sourze.se
Artikelbild

Konsumismens självmordsbombare

"FN:s klimatpanel gav oss nyligen ett tidsrum på åtta år till att slå i bromsarna. Kommer vi att göra det? Eller finner vi det enklare att låta våra barn och barnbarn ta konsekvenserna? Visst älskar vi dem! Många av oss älskar också jordgubbsglass."

"Det är ju alltid bara de andra som är terrorister!" Är det så enkelt? En religiös fundamentalism är utan tvivel ett hot mot många kulturer i världen. Denna fundamentalism blir åtminstone ifrågasatt! Vår "konsumtionskulturella fundamentalism" är ett hot mot alla kulturer i världen, och blir alltför sällan ifrågasatt. Alla åtgärder och icke-åtgärder tycks vara ändamålsenliga och riktiga om de bidrar till att konservera vår västerländska livsstil och konsumtionskultur. "Ingen annan har rätt till att bestämma vår livsstil!", som George W Bush skulle uttrycka det.

Bland oss finns en del medvetna människor som anser att vår livsstil och konsumtionskultur kan likställas med en terrorism riktad mot alla kulturer i världen. Av nationalekonomiska skäl är denna konsumism förövrigt globalt mycket smittsam. Konsumismens självmordsbombare är inte längre bara ett europeiskt fenomen! "De andra" vill ha det som vi.

Denna terrorism är unik på mer än ett sätt. Inte bara är skapandet av växthuseffekten det grövsta brottet mot mänskligheten i historisk tid, det är dessutom ett brott som inom överskådlig tid kommer att kosta miljontals människoliv och ödelägga livsbetingelser och livets förutsättningar för hundratals miljoner människor.

Vår terrorism skiljer sig från "de andras" då den tycks sakna motiv och syfte. Vi har ju inga önskningar om att förstöra livsbetingelserna någonstans på jorden. Synnerligen inte om det rör sig om livets förutsättningar vid våra populära turistmål! Vart skulle vi i så fall flyga hän?

Klimatforskarnas varningar kan inte längre avfärdas som "domedagsprofetior" eller internationella "forskarskämt"! Vi måste försöka förstå att vi är i en mycket allvarlig situation. I människosläktets historia finns inget vi kan jämföra med! Vi är i färd med att förstöra möjligheten för liv på stora delar av vår planet.

Än så länge är bara två femtedelar av klotet direkt i farozonen. Klimatförändringar förorsakar torka eller översvämningskatastrofer och gör därför livet på drabbade områden omöjligt. I samband med avsmältning av isen i Antarktis och Grönland säger forskarna nu att de har underskattat hastigheten av denna process. Enligt nya rön uppskattar klimatforskarna att vattenståndet i haven inom 50 år kommer att stiga 2-5 meter. Inom detta århundrade beräknas en stigning på 10-25 meter. Får de rätt, är inte bara länder vid Afrikas horn som Etiopien, Eritrea och Somalia i farozonen utan även flera länder i Europa. Även invånarna i Skandinavien kan få mycket kortare väg till kusten!

"Naturkatastrofer" är allt oftare bara en eufemism för "kulturkatastrofer"! Numera räknas flyktingströmmar från syd till nord i hundratusental. Snart måste vi räkna dessa flyktingar i miljontals. Vad gör vi när 10-20 miljoner flyktingar når Europas gränser? Tar vi död på dem? En spansk film från 80-talet och flera scenarier har faktiskt ett sådant handlingsmönster! Varför är vi förövrigt så säkra på att klimatförändringar inte kan förorsaka flyktingströmmar från nord till syd Visst finns också mer optimistiska tongångar kring problemen med klimatflyktingarna. Enligt dessa bedömningar har många miljoner flyktingar helt enkelt inte resurser till att ta sig så långt. De flesta dör antagligen i hungersnöd inom det egna landet och resten i försöken att komma bort. I båda fallen blir vi medskyldiga till folkmord.

Med människoföraktet, den propagandastyrda mentalitetskonserveringen och det icke-ifrågasatta anpassningsbehovet finns många likhetspunkter mellan fascismen och konsumtionskulturen. I vår relation till denna "leende fascism" är det kanske osäkert när vi kan plockas. Men vi är tveklöst mogna.

Det nya kalla kriget om försvinnande resurser har pågått länge. Kulturligtvis fungerar våra massmedier som under det gamla kalla kriget, och tjänstgör som en ensidig och ändamålsenlig propagandakanal för USA och dess allierade. Inte bara halva sanningar och halva lögner serveras utan ofta förtigs även de obekväma upplysningar, som kunde ha varit en hjälp för vår världsbild. Det finns så klart undantag!

Våra massmedier undviker att ge oss de upplysningar som kunde hjälpa oss att förstå klimatförändringarna och dess effekter. Är det allmänt känt att det ursprungliga skälet till inbördeskriget i Darfur Sudan är bristen på rent vatten förorsakat av klimatförändringar? I årtionden var de arabiska nomaderna och den bofasta befolkningen överens om ett avtal om hur de tillgängliga vattenresurserna skulle delas. För 20 år sedan började regnet i Sydsudan att utebli. Enligt FN:s statistik har nederbördsmängden gått ned med 40 procent sedan 1980-talet. Med en snabb försvinnande tillgång på vatten bröt den skröpliga pakten mellan Darfurs arabiska och afrikanska folkgrupper samman. Den ena parten beslutade sig för att de enda överlevnadsmöjligheterna låg i att driva dess törstiga rivaler ut från området eller ta död på dem.
Dödandet har tills nu krävt cirka 40 000 människoliv, och är bara det första folkmordet i vår historia med direkt anknytning till klimatförändringarna.

FN:s klimatpanel gav oss nyligen ett tidsrum på åtta år till att slå i bromsarna. Kommer vi att göra det? Eller finner vi det enklare att låta våra barn och barnbarn ta konsekvenserna? Visst älskar vi dem! Många av oss älskar också jordgubbsglass.

Det finns faktiskt åtgärdar som kan ge oss en möjlighet att bromsa upp klimatförändringarna! De är nödvändiga, ändamålsenliga och smärtsamma! Och de är alla i sig kulturrevolutionära.

Exempel:
- Totalt stopp för turistflygningen. 20 procent av de totala engelska utsläppen av växthusgaser stammar ifrån flygtrafiken. Hur är det i Sverige? En enkel resa med flyg Stockholm-Paris har ett utsläpp av växthusgaser som motsvarar ett års bilkörande.
- Halvering av bilismen.
- 30-50 procent reduktion av vår konsumtion.

Den variant av demokrati vi har känns i vår situation nog inte särskilt aktuell eller? Kan man rösta Ja eller Nej till en kulturrevolution? Demokrati betyder folkstyre. Visst styr folket! Eller? Vilka krafter styr det folk som styr?


Om författaren

Författare:
Tage Nörgaard

Om artikeln

Publicerad: 16 okt 2009 14:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: