sourze.se

Vad är skillnaden på krig och terrorism?

Hur skiljer sig demokratiska massförstörelsevapen från odemokratiska? Vad är FN egentligen och vad innebär deras resolutioner? Och vad betyder egentligen demokrati? Här kommer förklaringar till en del svårbegripliga ord.

FN betyder Förenta Nationerna och är en sammanslutning av likvärdiga stater. Fem av dessa stater är mer likvärdiga än de andra och bestämmer vad dessa skall bestämma. Då och då finner FN det ändamålsenligt att ställa krav på en medlemsstat. Dessa krav kallas resolutioner. Betydelsen av FN-resolutioner är någonting mycket relativt. Exempelvis måste resolutioner riktade mot Iran tas på allvar, medan däremot resolutioner och krav riktade mot Israel bara skall betraktas som ett skämt. Man brukar anföra, att resolutionerna mot Israels ockupation av Palestina, och de judiska bosättningarna åtminstone visar, att det i FN finns människor med humor. FN bildades 1945 och har ofta under åren brottas med stora trovärdighetsproblem. Skälet till dessa tycks vara att FN med tiden blivit reducerat till att bara bli ett brukbart instrument för stormaktsintressen.

Massförstörelsevapen finns i två versioner. USA och väst innehar de humana och demokratiska massförstörelsevapnen. Alla andra stater har bara inhumana, hemska och odemokratiska massförstörelsevapen. Irak importerade i slutet på 80-talet humana och demokratiska bakteriologiska och kemiska vapensystem från USA, England och Frankrike. Om sådana fanns kvar i Irak blev de vid införseln helt enkelt automatiskt förvandlade till inhumana och odemokratiska massförstörelsevapen!

Fredskrig är krig som syftar till att bevara freden. Vietnamkriget och Irakkriget är skolexempel på fredskrig. Även kriget i Afghanistan är ett fredskrig och syftar där utöver till att efter västerländskt mönster ge befolkningen fri frihet och demokratisk demokrati.

I ett modernt krig är civilbefolkningen ett självklart bombmål. Det finns två skäl till detta. Inte bara att det aktuella landets militära enheter är besvärliga rörliga mål, utan det finns också ett ändamålsenligt syfte med att koncentrera bombningen till civilbefolkningen. Efter en tids terrorbombningar får folket en benägenhet till att kräva fred till varje pris! Detta pris brukar överensstämma med vad angriparen förväntar sig. Som i alla andra förhandlingar förutsätter även fredsförhandlingar ett ömsesidigt förtroende hos den ena av parterna.

Krig är en organiserad, auktoriserad form för terror. Denna terror har ofta sitt ursprung i kristen fundamentalism. Om terrorn inte är auktoriserad tillåten kallar vi samma form av terror för terrorism. Terrorismen har hittills haft sitt ursprung i muslimsk fundamentalism. Om det djupast sett är sant, att den icke-auktoriserade terroristens motiv ofta är en desperation framför orättvisan, kan vi få stora identifieringsproblem. Framtidiga terrorister behöver inte nödvändigtvis vara muslimer!

Propaganda är ett bedövningsmedel med ett världsomspännande massmedialt nätverk av langare. Syftet med propagandan är att ge befolkningen de önskvärda värderingarna och ersätta tänkande med en önskan om att tänka som man skall. I den västliga kulturen kallar vi propagandan för "konsumentanpassat massmedial information".

Kommunikationsmedel betyder transportmedel. Språket är ett transportmedel för de små behållare vi kallar ord. Dessa behållare har inte nödvändigtvis något innehåll, utan transporteras fram och tillbaka i alla fall. Transporten tycks vara viktig i sig. Inte om det transporteras någonting. Ofta kan vi jämföra orden med tomma returflaskor och returemballage. Om vi analyserar resterna i flaskorna och emballaget kan vi, om vi har tur, kanske få kunskap om det ursprungliga innehållet.

Demokrati betyder folkstyre. Alla vet vad demokrati är för någonting, och just därför finns ingen som vet det. Innehållet i begreppet demokrati är för oss i den grad en självklarhet att vi inte behöver göra oss något besvär med definitioner. Det förhåller sig på samma sätt med förutsättningarna för en demokrati. Alla vet!


Om författaren

Författare:
Tage Nörgaard

Om artikeln

Publicerad: 12 okt 2009 10:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: