sourze.se
Artikelbild

USA:s säkerhetstjänst ifrågasätter 9/11

"Full av motsägelser", "ett skämt", "en mörkläggning". Det är några av omdömena om 11 september-kommissionens officiella rapport när ett 40-tal medarbetare i den amerikanska säkerhetstjänsten talar ut.

För en tid sedan kunde vi konstatera att Egon Frid som förste svenske riksdagsledamot gått med i uppropet Political Leaders for 9/11 Truth. Nu sprids över världen en sammanställning i vilken 41 erfarna medarbetare i den amerikanska säkerhets- och underrättelsetjänsten opponerar sig mot den officiella 11 september-redogörelsen.

Artikelförfattaren Alan Miller, som samlat ett flertal expertupprop på sajten Patriots Question 9/11, har fått sin artikel översatt till flera språk och den kan därmed läsas i en fullständig engelsk version eller i en förkortad svensk version med ett urval av uttalandena.

De 41 medarbetarna ifrågasätter den officiella 11 september-teorin och de flesta kräver en ny undersökning. De har tjänstgjort inom U.S. State Department, National Security Agency, Central Intelligence Agency CIA, Federal Bureau of Investigation FBI, Federal Aviation Administration FAA, U.S. Customs and Border Protection och olika grenar av den amerikanska militären.

Från U.S. State Department nämns bland andra Terrell Arnold, som är före detta biträdande direktör för Counter-Terrorism and Emergency Planning och en ledande expert på frågor kring terrorism och bekämpning av terrorism, och Edward Peck, före detta biträdande chef för Vita husets Task Force on Terrorism under president Ronald Reagan.

Edward Peck skrev i juli 2004, strax efter det att 11 september-kommissionens rapport släppts, under ett upprop riktat mot den amerikanska kongressen om att omedelbart påbörja en ny undersökning. Bland de över 100 prominenta amerikaner som deltog märktes även CIA-tjänstemännen Raymond McGovern och Melvin Goodman samt andra medarbetare på U.S. State Department.


Detta är en del av uppropet:

"Vi vill ha sanningsenliga svar på frågor som:

1. Varför följdes inte de vedertagna metoderna för insatser mot flygplanskapningar den dagen?

2. Varför aktiverades inte den omfattande missilberedskapen och luftförsvaret som uppges skydda Pentagon under attackerna?

3. Varför lät Secret Service Bush slutföra sitt besök i grundskolan, till synes obekymrad om både sin egen och skolbarnens säkerhet?

4. Varför har inte en enda person blivit avskedad, straffad eller tillrättavisad för den oerhörda inkompetens som vi bevittnade den dagen?

5. Varför har inte myndigheterna i USA och utomlands offentliggjort resultaten av flera undersökningar kring finansiella spekulationer som starkt antyder förhandskännedom om specifika detaljer kring 9/11-attackerna vilka lett till tiotals miljoner dollar i spårbara vinster?"


Karen Kwiatkowski, som varit verksam i det amerikanska flygvapnet och ingått i National Security Agency-chefens stab, är medförfattare till 9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out 2006, red. David Ray Griffin och Peter Dale Scott. Hon menar att 11 september-kommissionen har "misslyckats med att grundligt undersöka det givna ämnet".

Kwiatkowski var dessutom ett ögonvittne till nedslaget vid hennes arbetsplats i Pentagon den 11 september 2001. Enligt henne fanns det inga tecken på att ett flygplan träffat byggnaden, utan alla skador tydde på ett missilnedslag. Detta var kanske uppenbart även för försvarsminister Donald Rumsfeld när han i en olycklig felsägning betecknade flygplanet som träffade Pentagon som en "missil".

Sju framstående tjänstemän från CIA tas upp i artikeln och nio från FBI. Coleen Rowley, före detta Special Agent och chef för FBI:s kontor i Minneapolis, valdes till en av 2002 års tre viktigaste personer av Time Magazine för att hon avslöjat FBI:s huvudkontors ansträngningar för att "blockera och undergräva" olika undersökningar av al Quaida-agenter under de fyra veckorna innan 9/11.

Sammanlagt tas ett flertal petitioner och skrivelser som ställts samman och offentliggjorts under årens lopp upp i artikeln.

Bland de medarbetare från den amerikanska militären som nämns märks bland andra Eric May. Han är före detta tjänsteman i den amerikanska arméns säkerhetstjänst och övervägde efter den 11 september 2001 att förnya sitt uppdrag som officerare. Nu betraktar han dock 9/11 på samma sätt som professor David Ray Griffin, författare till The New Pearl Harbor, som en händelse som innefattar antingen: "passiv medverkan av Bush och Vita Huset genom att avsiktligt låta bli att aktivera lämpliga försvarsåtgärder" eller … "en anstiftan av korrupta element i regeringen med syfte att skapa en förödelse som skulle leda USA till en invasion av Mellanöstern."


Om författaren

Författare:
Fredrik Rosvall

Om artikeln

Publicerad: 04 jun 2009 14:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: