sourze.se

Hjälper en bön?

Mina böner har i alla fall blivit besvarade - färre spam och kedjebrev hamnar i min epost!

Numera sänder jag i retur till alla kedjebrevsfantaster följande korta bön:

"Hej och tack för förslaget i ditt kedjebrev!

Mottag i retur välgångsönskningar med en modern bön, som vädjar till mänsklig omtanke:

E-POSTBÖN

Alla mejl, som finns i datorvärlden, ärad är er funktion!
Er text förblir, bevis finns kvar i dator och på papper!
Ge oss vår dagliga del men låt oss slippa allt skräp, som vi förlåter avsändarna!
Bespara oss vart kedjebrev och bevara oss från mera spam!
För e-postriket är vårt och värt att vårdas med värdefull information i evighet!
Amen"ENGLISH VERSION:

"Thanks for the suggestion in your chain letter!

It is returned with best wishes and a modern prayer for human kindness:

EMAIL PRAYER

Our emails which are in cyberspace, honoured are your contents!
Your reign remains, your proof exists in PCs and on paper.
Give us today our daily share and forgive us all the junk, as we forgive those who send it!
And let us not spread chain letters but save us from all spam!
For ours is the email era, worthy to save with treasured text for ever and ever.
Amen"


Om författaren

Författare:
Els-Marie Ericsson

Om artikeln

Publicerad: 29 okt 2009 15:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: