sourze.se

Det verkliga syftet bakom klimathysterin

"Lika tragiskt är dock att den elit som har skapat detta system nu använder miljöförstöringen som en ursäkt för att dupera jordens befolkning till att acceptera totalitära lagar som kommer att dränera dem på den lilla frihet de har..."

I ett tal i USA den 14 oktober i år sa Lord Christopher Monckton, som är en känd skeptiker till uppvärmningsteorin, att:

“I Köpenhamn i december, bara några veckor från nu, så kommer ett fördrag att skrivas under. Er president kommer att underteckna det, de flesta av tredje världens länder kommer att underteckna, det eftersom de tror att de kommer att tjäna på det. De flesta regeringar i Europa kommer att godkänna det. Knappt någon kommer att neka.

Jag har läst det där fördraget och vad det säger är följande: En världsregering kommer att bildas. Ordet regering förekommer faktiskt som det första av tre syften med den nya enheten."


Lord Monckton förklarar sen att det andra syftet är att föra över tillgångar från länder i väst till länder i tredje världen. Ja, det låter ju som en bra idé men varför gjorde man inte det för länge sedan, INNAN miljoner människor dog i svält och sjukdomar? Ni som läst på vet ju redan svaret: Man hade inget intresse av tredje världen annat än som en källa att suga energitillgångar ur och för att använda dess befolkning som brickor i det politiska spel som pågick, och pågår, mellan stormakterna.

Det tredje syftet, förklarar lord Monckton, är att driva igenom detta vilken sedan innebär att de enskilda nationernas självbestämmande lämnas över till en överstatlig myndighet med hänvisning till "klimathotet".

Tidigare i år så sa Lord Monckton i en intervju för tidskriften 21st Century Science & Technology att det verkliga syftet med pratet om en påstådd klimatförändring aldrig har handlat om klimatet, utan alltid om att införa en världsregering.

Låt oss nu blicka bakåt en stund så att ni förstår vad jag talar om:

I 1993 års utgåva av Romklubbens en av elitens främsta tankesmedjor bok The First Global Revolution kunde man på sidan 75 läsa följande mycket avslöjande text:

“I jakten på en ny fiende för att ena oss så kom vi på idén om att miljöförstöring, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa agendan."


I senare utgåvor av boken är dessa rader borttagna.

Den verkliga grunden för en politisering av klimatfrågan lades redan under början av 70-talet av det amerikanska Aspen Institute for Humanistic Studies och The Club of Rome. Dessa fick sen olika underorganisationer som IIASA och IIED. Finansieringen till de här organisationerna kom bland annat från såna som Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation och Giovanni Agnelli Foundation.

Flera av EU-kommissionens presidenter var medlemmar av Romklubben, Aspen Institute och Trilaterala Kommissionen, bildad av bland annat Rockefeller 1973. Anledningen till att eliten engagerade sig i det här berodde inte på någon oro över miljön utan på att klimat och miljöområdet var ett av flera områden man kunde exploatera för att uppnå ett ökat nationellt samarbete och globala styrelseformer för att centralisera makten över världens befolkning.

Stephen Schneider, professor vid Stanford och medarbetare till IPCC var tidigare känd förespråkare för teorierna om ny istid. Han ändrade sen åsikt och blev förespråkare för den globala uppvärmningsteorin. I oktober 1989 gjorde Schneider följande uttalande i tidskriften Discover:

"För att fånga publikens uppmärksamhet måste vi komma upp med några skrämmande scenarior,dramatiska uttalanden och ge föga uppmärksamhet kring eventuella tvivel vi kan ha. Var och en av oss måste bestämma rätt balans mellan att vara effektiv och att vara ärlig."


Ett uttalande som talar för sig själv.

Under ett förhör inför Senatens Kommitté för Miljö och Offentligt arbete angående klimatförändringar och medierna år 2006 gjorde professor David Deming ett sensationellt avslöjande; En av de ledande forskarna inom klimatförändringar hade sagt till honom att "Vi måste göra oss av med uppvärmningen under medeltiden", med hänvisning till att den inte passade in i den globala uppvärmningsteori som sa att människan är ansvarig.

Lord Monckton hävdar att forskaren som gjorde det här uppseendeväckande uttalandet var ingen mindre än Dr Jonathan Overpeck, en av de ledande förespråkarna för teorin om att människan är ansvarig för den globala uppvärmningen.

Forskaren John Christy som stött IPCC sa att "Vi har stort intresse av att skapa panik eftersom det ger mer bidrag."

Professor Ian Plimer vid The University of Adelaide skrev i boken Heaven and Earth: Global Warming – The Missing Science 2009, som ifrågasätter den globala uppvärmningsteorin, att:

“IPCC är helt klart en ovetenskaplig politisk organisation genom vilken miljöaktivister och regeringsrepresentanter sätter agendan för en mängd olika frågor som ökad handel, ökad protektionism, ökade kostnader för konkurrenter och att driva sitt eget självständiga race."


En forskare berättade att han var tvungen att hota med en stämning innan IPCC tog bort hans namn från listan med forskare som sas stödja IPCC:s teorier.

Elitens retorik är skicklig och låter ofta mycket övertygande. Vem kan förneka eller ifrågasätta att det sätt på vilket vi smutsar ner vår miljö i långa loppet är ohållbart? Vi förgiftar ju både land, luft och hav med våra vansinniga miljögifter. Idag finns 85 000 kemikalier i omlopp och flera av dem bidrar till att den manliga delen av mänskligheten är på väg att bli steril. På 50 år har spermaproduktionen sjunkit med 50 och den fortsätter att sjunka. Resten kan ni själva räkna ut.

Människan är den enda art som sågar på den gren som hon själv sitter på, vilket onekligen utgör en sorglig ironi när man betänker att det står i bjärt kontrast till det faktum att hon också anser sig vara den intelligentaste varelsen på jorden.

Lika tragiskt är dock att den elit som har skapat detta system nu använder miljöförstöringen som en ursäkt för att dupera jordens befolkning till att acceptera totalitära lagar som kommer att dränera dem på den lilla frihet de har, ta ifrån dem rätten till självförsörjning, begränsa deras rörelsefrihet och beskatta dem ännu mer med hänvisning till det globala "klimathotet."

Klimatförändringar är någonting som har förekommit genom hela jordens historia. Vår planet har varit betydligt varmare än idag vid ett flertal tillfällen och med betydligt mer växthusgaser i atmosfären än idag. Om människan påverkar jordens klimat på grund av utsläpp så måste dessa förändringar vara större än de naturliga variabler som sker för att de ska vara mätbara. Idag finns inga bevis för detta annat än den i fabricerade form som vi kan se i filmer som En obekväm sanning, eller som jag brukar kalla den: En bekväm osanning.

En helt ny peer review-studie publicerad i augusti i år av professor Richard Lindzen vid MIT slog ner som en bomb. Den visade att effekten som alla växthusgaser har på temperaturen globalt är mindre än en sjättedel av vad FN säger att den är. Till skillnad mot FN:s klimatmodeller så är den här studien baserad på 15 års mätningar med hjälp av satellit. Den visar att när jorden värms upp, så ökar mängden strålning som studsar tillbaka ut i rymden, vilket är MOTSATSEN till vad FN:S klimatmodeller påstår.

Astronomen Dr Ian Wilson sa efter att ha läst rapporten att teorin om människan som orsak till global uppvärmning får nu bita i gräset. Förre Harvardfysikern Dr Lubos Motl deklarerade:

"Den nya studien reducerar förespråkarna för mänskligt skapad klimatoro till barnungar vars lek går ut på att skrämmas."


Nya studier av Dr Stephen Schwartz före detta Chief Scientist for the Atmospheric Science Program of United States Department of Energy som skrivit 100-tals peer review-artiklar och arbetar på Brookhaven National Lab visar dessutom att jordens klimat bara är en tredjedel så känslig för koldioxid som IPPC påstår.

Om de styrande menade allvar med sitt värnande om jordens naturliga ekosystem, tror ni då de skulle tillåta det vansinne som Monsanto, världsledande på genmanipulerad mat, håller på med? Monsanto ligger bakom Agent Orange, det besprutningsmedel som USA sen använde under Vietnamkriget och ledde till 400 000 döda och 500 000 barn födda med missbildningar, och PCB, en av tidernas giftigaste produkter. Idag patenterar de gröda, tvingar på bönder giftiga besprutningsmedel och laborerar med jordens naturliga växtlighet på ett skrämmande sätt.

Jakob Nordangård är doktorand på Linköpings universitet och har skrivit en lysande uppsats som avslöjar spelet bakom klimatteorin. Han visar att den egentligen handlar om några internationella aktörers egna maktambitioner att skapa en världsordning.

www.theclimatescam.se

Lord Monckton varnar för en världsregering:
Lord Monckton intervjuad i TV:
Föreläsning av Lord Monckton:Läs också:

Avslöjande artikel om hur de ljuger om klimatförändringarna
A Brief History of Ice Ages and Warming
Climate and the Carboniferous Period
Avslöjande om Monsanto
Professor Richard Lindzens klimatstudie


Fotnot: Lord Monckton är en f.d rådgivare i vetenskapliga frågor åt Margaret Thatcher och har i flera år forskat på klimatfrågor. Han lämnade in en stämning för att förhindra att Al Gores dokumentär En obekväm sanning visades i Storbritannien eftersom den innehöll så många fel, och vann. Domaren dömde till lord Moncktons fördel och beordrade att 9 allvarliga fel i filmen måste åtgärdas innan den fick visas. Lord Mockton håller ofta föreläsningar om den globala uppvärmningen och har vid upprepade tillfällen utmanat Al Gore på debatt men Gore har alltid vägrat.


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 23 okt 2009 11:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: