar som var avsedda att öka den biologiska mångfalden, men som istället fick finansiera en glädjefest för de varghatande delarna av jägarkåren.

Licensjakten på varg måste upphöra. Om vi vill ha en livskraftig vargstam, är det inte trovärdigt att flyga in enstaka vargar från Östeuropa, som sedan ändå riskerar att bli ihjälskjutna av kriminella tjuvskyttar. Istället måste vi tillåta varg i norra delarna av Sverige så att det sker ett naturligt inflöde av nya gener från den finsk-ryska vargstammen.


Vad säger de andra ungdomspartiledarna?
Klicka här!


Om författaren

Författare:
Maria Ferm

Om artikeln

Publicerad: 18 jan 2010 10:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: