sourze.se

Våga avvakta vaccinering

”Betydligt fler än man tidigare trott tål inte vaccinationer.” Unik forskning i Malmö UMAS.

Lördagen den 11 juli skriver Skånska Dagbladet om en ny undersökning av allergipatienter på UMAS "Behandling mot allergi kan ge ny allergi". Undersökningen leds av professorn och överläkaren Magnus Bruze som menar att aluminiumet i vaccinationer stelkramp, kikhosta, difteri etcetera kan utlösa allergier hos människor. Enligt Bruze gäller det i första hand vaccinering mot allergi där vaccinet i sig ger nya och allvarligare allergier.

Under de senaste tjugo åren har vi sett en stigande ökning av vaccinationer i Sverige. Vi har också sett en stigande ökning av allergier och astmatiska problem. Dessa båda fenomen verkar gå hand i hand.


”För tio år sedan trodde man att problemen var så ovanliga att de nästan inte fanns. Nu har det visat sig att det kanske inte är så ovanligt.”
Magnus Bruze


I artikeln avslöjas också att i många fall av vaccinationsskador har de drabbade förvägrats ersättning från försäkringsbolag och Läkemedelsskadenämnden. Det är smått unikt för Sverige. Med hjälp av uppdaterad, opartisk forskning kommer detta att ändras i framtiden.

Många föräldrar upplever obehag när de meddelar BVC-personal och läkare att de inte vill vaccinera sina barn. Allt fler väljer att vänta tills barnet fyllt 1-3 år, detta för att barnets eget immunförsvar ska hinna utvecklas och bli så starkt som möjligt.

Dessa föräldrar känner sig ganska ofta kränkta och ifrågasatta. Sådant auktoritetsmissbruk från sjukvård och myndighet håller dock på att mjukas upp. Söndagen den 12 juli, dagen efter artikeln om forskningen vid UMAS, går tre representanter för Region Skåne ut i samma tidning och förespråkar ett utökat samarbete mellan alternativmedicin och skolmedicin.

”Vår förhoppning är att alla patienter skall känna sig trygga med att kunna berätta att de använder andra läkemedel/behandlingsmetoder än de skolmedicinska. Det kan inte vara så att man känner sig illojal om man i sitt sökande att bli frisk använder sig av alternativa behandlingsmetoder även om det sker parallellt med skolmedicinen.”

Catharina Blixen-Finecke – ordförande i Vårdproduktionsberedningen, Katarina Erlingson – ordförande i Personalberedningen, Anders Åkesson – ordförande i Folkhälsoberedningen


Alan Rees har gjort en väldigt intressant och skrämmande iakttagelse som han just nu försöker få belyst i en stor morgontidning. Rees är en av landets mest pålästa personer när det gäller vaccin och vaccinationsskador. Hans son blev autistisk efter en vaccination i barndomen.

Rees menar att svininfluensan slår hårdast mot unga människor därför att yngre generationer vaccinerats betydligt mer och oftare än äldre. Allergiforskningen vid Universitetssjukhuset i Malmö UMAS pekar åt samma håll.

”Vi har blivit intalade att vaccinationer förebygger sjukdomar, trots att en utförlig forskning genom officiell statistik och medicinska rapporter avslöjar motsatsen. Upptäck själv i denna uppdaterade, väl underbyggda och ändå lättlästa bok varför fler och fler föräldrar säger nej till vaccination, och väljer att ge sina barn en naturlig uppväxt.”
Ur förordet till Greg Beatties ”Vaccination – en förälders dilemma”

Läs om vaccinationsskador här:
Ian Sinclair: ”Vaccination – the hidden facts”
Dr Viera Scheibner: ”Beteendestörningar i barndomen – sambandet med vaccination”
Jackie Swartz: ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar”
Näringsmedicinsk Tidskrift Nr 4 2008 hela numret handlar om vaccinationer
Alan Philips: ”Vaccinationer – Dags att sticka hål på myterna” finns bland annat publicerad i Nexus – nr 1, 2000
Greg Beattie: ”Vaccination – en förälders dilemma”
www.alternativmixen.com
www.vaccination.inoz.com
www.lagerstedtocompany.com
www.theoneclickgroup.co.uk
www.svt.se Aktuellt, 22/7 –09, Tom Jefferson från cochrane-institutet


Om författaren

Författare:
Stefan Whilde

Om artikeln

Publicerad: 27 jul 2009 22:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: