sourze.se

Replik till "Kriminalvården liknar mest förvaring"

"Det finns goda möjligheter till behandling inom fängelse med olika soters program mot missbruk eller beroende". Det skriver Anne-Marie Geske på Kriminalvården, som en replik på Linda Åkerlundhs artikel i Sourze den 9 september.

Kriminalvården kan av integritets- och sekretesskäl inte kommentera enskilda ärenden i massmedia. Rent generellt kan dock sägas att kontraktsvård är det som i lagen heter ”skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan”. En person med missbruksproblem, som väsentligt har bidragit till brottsligheten, kan dömas till detta i stället för till fängelse. Frågan avgörs alltså i rättssalen, inte av Kriminalvården. Kontraktsvård kan motsvara upp till två år fängelse.

Före rättegången gör frivården en utredning
Kontraktsvård regleras av en rad regler och föreskrifter. Före rättegången gör frivården därför en utredning. En grundförutsättning är att personen i fråga är villig att genomgå behandlingen och skriver på ett kontrakt där man förbinder sig att följa behandlingsplanen.

Kriminalvården står för kostnaderna för kontraktsvården under tiden personen skulle ha suttit i fängelse. Det är dock kommunen som har huvudansvaret för missbruksvården. Det är därför en förutsättning att socialtjänsten är med på planeringen och skriftligt tillstyrker behandlingen eftersom de ska ta över vårdkostnaderna från och med den dag personen i fråga skulle blivit villkorligt frigiven om han i stället dömts till fängelse. Själva vården sköts sedan ofta på privata behandlingshem som upphandlas.

Flera parter ska godkänna
Det är alltså flera parter som ska godkänna planeringen och det kan därför också finnas flera skäl till att kontraktsvård inte döms ut. Personen i fråga kanske inte vill delta i behandling, han kanske vill delta endast om den genomförs på ett speciellt behandlingshem, där platser kanske inte finns tillgängliga den aktuella tiden. Kommunen i fråga kanske vill att behandlingen ska genomföras inom kommungränsen för att de ska skriva på ansvarsförbindelsen och så vidare. För Kriminalvårdens del är det aldrig en kostnadsfråga eftersom pengarna till kontraktsvård inte få användas till något annat och inte är högstbegränsade, vilket motiveras av att vården normalt är billigare än en fängelseplats.

Om den dömde avbryter behandlingen eller missköter sig med till exempel återfall i missbruk kan ärendet tas upp på nytt i domstol och fängelsestraffet dömas ut.

Goda möjligheter till behandling i fängelse
Även för en person inte döms till kontraktsvård utan till fängelse finns goda möjligheter till behandling inom fängelset. Kriminalvården bedriver till exempel 12-stegsprogram på särskilda behandlingsavdelningar och kan också erbjuda flera vetenskapligt ackrediterade behandlingsprogram mot missbruk/beroende. Dessutom finns möjlighet att slussa ut en intagen till vårdvistelse under slutet av verkställigheten, vilket kan innebära att denne får komma till ett behandlingshem som förberedelse inför frigivningen senare. Utslussningen är inte avhängig av pengar men kan försvåras om det är stor risk att den intagne kommer att avvika.

Ständig utveckling
Kriminalvården har en särskild utvecklingsenhet som ständigt arbetar med att utveckla nya och befintliga behandlingsprogram, bevaka aktuell forskning och genomför egna forskningsprojekt i samverkan med universitet och högskolor.
Linda Åkerlundhs artikel Kriminalvården liknar mest förvaring hittar du här.


Om författaren

Författare:
Anne-Marie Geske

Om artikeln

Publicerad: 29 sep 2009 15:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: