sourze.se

Konkreta angreppsmetoder löser integrationsproblem

De flesta av oss har uppfattningar om invandring och integration och om vilka åtgärder som bör vidtas på kort och lång sikt. Frågorna är svåra, kan vara kontroversiella och väcker inte sällan starka känslor.

Oavsett vad man tycker, omsätts åsikterna till verklighet och får praktiska konsekvenser inom olika sakpolitiska områden.

Artikeln "Politiska hinder för integration" kommenterades rätt flitigt i sourze-prat. Ingen bemötte eller kritiserade dock min tes att olika sakpolitiska områden har praktisk betydelse för hur vi ser på invandrarfrågorna i allmänhet. Ingen pekade heller ut vilka politikerområden som de anser är mest angelägna att reformera för att få en bättre tingens ordning.

Kommentaren: "Vi har regler för arbetskraftsinvandring och det finns regler för flyktinginvandring. Illegal invandring är något annat och bör skötas inom området kriminalitet --- blanda inte ihop" speglar något av den konkreta angreppsmetod jag förordar. Även om det inte är så enkelt i verkligheten alla gånger, är det ett faktum att otillräckliga resurser i hela kedjan av rättsvårdande myndigheter skapar negativa påfrestningar i vårt - invandrares och svenskars - umgänge med ansvarslösa och kriminella element. Det är därför jag sätter rättsväsendet högst upp på listan över områden som ska förstärkas och reformeras.

Om det går att visa att vissa grupper - invandrare? - verkligen får mildare utmätta straff än andra grupper för samma brott, är det likväl i första hand en fråga om brister rättsväsendets verkan. I nästa steg är det en fråga om lagstiftning och straffvärde för olika brott, självklart utan hänsynstagande till vem som döms för brottet.

Låt oss utgå från att varje människa har att ta ansvar för sina handlingar. I de fall någon grupp är överrepresenterad i exempelvis brottstatistik kan det i grunden inte åtgärdas med andra medel än ett brottsförebyggande arbete byggt på generella regler prioritering av insatser i det konkreta fallet är en annan sak. Det gäller även i de fall någon av ideologiska skäl civil olydnad mm bryter mot lagen. I den meningen har varje människa har ett fritt val.

Jag har i detta skede valt att inte fokusera på antalet invandrare över tid utan istället lyft fram ett antal sakpolitiska områden som har sådana brister som drabbar oss alla. Det innebär att de skötsamma som inte fifflar, de som snällt står i bostadskö och de som betalar skatt tvingas konstatera att vissa tar sig friheter och kommer undan med det. Det är mest utmanande för de svenskar och invandrare som redan tillhör de sämst ställda. När dessa söker en orsak eller några att skylla på, kan invandraren känna sig diskriminerad medan den missnöjda "ursvensken" kan lyssna till falska främlingsfientliga lockrop. Den som söker och ser orsak och verkan i sitt reella sammanhang ska inte låta främlingsfientliga populister stå oemotsagda.

Med detta sagt vill jag framhålla vikten av att invandrarna får djupare och bättre förståelse för de värden det svenska samhället bygger på och de värderingar som präglar den svenska mentaliteten.

Jag förordar gärna någon form av medborgarskapsutbildning men den ska även gälla nya invånare som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Invandrarna ska få information om det politiska systemet och om hur rättsväsendet i Sverige fungerar. Alla ska få kunskap om de medborgerliga skyldig- och rättigheterna med utgångspunkt från vårt samhälles etiska normer. Det framstår som särskilt viktigt att förmedla rådande lagstiftning främst inom barn-, äktenskaps- och familjeområdet samt lagstiftarens syn på den personliga integriteten.

Det behövs givetvis också andra konkreta åtgärder så att invandrare kommer snabbare ut i arbetet. Det brådskar exempelvis med att vidareutveckla valideringsmetoder så att invandrar med utbildningar snabbare kommer i arbete inom sina olika specialområden. Detta gäller också för professionell hantverksfärdighet. Till gagn för både svenskar och invandrare ska vi pröva varje möjlighet att förbättra förutsättningarna så att den som kommer hit integreras snabbt och väl i vårt samhälle.


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 14 jul 2009 15:11

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: