sourze.se

Mao behövs som förebild i Kina

"Under 1940-talet fanns det tre utpräglade högerdiktaturer. Det var axelmakterna Tyskland, Italien och Japan och två vänsterdiktaturer nämligen Stalins Sovjet och Maos Kina. Det var tur för världen att vänstern avgick med segern."

Jag har nu läst Jung Changs och Jon Hallidays bok "Mao - den sanna historien". Tidigare har jag skrivit en Mao-positiv artikel där jag ansåg att Mao borde vara en ledstjärna snarare än en tyrann ”Mao - ledstjärna eller tyrann” och ”Deng och kommunismen”. När jag tänker igenom vad jag tidigare läst om när det gäller maktlystnad och hänsynslöshet kommer jag att tänka på Stalin. Det är det tyranniska hos Mao. Någon ledstjärna kan han inte vara för närvarande, men kanske någon gång i framtiden.

Någon avmaoisering liknande avstaliniseringen Krusjtjev genomförde i Sovjet av år 1956 blir det knappast. Varje land behöver sina hjältar och Mao kommer att vara Kinas hjälte för lång tid framåt. Detta oberoende av allt negativt som man skriver om honom. Hans attityd till fruar, barn och vänner liknar en psykopats. Något liknande var det nog med Stalin, och en anledning till avstaliniseringen var att Krusjtjev själv drabbades av Stalins välde. Också Deng Xiaoping drabbades av Maos nyckfullhet men ville trots detta inte veta av någon avmaoisering. Den höga form av likriktning av befolkningen som ägde rum i Sovjet gjorde det möjligt för röda armén att segra i andra världskriget. Samma form av likriktning stärkte kommunisterna i Maos Kina. Likriktning fanns också i Sverige när man propagerade för det fosterländska under min barndom på 1940-talet. Jag anser i likhet med Deng att Mao och Stalin var till 70 procent bra och till 30 procent dåliga.

När jag tänker vidare på den tiden, början av 1960-talet, och vad man i alla antikommunistiska kretsar förebrådde Sovjet för var att man avskaffade demokratin efter makttillträdet 1917. Det fanns en riksdag duma vald och det hölls ett val där kommunisterna bara fick en handfull röster. Då beslöt Lenin att avskaffa demokratin.

Den andra saken som man förebrådde kommunisterna för var att man stimulerade högersinnade kretsar att göra samma sak. I Italien gjorde Mussolini detta 1922 och Hitler kuppade till sig makten 1933 även om det såg demokratiskt ut när Hindenburg utsåg Hitler till rikskansler. Allt detta var kommunisternas fel enligt vissa personer.

I Henry Bamford Parkes bok "Marxismen obducerad" framhåller han marxismens socialdemokraternas och kommunismens skuld. Genom sin klasskampsretorik skrämde man många högersinnade personer att stödja diktaturen framför demokratin på 1930-talet. Alltså hade det bara varit demokratiska stater i Europa efter första världskriget om inte marxistisk och kommunistisk propaganda hade fått högern att stödja diktaturen i Italien och Tyskland. Det senaste inslaget i propagandan mot kommunismen är att den inte var en revolution i Ryssland, utan en statskupp mot den begynnande demokratin.

Efter första världskriget bildades Nationernas förbund NF för att avstyra alla krig. Den första staten som bröt mot förbundets stadgar var Japan, när man utan vidare tog Manchuriet från Kina år 1931. Lydstaten fick namnet Manchukuo. Nästa brott mot stadgarna gjorde sig Mussolini sig skyldig till när han erövrade Abissinien Etiopien år 1936.

Under 1940-talet fanns det tre utpräglade högerdiktaturer. Det var axelmakterna Tyskland, Italien och Japan och två vänsterdiktaturer nämligen Stalins Sovjet och Maos Kina. Det var tur för världen att vänstern avgick med segern.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 21 jul 2009 13:56

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: